EuroEkonóm.sk

Cenník inzercie

08.04.2024 - Partnerský program a cenník reklamných formátov na portáli EuroEkonóm.sk. Inzerujte u nás a získajte až 65% zľavu na PR články.

EuroEkonóm.sk

Advertisement

08.04.2024 - Pricelist and advertisement on Slovak economy and business portal EuroEkonóm.sk - www.euroekonom.sk

Reklama a médiá

Reklama a médiá

19.03.2024 - Funkcie a členenie reklamy. Rozhodovanie o reklame a 5 M. Ciele reklamy. Cieľové skupiny. Reklamné médiá. Reklamný rozpočet. Tvorba reklamy. Vlastnosti produktu. Vplyv reklamy na spotrebiteľa. Internetová reklama.

Business English – telefonovanie

12.03.2024 - S telefónovaním sa v angličtine spája mnoho fráz a zaužívaných slovných spojení. Pozrite si frázy z obchodnej komunikácie v angličtine.

Kurz EUR / USD - americký dolár online

Kurz EUR / USD – americký dolár online

12.03.2024 - Aktuálny kurz mien euro a americký dolár (EUR/USD). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy amerického dolára USD.

Simona Česaná

Kontakt

04.02.2024 - Chcete s nami spolupracovať? Máte záujem o inzerciu na stránke EuroEkonóm.sk? Kontaktujte nás.

EuroEkonóm.sk

O nás

04.02.2024 - Informácie o encyklopédii EuroEkonóm.sk, kontakt, cenník inzercie a reklama u nás. Provízny systém pre študentov ekonómie.

Strategické plánovanie

Strategické plánovanie

25.01.2024 - Strategický plán a jeho zostavovanie. Vývoj strategického plánovania. Strategické plánovanie ako proces.

Swapy

Swapy

25.01.2024 - Riziká a využitie swapov. Podmienky a obchodovanie swapov. Definícia a mechanizmus swapu. Typy swapov. Vplyv trhových faktorov.

Stratégia

Stratégia

25.01.2024 - Charakteristické znaky strategických procesov. Strategický management. Definícia stratégie.

Založenie akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť

25.01.2024 - Výhody a nevýhody akciovej spoločnosti, práva a povinnosti akcionára.

Čo je to produkt

Čo je to produkt

25.01.2024 - Päť úrovní produktu. Produktová hierarchia. Klasifikácia výrobkov: trvanlivosť a hmotná podstata, spotrebný tovar a priemyselné výrobky.

Ripple - infografika

Ripple – XRP

15.12.2023 - Všetko o virtuálnej mene Ripple XRP. Najrýchlejší prevod peňazí do zahraničia. Platobný protokol RTXP, princíp a fungovanie siete, on-line kurz meny Ripple.

Ekonomický slovník

Ekonomický slovník

13.09.2023 - Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk

Milton Friedman a vrtuľníkové peniaze

Vrtuľníkové peniaze – helicopter money

08.09.2023 - Vrtuľníkové peniaze predstavujú ekonomický model, pri ktorom centrálne banky rozdávajú peniaze priamo ľuďom. Cieľom je oživiť hospodárstvo v období recesie.

9 dôvodov, prečo si dnes oholiť hlavu

9 dôvodov, prečo si dnes oholiť hlavu

08.09.2023 - Prečítaj si 9 dôvodov, prečo si oholiť hlavu a prečo si ju oholiť práve dnes, keď vonku zúri epidémia koronavírusu a keď sa blíži Veľká noc 2020.

Testy na prijímačky - Fyzika

Testy na prijímačky – Fyzika

07.09.2023 - Testy na prijímačky na gymnáziá, OA, SOU, SPŠ, DOŠ a SOŠ z fyziky. Prijímacie skúšky z matematiky na strednú školu v školskom roku 2024/2025.

Testy na prijímačky - Náboženstvo

Testy na prijímačky – Náboženstvo

07.09.2023 - Testy na prijímačky na gymnáziá, OA, SOU, SPŠ, DOŠ a SOŠ z náboženstva. Prijímacie skúšky z matematiky na strednú školu v školskom roku 2024/2025.

EuroEkonóm.sk

Ekonomika EuroEkonóm.sk

04.09.2023 - EuroEkonóm.sk je ekonomická encyklopédia - ekonomická príručka moderného ekonóma - otvorená encyklopédia znalostí z oblasti ekonomiky.

Inovácie

Inovácie a inovačný manažment

27.06.2023 - Vytvorenie inovačného priestoru je preto kľúčové pre podniky, ktoré chcú byť na trhu úspešné a zlepšovať svoje ekonomické výsledky.

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie

24.04.2023 - Zdravotné poistenie vychádza z faktu, že zdravie je najvyššia hodnota človeka.

Danka Kováčová

Vypla som žehličku?

05.04.2023 - Život človeka je o neustálej analýze momentálnej situácie. Už váš ranný rituál podlieha posudzovaniu možných nebezpečenstiev, ohrozenia a rizík.

On-page faktory SEO

On-page faktory SEO

28.03.2023 - On-page faktory SEO sú faktory optimalizácie pre vyhľadávače, ktoré je možné ovplyvňovať priamo na vytváranej stránke.

Off-page faktory SEO

Off-page faktory SEO

28.03.2023 - Čo je linkbuilding? Off-page faktory SEO sú faktory optimalizácie pre vyhľadávače, ktoré nie je možné ovplyvňovať priamo na vytváranej stránke.

Optimalizácia pre vyhľadávače – SEO

28.03.2023 - Cieľom optimalizácie pre vyhľadávače je zviditeľniť web vo vyhľadávačoch tak, aby naň prichádzalo čo najviac dobre cielených návštevníkov za prijateľné náklady.

Úlohy public relations

Úlohy public relations

28.03.2023 - PR sú vzťahy s tlačou, organizácia podujatí, vydávanie tlačových správ, online komunikácia a správa sociálnych médií či krízové riadenie.

Manažérska diagnostika

Manažérska diagnostika

25.03.2023 - Manažérska diagnostika, podniková diagnostika a jej metódy. Pasport, metódy multikriteriálneho vyhodnocovania variantov, finančno-ekonomická analýza. SWOT a SPACE analýza. Metódy posudzovania rizika vzniku krízy.

Marketing

Marketing

25.03.2023 - Všetko o marketingu. Úlohy marketingu. Marketingový mix. Novodobý a moderný marketing. Segmentácia. PR, reklama, médiá. Komunikácia. Medzinárodný marketing.

Inflácia

Supertéma: Inflácia

24.03.2023 - Všetko o inflácii: pojmy, vzťahy, makroekonomický i mikroekonomický pohľad a štatistické údaje o inflácii Slovenska.

Penzijné fondy

Penzijné fondy

24.03.2023 - Formy, výhody a nevýhody penzijných fondov. Základné princípy investovania. Pravidlá obozretného investovania. Kvantitatívne obmedzenia.

Regulácia trhu s cennými papiermi

Regulácia trhu s cennými papiermi

14.03.2023 - Podvodné aktivity a príčiny regulácie trhu s CP. Pracie predaje a čerenie vody. Veľká hospodárska kríza. Pranie špinavých peňazí. Šoky. Štátna regulácia.

Trh práce

06.03.2023 - Domácnosti a podniky na trhu práce. Nové technológie na trhu práce. Zamestnanci a zamestnávatelia na trhu práce.

Pôda a ochrana pôdy

Pôda a ochrana pôdy

06.03.2023 - Pôda je najväčšie bohatstvo každého štátu, chrániť ju treba pred eróziou.

SEO a internetový marketing. Gumový medvedík.

Internetový marketing

19.01.2023 - Všetko o marketingu na internete. Nástroje, SEO, kľúčové slová, zvyšovanie návštevnosti webu a premena návštevníkov webu na zákazníkov, ktorí nakupujú.

Cukor a cukrovinky

Cukor a cukrovinky

07.12.2022 - Čokoládové a nečokoládové cukrovinky. Druhy, chyby, výroba a skladovanie cukru a cukroviniek. Sladidlá a prídavné látky. Zubný kaz.

Elektrotechnický tovar

Elektrotechnický tovar

07.12.2022 - Sortiment elektrotechnického tovaru tvoria prístroje, zariadenia, ktorých účelom je premieňať elektrickú energiu na iné, spotrebiteľsky užitočné druhy energií.

Operačný manažment

Operačný manažment

23.11.2022 - Operácie a operačný manažment: systém, zdroje, procesy, výstupy. Dimenzie operačnej stratégie. Ciele operácií. Štýly riadenia. Plánovanie a kontrola operácií.

Systémy manažmentu výroby

Systémy manažmentu výroby

07.11.2022 - Americký manažment výroby, japonský manažment výroby a západoeurópsky manažment výroby. Ringi systém. JIT. Benchmarking. Kanban. Kaizen.

Manažment výroby

Manažment výroby

26.10.2022 - Všetko o manažmente výroby. Podstata manažmentu výroby a jeho funkčné poslanie. Podstata a úloha manažmentu výroby v podnikaní.

Manažment času

Manažment času

25.10.2022 - Time management - manažment času, Paretovo pravidlo, príčiny problémov s časom, dôležitosť a naliehavosť úloh. Správne riadenie času.

Odvetvia národného hospodárstva

Odvetvia národného hospodárstva

10.10.2022 - Odvetvová štruktúra a odvetvie. Členenie odvetví, výrobné a nevýrobné odvetvia. Odvetvová štruktúra a odvetvia na Slovensku.

Podniková ekonomika

Podniková ekonomika

08.10.2022 - Definícia a členenie podnikovej ekonomiky. Podnikovohospodárske techniky a rozhodovacie techniky. Funkčné podnikovohospodárske náuky. Podnikovohospodárska náuka z genetického hľadiska.

Žaba - ropucha. Ochrana životného prostredia.

Ekonomika životného prostredia

07.10.2022 - Ekonomika životného prostredia, environmentalistika, environmentálna ekonómia a oblasti skúmania Ekonomiky životného prostredia.

Ekonomika domácností

Ekonomika domácností

07.10.2022 - Ekonomika domácností. Potreby domácností, spotreba, majetok, peňažné hospodárenie, životná úroveň domácností. Príjmy, výdavky a rozpočty domácností.

Výsledok hospodárenia zisk alebo strata

Výsledok hospodárenia podniku

07.10.2022 - Dilema o spravodlivom rozdelení výsledku hospodárenia. Náklady a výnosy. Funkcie zisku. Faktory pôsobiace na výsledok hospodárenia.

Zisk a príspevkový zisk výrobku

Zisk a príspevkový zisk výrobku

07.10.2022 - Hodnotenie výrobkov alebo služieb pomocou výrobkových ukazovateľov: kalkulácia výrobku, výrobkový zisk a príspevkový zisk výrobku.

Finančné investovanie a finančné investície

Finančné investovanie a finančné investície

25.09.2022 - Pri finančnom investovaní sa investor rozhoduje, či uložiť peňažné prostriedky na sporiace či termínové účty, alebo ich investovať do finančných derivátov či zlata

Analýza výsledku hospodárenia spoločnosti

Analýza výsledku hospodárenia firmy

19.09.2022 - Základné prístupy k analýze tvorby hospodárskeho výsledku. Použitie vytvoreného výsledku hospodárenia. Tradičný a moderný prístup k analýze tvorby zisku.

Bankový účet

Prečo vlastne mať bankový účet?

19.09.2022 - Veľká väčšina z nás svoj vlastný bankový účet má. Na tieto účty ľuďom chodí výplata, realizujú z nich výbery z bankomatov, prípadne transakcie na internetbankingu.

Kryptomeny a virtuálne peniaze

Kryptomeny a virtuálne peniaze

19.09.2022 - Blockchain (bločenka) a všetko o kryptomenách. Druhy, ťažba a platby kryptomenami. On-line ceny a kurzy kryptomien bitcoin, litecoin, ripple, dash, ethereum a ďalších.

Banky refinancujú aj nebankové úvery

Banky refinancujú aj nebankové úvery

19.09.2022 - Aj keď od júna 2019 dostali nebankové pôžičky zákonom stanovený strop, klienti môžu takúto pôžičku preniesť do banky s lepšími podmienkami.

Účtovníctvo

Účtovníctvo

15.09.2022 - Všetko o účtovníctve a účtovaní. Finančné a manažérske účtovníctvo. Spôsoby účtovania. Účtovné zápisy a účtovné knihy. Účtovná osnova.

Podnikové financie

Podnikové financie

15.09.2022 - Podnikové financie a finančná politika podniku. Členenie peňažných vzťahov. Hospodársky výsledok. Základné pojmy z oblasti podnikových financií.

Burza cenných papierov

Burza cenných papierov

08.09.2022 - Burza a funkcie burzy. Obchodná, alokačná, cenotvorná a špekulatívna funkcia burzy. Zlaté burzové pravidlo.

Monetárna politika

Monetárna politika

02.08.2022 - Monetárna politika predstavuje nástroj hospodárskej politiky, ktorej hospodárske centrum riadi peňažné a úverové zabezpečenie ekonomiky tak, aby sa splnili hlavné ciele hospodárskej politiky.

Živnostenské podnikanie

Podnik jednotlivca a živnosť

02.08.2022 - Výhody a nevýhody živnosti. Podmienky prevádzkovania živnosti na Slovensku. Podnik jednotlivca a typy živností.

Kariéra zamestnancov a jej rozvoj

Kariéra zamestnancov a jej rozvoj

02.07.2022 - Ľudský kapitál, vonkajšia a vnútorná kariéra, plánovanie a riadenie kariéry zamestnancov. Plánovanie osobného rozvoja.

Zahranično-obchodná politika

Zahranično-obchodná politika

27.06.2022 - Zahranično-obchodná politika / zahraničnoobchodná politika patrí medzi čiastkové hospodárske politiky, ale často je významnejšia ako iné.

Právna ochrana hospodárskej súťaže

Právna ochrana hospodárskej súťaže

30.05.2022 - Nekalá súťaž a jej formy. Ochrana proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. Nedovolené konanie: kartelové dohody a fúzie, monopolné a dominantné postavenie

Distribúcia a pohľady na distribúciu

Distribúcia a pohľady na distribúciu

27.01.2022 - Čo je distribúcia? Distribúcia je súhrn operácií zameraných na sprístupnenie jednotlivých výrobkov spotrebiteľovi, vytvorenie a riadenie prevozu produktu.

Priemyselné a obchodné trhy

Priemyselné a obchodné trhy

26.01.2022 - Priemyselné trhy. Trhy zdrojov a trhy výrobcov. Obchodné trhy. Sprostredkovateľské trhy. Spotrebiteľské trhy. Vládne trhy. Životný cyklus trhov.

Agrárny marketing

Agrárny marketing

26.01.2022 - Agrárny marketing a jeho ciele. Marketingové prostredie agropriemyslu. Agrárna marketingová analýza a diagnostika. Rozhodujúce výrobné faktory. Ceny v agrárnom marketingu. Aktuálne problémy agrárneho trhu SR. Rozhodujúce subjekty agrárneho trhu. Trhové poriadky.

Futurity, futures

Futurity – futures

26.01.2022 - Futurity sú burzové inštrumenty obchodované na termínových burzách, pri ktorých sú podkladové aktíva obchodované k vopred určeným termínom vysporiadania.

Hodnotenie efektívnosti investičných projektov

Hodnotenie efektívnosti investičných projektov

26.01.2022 - Metódy používané na hodnotenie efektívnosti investičných projektov podľa toho, či zohľadňujú faktor času a podľa toho, čo považujú za efekt z investície. Štruktúra investícií.

Podnikateľky môžu získať mentora

Podnikateľky môžu získať mentora

06.01.2022 - Projekt Guardian Angels for Female Enterpreneurs ponúka ženám, ktoré podnikajú minimálne jeden rok, bezplatne rady skúsených mentorov.

Kurzy a burzy

05.01.2022 - Kurzy eur a cudzích mien, kurzy a indexy komodít a derivátov. Burzové indexy online. Kurz eura online. Zlato, meď, platina, obilie, mäso, NASDAQ, NIKKEI...

Všeobecná ekonomická teória

Všeobecná ekonomická teória

04.12.2021 - Predmet a metodológia ekonómie. Výrobné faktory. Funkcie ekonómie. Zdroje, nástrahy a omyly pri ekonomickej analýze. Základné ekonomické pojmy.

Swapy a úrokové swapy

Swapy a úrokové swapy

29.11.2021 - Swap je dohoda 2 subjektov o zámene série platieb uskutočňovaných pravidelne v priebehu dohodnutého obdobia. Menové, úrokové a equitné swapy.

Finančné a nefinančné deriváty

Finančné a nefinančné deriváty

29.11.2021 - Úrokové, akciové, komoditné a menové deriváty. Derivátové kontrakty. Podkladové aktíva. Finančné a nefinančné deriváty. Hedging a arbitráž. Indexy a sadzby.

Manažérske informačné systémy

Manažérske informačné systémy

29.11.2021 - Manažérsky informačný systém, vlastnosti, požiadavky a zložky MIS. MIS a jeho technické riešenie. On Line Data Processing - OLAP. Data Mining. Business intelligence. Data Warehouse a Data Mart. Ukladanie dát. Datová základňa systému.

On-line public relations

On-line public relations

07.08.2021 - Linkbuilding, widget marketing, e-booky, podcasty, komunity, semináre, workshopy, odvetvové servery, portály, blogy a social media marketing.

On-line podpora predaja

On-line podpora predaja

07.08.2021 - Affiliate, on-line súťaže, advertgaming, kupóny, zľavy, vzorky, demonštračné verzie programov a vernostné programy.

On-line direct marketing

On-line direct marketing

07.08.2021 - E-mailing, newsletter, virálny marketing, WOM, instant messaging, buzz marketing, generovanie mediálneho ohlasu, co-branding a spolutvorstvo.

On-line reklama

On-line reklama

27.07.2021 - Search marketing, platené katalógy, reklama vo vyhľadávačoch, bannery, video reklama, textová reklama, obojstranné dohody a sponzorstvo

Nástroje internetového marketingu

Nástroje internetového marketingu

16.07.2021 - Základné členenie nástrojov internetového marketingu a hierarchia nástrojov internetového marketingu. Definícia nástrojov IM.

Vlastné webové stránky

Vlastné webové stránky a SEO

28.06.2021 - Cieľom tvorcu webu je postaviť kvalitný SEO web. Reklamná agentúra potom musí zabezpečiť propagáciu tohto webu a relevantnú návštevnosť.

Mzdové účtovníctvo a personalistika

Mzdové účtovníctvo a personalistika

24.05.2021 - Systém odmeňovania pracovníkov. Politika odmeňovania zamestnancov. Personalistika a jej oblasti. Kľúčové otázky politiky odmeňovania.

Ovocie a zelenina

Ovocie a zelenina

21.05.2021 - Členenie ovocia a zeleniny. Skladovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny. Chyby ovocia a zeleniny. Čo obsahuje ovocie a zelenina?

Kryptomena NEO

NEO (AntShares) – NEO, Ethereum Číny

19.04.2021 - Všetko o kryptomene NEO (Antshares). Informácie, kurz NEO/USD online, IRC, NEP5, Nest Fund. NEO GAS. NEO je platforma pre tvorbu smart kontraktov a decentralizovaných aplikácií, digitálneho majetku a snaží sa aj o tvorbu a uchovávanie digitálnej identity.

Metódy vhodné pre logistiku

Metódy vhodné pre logistiku

28.02.2021 - Na to, aby sme došli ku konkrétnej aplikácii logistiky na rôznych úrovniach používame rôzne metódy k zachytávaniu zásob, výrobných, odbytových procesov k ich analýze a optimalizácii.

zatiaľ sme sa rozhodli sem vložiť obrázok rozkošného mačiatka. Lebo žiadny poriadny web sa nezaobíde bez rozkošného mačiatka. A nezabudnite kŕmiť mačky. Lebo na svete sú dôležitejšie veci, ako bločenka.

Bločenka (blockchain) – technológia pravdy

22.02.2021 - Čo je blockchain - bločenka? Ako funguje blockchain? Princípy blockchainu, protokoly a podmienky úspešnej technológie. Proof of work a proof of stake. Block time. Kryptomeny a virtuálne peniaze.

Bitcoin - infografika

Bitcoin – BTC

22.02.2021 - Všetko o Bitcoine (BTC). Získavanie, používanie a účtovanie Bitcoinu. Ako získať Bitcoiny? Cypherpunk a Satoshi Nakamoto. On-line ceny a aktuálny kurzy BTC.

Ethereum - infografika

Ethereum – ETH

08.01.2021 - Všetko o Ethereu. Princípy fungovania, vznik, DAO projekt, Ethereum Virtual Machine, Smart Contract, využitie v praxi. Kauza odcudzenie ETH. Online kurz ETH

Kolektívne investovanie

Kolektívne investovanie

15.12.2020 - Formy investovania a kolektívne investovanie. Úlohy kolektívneho investovania. Správcovská spoločnosť a podielový fond. Investovať alebo neinvestovať do fondov? Typy a druhy fondov. Základné subjekty finančného trhu. Príležitosti a nebezpečenstvá kolektívneho investovania.

Hospodárske cykly

Hospodárske cykly

15.12.2020 - Cyklický vývoj ekonomiky, hospodársky cyklus a Okunov zákon. Expanzia, dno, recesia a vrchol a ich charakteristiky. Typy ekonomických cyklov.

Finančné trhy a finančný systém

Finančné trhy a finančný systém

15.12.2020 - Efektívne fungujúci ekonomický systém. Úlohy a funkcie finančného trhu. Systém finančných trhov. Finančný systém. Úspory a investície.

Finančné deriváty

Finančné deriváty

15.12.2020 - Finančné deriváty. Výhody termínovaných obchodov. Nominálna a trhová hodnota. Termínované kontrakty v užšom zmysle. Forwardy, Futures.

Nobelova cena za ekonómiu

Nobelova cena za ekonómiu 1969 – 2020

15.12.2020 - Cena Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy. Nobelova cena za ekonómiu 1969 - 2020 - laureáti Nobelovej ceny a ich prínos pre svetovú ekonómiu.

Klasická ekonómia a Adam Smith

Klasická ekonómia a Adam Smith

15.12.2020 - Klasická ekonómia. Smith, Ricardo, Say, Mill, Petty, Malthus. Bohatstvo národov. Teória trhu, neviditeľná ruka trhu, slobodná konkurencia, teória hodnoty.

Manažment kvality

Manažment kvality

23.09.2020 - Kvalita výroby, manažment kvality, požiadavky na kvalitu, metódy kontroly a kritériá kvality. Klasifikácia nákladov na kvalitu.

Jana Mücková, šéfka českej P2P platformy - Bondster

Odvetvie P2P financovania krízu ustálo

01.09.2020 - Skúsenejší zahraniční investori neprepadli počas krízy panike a peniaze nevyberali. Naopak neskôr využili vyššie úročenie investícií. U slovenských a českých investorov to však vždy neplatilo.

Potreby a statky

Potreby a statky

16.07.2020 - Potreby, statky a ich klasifikácia. Hodnota statkov. Typy produktov a služieb, statky v infraštruktúre. Výrobky, tovar a služby. História výmeny tovarov.

Volatilita

Volatilita a druhy volatility

10.07.2020 - Akciová volatilita, volatilita úrokových sadzieb a devízových kurzov. Volatilita finančných aktív. Priemerná a nadpriemerná volatilita a nežiadúce účinky.

Spotreba domácností

Spotreba domácností

06.07.2020 - Domácnosti ako spotrebitelia a ako poskytovatelia pracovnej sily. Rozpočty domácností. Spotreba, úspory a investície domácností.

Charakteristika finančného trhu

Charakteristika finančného trhu

06.07.2020 - Finančné trhy a finančný systém. Funkcie finančného systému. Rovnováha úspor a investícií. Spotreba, úspory a investície domácností, firiem a vlády.

Výrobná stratégia podniku

05.07.2020 - Druhy výrobnej stratégie. Členenie druhov výrobnej stratégie. Tvorba výrobnej stratégie. Výrobná stratégia a jej realizácia.

Štruktúra business plánu

Štruktúra business plánu (podnikateľský plán)

05.07.2020 - Tvoríte podnikateľský plán a hľadáte návod, ako ho vypracovať? Pozrite si prehľadnú štruktúru, ktorá vám pomôže vytvoriť business plán. Pripravili sme pre vás základnú a detailnú štruktúru podnikateľského plánu.

SEO a zvyšovanie návštevnosti webu

Zvyšovanie návštevnosti webu

05.07.2020 - Zvyšovanie návštevnosti webu znamená zvyšovať počet užívateľov z priamej návštevnosti, vyhľadávačov, externých odkazov z iných webov a z reklamných odkazov.

Vypracované testy pre študentov OA, ekonomických a odborných škôl

Maturitné otázky

05.07.2020 - Maturitné otázky pre študentov obchodných akadémií a iných odborných škôl. Vypracované maturitné otázky z ekonomiky a predmetu slovenský jazyk a literatúra.

EuroEkonóm.sk

Staršie správy 2

03.07.2020 - Zoznam starších článkov a stránok na ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk.

EuroEkonóm.sk

Staršie správy 9

03.07.2020 - Zoznam starších článkov a stránok na ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk.

EuroEkonóm.sk

Staršie správy 10

03.07.2020 - Zoznam starších článkov a stránok na ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk.

EuroEkonóm.sk

Staršie správy 8

03.07.2020 - Zoznam starších článkov a stránok na ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk.

EuroEkonóm.sk

Staršie správy 7

03.07.2020 - Zoznam starších článkov a stránok na ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk.

EuroEkonóm.sk

Staršie správy 6

03.07.2020 - Zoznam starších článkov a stránok na ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk.

EuroEkonóm.sk

Články

03.07.2020 - Prehľad odborných článkov, správ, aktualít a Vašich príspevkov.

Trh a trhový mechanizmus

Trhová ekonomika a trhový mechanizmus

29.03.2020 - Trh a trhový mechanizmus. Trhové subjekty a typy trhov. Trhová konkurencia, pozitívne a negatívne externality. Štátne zásahy a nedokonalosti trhu.

Finančné investovanie

Finančné investovanie

09.03.2020 - Všetko o finančnom investovaní: investičné inštrumenty, rozhodovanie o alokácii kapitálu, analýza cenných papierov, metódy hodnotenia investičných projektov

Analýza ziskovosti podniku

Analýza ziskovosti podniku

04.03.2020 - Modely tržieb a nákladov. Modely príspevku na úhradu fixných nákladov a zisku. Modely nulového bodu. Modely zisku rešpektujúce fixné a variabilné náklady.

Opcie a opčné kontrakty

Opcie a opčné kontrakty

16.02.2020 - Predmet opcie. Podkladový nástroj opcie. Opčná prémia. Kúpna opcia. Vnútorná hodnota opcie. Časová hodnota opcie. Volatilita opcie. Opčné kontrakty.

Forwardy a forwardové obchody

Forwardy a forwardové obchody

16.02.2020 - Forwardy, druhy forwardov. Výhody a nevýhody forwardov. Úrokové forwardy. Menové forwardy. Forwardy na konkrétne finančné aktívum.

Teória efektívneho trhu

Teória efektívneho trhu

08.02.2020 - Predpoklady efektívnosti trhov. Vznik, formy a charakteristiky efektívneho trhu. Dokonalé konkurenčné prostredie. A. R. Brealey a C. S. Myers.

Centrálna banka a centrálne bankovníctvo

Centrálna banka a centrálne bankovníctvo

06.02.2020 - Vznik a vývoj centrálneho bankovníctva. Príčiny a spôsoby vzniku centrálnej banky. Štátny rozpočet SR. Ciele menovej politiky. Funkcie, aktíva a pasíva CB.

Peňažné hospodárenie domácností

Peňažné hospodárenie domácností

05.02.2020 - Peňažné hospodárenie domácností. Peňažná potreba domácností. Peňažné zdroje domácností. Peňažná bilancia. Hrubé peňažné príjmy a výdavky.

Franklin Delano Roosevelt

Inštitucionalizmus v USA

05.02.2020 - Americký inštitucionalizmus. Nemecká historická škola. Formy a osobnosti inštitucionalizmu. Nová inštitucionálna ekonómia NIE. Teórie ľudového kapitalizmu.

Význam trhu cenných papierov

Význam trhu cenných papierov

05.02.2020 - Funkcie trhu cenných papierov. Investori, sprostredkovatelia a dlžníci. Trhy cenných papierov. Inštitucionalizmus.

Obchodovanie s cennými papiermi na BCPB

Obchodovanie s cennými papiermi na BCPB

04.02.2020 - Obchodovanie s cennými papiermi na burze cenných papierov. Kurzotvorné obchody MAO, MKO, MBO, MTT. Priame obchody. Repo obchody. Verejný prísľub.

Feldekova Ryba Rebeka

Feldekova Ryba Rebeka

15.01.2020 - Rozprávku o Rybe Rebeke o Ľubomíra Feldeka poznám naspamäť. Recitujem ju deťom pred spaním. Často pri tom rozprávaní zaspím.

Dnes nie je povinné zmluvné poistenie len o cene

Dnes nie je povinné zmluvné poistenie len o cene

14.01.2020 - Pri výbere povinného zmluvného poistenia by nemala byť cena jediným kritériom. S nízkou cenou totiž riskujete, že pri prvej poistnej udalosti budete vy tým, kto ju bude musieť uhradiť.

Tomáš Černaj

Tomáš Černaj

04.01.2020 - Tomáš Toče Černaj (* 11. december 1979, Košice, Slovensko) je internetový nadšenec, podnikateľ a zakladateľ ekonomickej encyklopédie EuroEkonóm.sk.

Burzové a mimoburzové trhy

Burzové a mimoburzové trhy

22.12.2019 - Burzový a mimoburzový trh (OTC). História vzniku búrz. Členenie búrz. Rozdiel medzi burzovým a mimoburzovým trhom. Výhody a nevýhody. Porovnanie produktov.

Burza New York

Burzy

22.12.2019 - Všetko o burzách, burzovom obchodovaní, burzovom trhu a burzovom systéme. Typy búrz, funkcie burzy, burzoví sprostredkovatelia a obchodovanie na burze.

EuroEkonóm.sk

Sekcie ekonomickej encyklopédie

20.12.2019 - Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk obsahuje sekcie, v ktorých sú stránky s prehľadne usporiadanými encyklopedickými znalosťami z oblasti ekonomiky.

EuroEkonóm.sk

Rady, ako písať skvelé články

20.12.2019 - Chcete, aby boli Vaše články schválené a Vaša provízia pripísaná na Vaše provízne konto čo najskôr? Prinášame Vám pár rád, ako písať skvelé príspevky.

Prijímačky na VŠ - Informatika

Prijímačky na VŠ – Informatika

20.12.2019 - Databázové systémy, Hardware, Informatika, Logické obvody, Logické systémy, Lokálne siete, Návrh logiky počítačov, Problémy a algoritmy, Software, Teória grafov.

Ekonomika samosprávnych krajov

Ekonomika samosprávnych krajov

15.10.2019 - Región a regionálna politika. Obce a mestá, samosprávne kraje a združenie obcí. Ekonomika samosprávnych krajov Slovenskej republiky.

Zahraničný obchod - Kontrasty v londýnskom City

Zahraničný obchod

12.10.2019 - Význam a funkcie zahraničného obchodu, medzinárodná ekonomická integrácia, medzinárodný a zahraničný obchod, čistý globálny podnik a stupne globalizácie.

Sociológia

Sociológia

12.10.2019 - Všetko o sociológii. Spoločnosť. Spoločenské vzťahy a spoločenský styk. Socializácia a sociálne role. Predstavitelia sociologických vied. Sociológia na Slovensku.

Cena, cenotvorba a cenová politika

Tvorba cien

11.10.2019 - Cenotvorba, metódy tvorby cien, cenová politka a cenové stratégie. Ceny nových produktov, ceny produktového mixu a stratégie cenových úprav.

Tovaroznalectvo

Tovaroznalectvo

11.10.2019 - Všetko o tovaroch a tovaroznalectve. Typy, kvality, charakteristiky tovarov. Vlastnosti tovaru a úžitkové vlastnosti tovaru. Metódy hodnotenia tovarov.

Teória verejného sektora

Teória verejného sektora

11.10.2019 - Štátna správa a samospráva. Kolektívny záujem a verejný sektor. Štát a jeho úlohy. Regulácia. Privatizácia. Trhové, netrhové a zmiešané statky.

Komodity a deriváty – ceny online

11.10.2019 - Kurzy komodít a derivátov na svetových trhoch. Online ceny komodít, obchodovaných na svetových burzách. Prehľad obchodovaných komodít a vývoj cien online.

EuroEkonóm.sk

Staršie správy 5

11.10.2019 - Zoznam starších článkov a stránok na ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk.

Všeobecný marketing

Všeobecný marketing

11.10.2019 - Základné pojmy z oblasti marketingu. Súčasný a historický vývoj marketingu. Marketingové prostredie. Marketingový mix. 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P a 4C.

Novodobý a moderný marketing

Novodobý a moderný marketing

11.10.2019 - Marketing na internete a e-business. Nové marketingové postupy: skúsenostný, reverzný, holistický, scénický, zážitkový, virálny a guerillový marketing. Sociálne siete, mobilné zariadenia, youtuberi, lovemarks, crowdsourcing a co-creation.

EuroEkonóm.sk

GDPR

10.10.2019 - Čo si o GDPR myslí EuroEkonóm.sk? O GDPR si myslíme svoje. Napriek tomu Vás chceme uistiť, že Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.

EuroEkonóm.sk

Staršie správy

10.10.2019 - Zoznam starších článkov a stránok na ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk.

EuroEkonóm.sk

Staršie správy 4

10.10.2019 - Zoznam starších článkov a stránok na ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk.

EuroEkonóm.sk

Staršie správy 3

10.10.2019 - Zoznam starších článkov a stránok na ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk.

Ekonomika Slovenska 2018

25.06.2019 - Vývoj makroekonomických ukazovateľov SR 2018 - HDP, inflácia, nezamestnanosť, nominálna mzda, obchodná bilancia, schodok štátneho rozpočtu, zahraničný dlh.

Ekonomika Slovenska 2019 – prognóza

25.06.2019 - Vývoj makroekonomických ukazovateľov SR 2019 - HDP, inflácia, nezamestnanosť, nominálna mzda, obchodná bilancia, schodok štátneho rozpočtu, zahraničný dlh.

Ekonomika Slovenska 2017

11.03.2019 - Vývoj makroekonomických ukazovateľov SR 2017 - HDP, inflácia, nezamestnanosť, nominálna mzda, obchodná bilancia, schodok štátneho rozpočtu, zahraničný dlh.

Ekonomika Slovenska 2016

11.03.2019 - Prognóza makroekonomických ukazovateľov SR - HDP, inflácia, nezamestnanosť, nominálna mzda, obchodná bilancia, schodok štátneho rozpočtu, zahraničný dlh.

Ekonomika Slovenska 2015

11.03.2019 - Vývoj makroekonomických ukazovateľov SR 2015 - HDP, inflácia, nezamestnanosť, nominálna mzda, obchodná bilancia, schodok štátneho rozpočtu, zahraničný dlh.

Plánovanie, plán, startup.

Firemné plánovanie

13.02.2019 - Proces firemného plánovania. Plán a druhy plánov. Podnikateľský plán. Prednosti a nedostatky plánovania v podniku. Firemné plánovanie, jeho ciele a úlohy.

Financie a riziko

Financie a riziko

06.12.2018 - Riziko a členenie rizík. Metódy analýzy rizika. Metódy hodnotenia investičných projektov. Riziko investičných projektov. Riziko investovania. Metódy, modely a teórie finančnej analýzy.

Jedovatý had predstavuje pre podnikateľa nezanedbateľné riziko

Riziko

05.12.2018 - Členenie rizík, identifikácia, hodnotenie a meranie rizika. Ako znížiť podnikateľské riziko Pravdepodobnostné a rozhodovacie stromy. Rozhodovanie za rizika. Risk management.

Neokonzervativizmus a Milton Friedman

Neokonzervativizmus a Milton Friedman

25.10.2018 - Neokonzervatívna hospodárska politika, Milton Friedman a Ronald Reagan. Phillipsova krivka a teória racionálnych očakávaní. Monetarizmus a neoliberalizmus.

Fyziokratizmus a fyziokrati - François Quesnay

Fyziokratizmus a fyziokrati

25.10.2018 - Fyziokratizmus, fyziokratická škola a fyziokrati. F. Quesnay, R. Turgot. Zdroj bohatstva v poľnohospodárstve. Čistý produkt. Pôda ako výrobný faktor. Renta.

Merkantilizmus a merkantilisti

Merkantilizmus a merkantilisti

25.10.2018 - Charakteristika a prínos merkantilizmu. Vývojové fázy merkantilizmu. Raný a rozvinutý (manufaktúrny) merkantilizmus. T. Mun a J. B. Colbert.

Reklamácie

Reklamácie

25.10.2018 - Ako zvládnuť reklamáciu? Reklamačný priebeh a postup riešenia reklamácie. Ako redukovať výskyt sťažností? Zodpovednosť za reklamácie.

Smutná blondýnka - Európska únia a európska integrácia

Európska integrácia a Európska únia

25.10.2018 - Všetko o Európskej únii. Orgány Európskej únie. História Európskej únie a dôvody pre vznik EÚ. Regionálna politika Európskej únie.

Investičné stratégie

25.10.2018 - Investičné stratégie na rozvinutých kapitálových trhoch. Typy investorov. Finančné deriváty. Stratégie burzového obchodovania. On-line ceny derivátov.

Služby

25.10.2018 - Služby a vlastnosti služieb. Charakteristika a typy služieb. 5 kategórií trhovej ponuky služieb. Predaj služieb a marketingové stratégie firiem v službách.

Strategická diagnostika

Strategická diagnostika

25.10.2018 - Strategická diagnostika a strategický manažment. Externá a interná diagnostika. SWOT, McKinsey 7S, analýza hodnotového reťazca, zraniteľnosti a konkurenčnej sily

Financie verejného sektora

25.10.2018 - Spôsob tvorby verejných financií. Verejné financie a ich funkcie. Príčiny a spôsob tvorby verejných financií. Spotrebiteľské jednotky a finančné vzťahy.

Svetová ekonomika

Svetová ekonomika

25.10.2018 - Národné hospodárstvo a svetové hospodárstvo. Medzinárodné ekonomické vzťahy. Liberalizmus a protekcionizmus. Etapy vývoja svetového hospodárstva.

Medzinárodné podnikanie

Medzinárodné podnikanie

25.10.2018 - Medzinárodné podnikanie. Služby v medzinárodnom obchode. Riziko a poistenie v medzinárodnom podnikaní. Organizácia NAFTA. Prostriedky proexportnej politiky.

Financie a mena

Financie a mena

25.10.2018 - Financie a mena: teória financií, druhy peňažných operácií v národnom hospodárstve, financie a ich subjektívna stránka, peňažný obeh a mena.

Manažér

Manažér

25.10.2018 - Všetko o osobnosti, znalostiach, funkciách a činnosti manažérov. Manažér versus vodca. Charakteristiky manažéra. Definícia pojmu manažér.

Podnikové hospodárstvo, majetok podniku

Podnikové hospodárstvo

25.10.2018 - Obežný a neobežný majetok a jeho štruktúra. Obstarávanie, oceňovanie, využívanie, opotrebovanie a odpisovanie majetku. Normovanie obežného majetku.

Malý podnikateľ

Malé a stredné podnikanie

25.10.2018 - Všetko o malom a strednom podnikaní. Podnik jednotlivca a podnikateľské jednotky. Fyzická osoba a právnická osoba. Malé a stredné podnikanie a jeho subjekty

Strategický manažment

Strategický manažment

25.10.2018 - Všetko o strategickom manažmente. Metódy a procesy v strategickom manažmente. Strategický manažment a stratégie. Koncepcie a prístupy v strategickom riadení

Výskum trhu

Výskum trhu

25.10.2018 - Prieskum trhu je rozsiahle získanie informácií tvorí základ pre marketingové rozhodovanie a pre stanovenie marketingovej stratégie.

Vintage písací stroj - strojopis a hospodárska korešpondencia

Administratíva a korešpondencia

25.10.2018 - Viete správne písať listy a obchodné dokumenty? Trénujte s nami písanie na stroji a na počítači, vytváranie dokumentov a podnikovú korešpondenciu.

Ekonomické cvičenia - rozcvička

Ekonomické cvičenia

25.10.2018 - Naučte sa základy odbornej práce s počítačom: základné výpočty, tvorba tabuliek, ekonomické výpočty, reporty, tvorba grafov a ich interpretácia.

Použili sme fotku dreva, myslite si, čo chcete...

Ekonometria

25.10.2018 - Definície ekonometrie, ekonometrické skúmanie a jeho fázy. Ekonometrické modely: jednorovnicové a viacrovnicové modely. Lineárny model s dvoma premennými.

Marketingová informatika

Marketingová informatika

25.10.2018 - Informačno-komunikačné technológie. Informačná revolúcia v marketingovom výskume. Marketingový informačný systém. Zdroje marketingového informačného systému.

Priamy (direct) marketing

Priamy marketing (direct marketing)

25.10.2018 - Priamy marketing alebo direct marketing. Ciele a využitie direct marketingu. Základné formy a druhy priameho marketingu. Podmienky fungovania priameho marketingu. Dôvody rozvoja direct marketingu.

Marketingová analýza

Marketingová analýza

25.10.2018 - Postup pri marketingovej analýze. Nástroje marketingovej analýzy. SWOT analýza – silné a slabé stránky firmy. Situačná analýza – 5C. BCG matica – matica rastu a podielu na trhu. STEP alebo STEEP analýza. Analýza konkurencie. Analýza image firmy. Výskum uvádzania nového výrobku na trh. Meranie trhového dopytu.

Marketingové plánovanie

Marketingové plánovanie

25.10.2018 - Príklady a ukážky marketingových plánov. Marketingový plán a marketingové plánovanie. Postup spracovania a implementácia marketingového plánu.

Marketingové riadenie obchodu

Marketingové riadenie obchodu

25.10.2018 - Veľkoobchod a marketingové rozhodovanie vo veľkoobchode. Veľkoobchodné stratégie. Maloobchod a marketingové rozhodovanie v maloobchode. Maloobchodné stratégie. Trendy v maloobchode.

Medzinárodný obchod

Medzinárodný obchod

25.10.2018 - Medzinárodný obchod, jeho funkcie, výhody a nevýhody. Špecializácia a medzinárodná deľba práce. Ekonomická interdependencia a medzinárodná ekonomická integrácia. Zahraničný obchod a zahraničnoobchodná politika. Medzinárodná deľba práce. Medzinárodný obchod so službami. Intenzita zahraničného obchodu.

Marketingové distribučné cesty

Marketingové distribučné cesty

25.10.2018 - Dynamika marketingových ciest. Distribučné stratégie. Identifikácia hlavných alternatív distribúcie. Konflikty v distribučných cestách. Úlohy firiem v distribučných cestách. Ciele a obmedzenia distribučných ciest.

Všeobecný manažment

Všeobecný manažment

25.10.2018 - Všetko o podnikovom manažmente. Funkcie manažmentu. História a teórie euroamerického a japonského manažmentu. Mocenské základne v organizáciách.

Finančný manažment

Finančný manažment

10.10.2018 - Finančné plánovanie, finančné rozhodovanie, organizácia finančných procesov, finančná analýza a kontrola. Investície a investičné rozhodovanie.

Poradenstvo

Podnikové poradenstvo

10.10.2018 - Poradenstvo sa už dlhodobo uznáva za prospešnú profesionálnu službu, ktorá pomáha riadiacim pracovníkom analyzovať a riešiť praktické problémy, pred ktorými stoja ich organizácie.

Marketingový manažment

Marketingový manažment

10.10.2018 - Všetko o marketingovom riadení: Ciele, úlohy a analýzy marketingového manažmentu. Segmentácia, vývoj nových produktov, trhy, dopyt a životný cyklus výrobkov

Práca, riadenie ľudských zdrojov. Pracovná sila v okrese Spišská Nová Ves.

Verejnoprospešné organizácie

10.10.2018 - Verejno-prospešné organizácie sú také organizácie, ktoré poskytujú statky a služby verejnoprospešného charakteru a sú financované úplne alebo čiastočne prostredníctvom rozpočtovej sústavy.

Medzinárodný marketing

Medzinárodný marketing

03.09.2018 - Medzinárodný marketing ako filozofia podnikania a stratégia firmy. Medzinárodné marketingové prostredie. Zahraničné trhy. Rozhodovanie o stratégii v medzinárodnom marketingu. Rozhodovanie o implantačnej stratégii. Alternatívne implantačné stratégie.

Predaj

Predaj

29.08.2018 - Funkcionálna a nástrojová teória predaja. Základné úlohy predaja v podniku. Stratégia predaja a strategické ovplyvňovanie trhu. Nástroje predaja. Kontraktačná, komunikačná a distribučná politika. Analýza tržieb.

Riadenie predajných síl

Riadenie predajných síl

28.08.2018 - Predajné sily, ich štruktúra a budovanie. Získavanie, výber a výcvik predajcov. Stratégia predajnej sily. Formy predaja. Motivácia a stimulovanie predajných síl. Hodnotenie a odmeňovanie predajcov.

Stratégia finančného investovania

Stratégia finančného investovania

23.08.2018 - Finančné trhy a finančný systém. Peňažný a kapitálový trh. Nástroje finančného trhu. Cenné papiere. Deriváty a reálne investície. Teória efektívnych trhov.

Strategický marketing

Strategický marketing

22.08.2018 - Marketingová stratégia. Stratégie v jednotlivých fázach životného cyklu. Typy marketingových stratégií. Strategické plánovanie. Tvorba strategických cieľov. Ofenzívne a defenzívne marketingové stratégie.

Maloobchod

Maloobchod

22.08.2018 - Maloobchod. Typy maloobchodov a ich životný cyklus. Maloobchodný predaj v predajniach. Predaj bez maloobchodných prevádzkarní. Maloobchodné organizácie.

Inštrumenty a nástroje finančného trhu

20.08.2018 - Dlhové inštrumenty a deriváty, nástroje finančného trhu. Teória portfólia cenných papierov. Riziko a diverzifikácia rizika. Efektívne portfólio CP.

Nehnuteľnosti a realitný trh

Reality a realitný trh

08.08.2018 - Nehnuteľnosti a realitný trh. Pozemok a parcela, stavba, byty a nebytové priestory. Kataster nehnuteľností. Byt a spôsob jeho nadobudnutia. Čo je to list vlastníctva? Zásada superficies solo cedit.

Psychológia predaja

Psychológia predaja

03.08.2018 - Psychológia predaja a budovanie vzťahu so zákazníkom. Štruktúra potrieb. Správanie spotrebiteľa. Predajca a zákazník. Znalosti predajcu. Typy zákazníkov a ako s nimi komunikovať.

Psychológia

Psychológia

03.08.2018 - Psychológia a osobnosti psychológie. Teoretické a praktické psychologické obory. Ciele a predmet skúmania psychológie. Prístupy ku psychologickému výskumu. Základné psychické fenomény. Metódy psychológie. Pamäť a psychika.

Euro - mena eurozóny

Euro – európska mena

10.07.2018 - Euro ako mena európskej menovej únie. Bankovky a mince. Výhody jednotnej meny. Ekonomické kritériá na zavedenie jednotnej meny. História vzniku spoločnej meny. Štáty používajúce euro a štáty s menami naviazanými na euro.

Marketing služieb a cestovného ruchu

30.06.2018 - Marketing služieb a cestovného ruchu a jeho charakteristika. Špecifiká pre marketing služieb. Marketingový a distribučný systém cestovného ruchu. Etapy strategického riadenia marketingu služieb. Sprostredkovatelia a cenotvorba.

Ekonomika a stratégia

Ekonomika a stratégia

27.06.2018 - Všetko, ale úplne všetko o stratégii a stratégiách. Strategické plánovanie, strategické riadenie, strategický marketing, podnikové stratégie, podnikateľské stratégie, stratégia a taktika, výrobná stratégia podniku, cenové stratégie, zásobovanie a zásobovacia stratégia, strategický manažér, strategické myslenie, strategické vodcovstvo, globálne strategické podnikateľské jednotky, strategická diagnostika, stratégie finančného investovania.

Pracovné právo

Pracovné právo

26.06.2018 - Všetko o pracovnom práve. Zamestnanec a zamestnávateľ. Vznik, zmeny a ukončenie pracovného pomeru, pojem a náležitosti pracovnej zmluvy. PP na dobu určitú a neurčitú, skúšobná doba. Žiadosť o lekárske posúdenie. Hromadné prepúšťanie pracovníkov. Dovolenka. Súbežné pracovné pomery. Premlčacie lehoty na uplatňovanie nárokov. Právna úprava náhrady škody podľa Zákonníka práce. Pracovné úrazy. Výpoveď.

Problémy v ekonomickom uvažovaní

Omyly a problémy v ekonomickom uvažovaní

15.06.2018 - Pohľad na omyly a problémy v ekonomickom uvažovaní. Nedodržanie podmienky Ceteris paribus, omyl post-hoc, klam kompozície, klam dekompozície, subjektívnosť, neistota v ekonomickom myslení, ignorovanie sekundárnych účinkov.

Politológia

Politológia

14.06.2018 - Politológia a politika. Alternatívy voči politike. Základné spory v politike. Vznik štátu a premeny štátnej moci v dejinách. Historické skúsenosti ciest k prosperite

Doprava a preprava

Doprava a preprava

15.10.2017 - Všetko o doprave a preprave. Dopravné systémy, špedícia a zasielateľstvo, kamiónová doprava. Poistenie v doprave, dodacia parita, INCOTERMS a prepravné riziká. Subsystém informačného prenosu, nákladnej dopravy a osobnej dopravy.

Distribúcia

Preprava tovaru

15.10.2017 - Medzinárodná kamiónová doprava (prepravné náklady, kalkulácia nákladov). Delenie používaných dopravných prostriedkov podľa tonáže, podľa charakteru organizácie prepravy. Preprava veľmi objemných a ťažkých tovarov. Prednosti medzinárodnej kamiónovej dopravy.

Doprava a preprava

Predmet a metódy teórie dopravy

15.10.2017 - Doprava je cieľavedomá zmena miesta osôb alebo nákladov vykonávaná pomocou dopravného prostriedku po dopravnej ceste. Doprava je cieľavedomý proces zmeny miesta. Predmet a metódy teórie dopravy.

Distribučné kanály

Distribučné kanály

07.09.2017 - Distribučné kanály a ich funkcie.Tradičná a systémová koncepcia chápania distribučných kanálov.

Distribúcia a cenový mix

Distribúcia a cenový mix

07.09.2017 - Vzťah distribúcie a cenového mixu. Cenové väzby, obchodnícke cenové väzby a spotrebiteľské cenové väzby. Výška rabatu v distribučnom kanáli.

Rozhodovanie o distribučnej politike

Rozhodnutie o distribučnej politike

07.09.2017 - Čo podmieňuje rozhodovanie o distribučnej politike? Faktory vzahujúce sa na produkt, na firmu a jej konkurenciu, na sprostredkovateľov a spotrebiteľov.

Distribúcia

Distribúcia

07.09.2017 - Distribúcia a distribučné kanály. Fyzická distribúcia, produktový mix a životný cyklus. Distribučná politika a distribučný systém.

Projekt výskumnej štúdie

Projekt výskumnej štúdie

26.02.2017 - Projekt výskumnej štúdie je základný dokument, v ktorom je usporiadané všetko podstatné, čo sa vzťahuje na výskumnú úlohu.

Marketingový výskum trhu

Marketingový výskum trhu

26.02.2017 - Marketingový výskum je systematické určovanie, zber, analýza a vyhodnocovanie informácií a záverov, zodpovedajúcich mark. situácii, pred ktorou firma stojí.

Etický kódex vo výskume trhu

Etický kódex vo výskume trhu

25.02.2017 - Pravidlá etického kódexu. Všeobecné práva respondenta. Profesijné povinnosti a zodpovednosť výskumníka. Vzájomné práva a povinnosti výskumníkov a klientov.

Produkt a produktová politika

Produkt a produktová politika

24.02.2017 - Produkt je čokoľvek, čo môže byť ponúknuté na trhu k uspokojeniu potrieb alebo prianí. Produkty ponúkané na trhu zahrňujú materiálne veci, služby, osoby, miesta a myšlienky.

Odpisovanie dlhodobého majetku

Odpisovanie dlhodobého majetku

20.10.2016 - Klasická a moderná koncepcia odpisovej politiky. Typy, odpisové metódy a funkcie odpisov. Odpisovanie majetku do roku 2015 a nové odpisovanie od 1.1.2015.

Oceňovanie dlhodobého majetku

Oceňovanie dlhodobého majetku

20.10.2016 - Oceňovanie dlhodobého majetku vstupnou cenou a zostatkovou cenou. Obstarávacia cena, reprodukčná obstarávacia cena, cena obstarania a vlastné náklady.

Spotrebné trhy

Spotrebné trhy

10.10.2016 - Zmyslom analýzy spotrebiteľského trhu je zistiť odpovede na 7 kľúčových otázok (tzv. sedem O).

Globalizácia, globálna pavučina

Globalizácia

10.10.2016 - Globalizácia a jej nehmotná stránka. Efekty globalizácie a vplyv nadnárodných spoločností. Trh práce, koniec práce a underclass. Problém chudoby.

Práca, riadenie ľudských zdrojov. Pracovná sila v okrese Spišská Nová Ves.

Semestrálne práce

05.10.2016 - Stiahnite a pozrite si vypracované semestrálne práce z ekonomických predmetov, ktoré sa vyučujú na vysokých školách s ekonomickým zameraním.

Štátny rozpočet rastie ako huby po daždi

Ťaháky

05.10.2016 - Stiahnite a pozrite si spracované ťaháky z ekonomických predmetov, ktoré sa vyučujú na vysokých školách s ekonomickým zameraním:

Práca v zahraničí

Vypracované otázky

05.10.2016 - Stiahnite a pozrite si vypracované otázky z ekonomických predmetov, ktoré sa vyučujú na vysokých školách s ekonomickým zameraním:

Technická norma a metodika k diplomovej práci

Vzorové písomnosti

05.10.2016 - Stiahnite a pozrite si vzorové písomnosti z ekonomických predmetov, ktoré sa vyučujú na stredných školách s ekonomickým zameraním a obchodných akadémiách

Použili sme fotku dreva, myslite si, čo chcete...

Prípadové štúdie

05.10.2016 - Stiahnite a pozrite si vypracované prípadové štúdie z ekonomických predmetov, ktoré sa vyučujú na vysokých školách s ekonomickým zameraním:

Lama? Sob? Los? Losos? LOL! Som z toho jeleň!

Prednášky

05.10.2016 - Stiahnite a pozrite si prednášky z ekonomických predmetov, ktoré sa prednášajú na vysokých školách s ekonomickým zameraním.

Jaskyňa - zašli ste príliš hlboko, nič tu nie je

Písomky a testy

05.10.2016 - Pozrite a stiahnite si písomky a testy, ktoré by ste mohli dostať počas cvičení na vysokej školy s ekonomickým zameraním.

Jaskyňa - zašli ste príliš hlboko, nič tu nie je

Formuláre

05.10.2016 - Stiahnite si niekoľko formulárov, ktoré by sa Vám mohli hodiť pri štúdiu vysokej školy s ekonomickým zameraním.

EuroEkonóm.sk

Kategórie článkov

22.09.2016 - Kategórie článkov, odborných článkov a príspevkov na ekonomickom portáli EuroEkonóm.sk.

Úspešne zvládnuté skúšky

Štátnice z ekonomických predmetov

14.09.2016 - Vypracované otázky na štátne záverečné skúšky z ekonomiky podniku, financií, manažmentu a marketingu. Viac ako 400 vypracovaných tém a okruhov na štátnice.

Obchodné právo

Obchodné právo

09.09.2016 - Základy obchodného práva: subjekty právnych vzťahov, vznik, zánik a zrušenie spoločností, podnikanie zahraničných osôb v SR, ochrana hospodárskej suťaže.

Agrárna ekonomika, agrárna politika - dva traktory na poli nakladajú balíky slamy na vlečku za traktor

Agrárna ekonomika

03.09.2016 - Všetko o agrárnej ekonomike: nástroje agrárnej politiky, efektívnosť a výnosnosť agropriemyslu. Agrokomplex a rezort poľnohospodárstva na Slovensku.

Burzové indexy on-line

30.08.2016 - Kurzy burzových indexov na svetových burzách. Aktuálny kurz a historický vývoj burzových indexov NASDAQ, DOW JONES, NIKKEI, ATX, DAX, EUROSTOXX a ďalších.

Peniaze, financie, dane, euro - všetko, čo potrebujete

Kurzy EUR / cudzia mena

30.08.2016 - Online forexové devízové kurzy eura EUR k cudzej mene: USD, CZK, JPY, GBP a CHF. Prehľad devízových kurzov mien ďalších európskych a svetových štátov.

Peniaze, financie, dane, euro - všetko, čo potrebujete

Kurzy cudzia mena / EUR

30.08.2016 - Online forexové devízové kurzy cudzej meny k euru. USD, CZK, JPY, GBP a CHF online. Prehľad devízových kurzov mien ďalších európskych a svetových štátov.

Financie a podnik

17.07.2016 - Podnikové financie a peňažné vzťahy v podniku. Získavanie, financovanie, alokácia, investovanie, viazanie financií v jednotlivých zložkách majetku podniku.

Behavioristický manažment

26.06.2015 - Behavioristická škola, škola ľudských vzťahov. Predstavitelia behavioristického manažmentu a ich dielo: Mary P. Follettová, E. Mayo, A. Maslow, D. McGregor.

Behavioristická teória

26.06.2015 - Podstata behavioristickej teórie a jej hlavní predstavitelia: Lewin, Rensis Likert, Robert Blake a Jane Moutonová a Michiganský výskum v roku 1947.

Dopyt po práci

24.06.2015 - Faktory, ktoré ovplyvňujú dopyt po práci. Pôsobenie subjektov na trhu práce.

Ciele predajných síl

22.06.2015 - Vyhľadávanie zákazníkov, zameranie sa na zákazníka a ďalšie ciele predajných síl.

Riziká v zahraničnom obchode

21.06.2015 - Členenie rizík v zahraničnom obchode. 3 základné skupiny rizík: komerčné riziká, politické riziká a osobitné právne a kurzové riziká.

Ochrana vkladov v bankách

21.06.2015 - Informácia o novelizácii zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Marketingové stratégie

18.06.2015 - Marketingové stratégie aplikovateľné v jednotlivých fázach životného cyklu podniku.

Vznik pracovného pomeru

09.06.2015 - Pracovný pomer a jeho vznik. Pracovná zmluva a jej náležitosti. Ddoba trvania pracovného pomeru. Skúšobná doba. Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru.

Technická analýza

07.06.2015 - Kedy predávať a kedy nakupovať cenné papiere? Technická analýza a jej definícia. Metódy a nástroje technickej analýzy. Teória Dow a Elliotove vlny.

Fundamentálna analýza

07.06.2015 - Definícia a úrovne fundamentálnej analýzy cenných papierov. Globálna a odvetvová fundamentálna analýza. Fundamentálna analýza jednotlivých spoločností.

Teória portfólia

07.06.2015 - Očakávaný výnos portfólia. Markowitzov selektívny model. Riziko portfólia, model CAPM a ukazovateľ beta. Korelácia výnosov. Trhové a optimálne portfólio.

Projektovanie pracovných miest

11.05.2015 - Komerčná štruktúra pracovného miesta. Projektovanie pracovných miest. Teórie tvorby pracovných miest. Taylor, Herzberg, Hackman. Autonómne pracovné skupiny.

Spolurozhodovanie

11.05.2015 - Spolurozhodovanie zamestnancova. Ako spolurozhodovať? Ak chcú manažéri zvýšiť zodpovednosť, môžu umožniť svojim zamestnancom spolurozhodovať.

Charakteristika a klasifikácia nákladov

06.05.2015 - Klasifikácia nákladov: druhové členenie, podľa miesta vzniku, zodpovednosti, podľa objemu výroby, účelové členenie, podľa položiek kalkulačného vzorca.

Náklady podniku

06.05.2015 - Definícia a druhové členenie nákladov. Priame, nepriame, variabilné a fixné náklady. Ako znížiť náklady - prostriedky na znižovanie nákladov.

Podnikateľské strategické plánovanie

04.05.2015 - Poslanie a ciele firmy. Strategické a funkčné ciele. Dlhodobý strategický plán a ročný plán. Podnikateľské strategické plánovanie a typy plánov.

Analýza hodnotového reťazca

03.05.2015 - Metódy hodnotenia konkurenčnej sily podniku. Postup hodnotenia konkurenčných síl. Porterov hodnotový reťazec - primárne a podporné aktivity, význam a ciele.

Analýza interného prostredia podniku

03.05.2015 - Metódy internej analýzy. Analýza interného prostredia. Analýza interného profilu schopností, analýza zraniteľnosti, hodnotový reťazec anákladový reťazec.

Benchmarking

03.05.2015 - Účel a typy benchmarkingu. Nástroje benchmarkingu. Proces benchmarkingu. Benchmarking ako spôsob určenia cieľa zmeny, a učenie sa od najlepších.

Družstvo

21.04.2015 - Družstvo - základné charakteristiky. Výhody a nevýhody družstva. Orgány, založenie a vznik družstva.

Právne formy podnikov v SR

21.04.2015 - Právne formy podnikov v SR: podnik jednotlivca, obchodné spoločnosti, družstvo, štátny podnik.

Ekosystém

20.04.2015 - Produkcia ekosystémov. Ekosystém a biomasa. Potravový reťazec. Ekosféra. Suchozemské spoločenstvá.

Pravidlá rozhodovania za rizika

20.04.2015 - Pravidlo očakávanej utility a očakávanej strednej hodnoty a rozptylu, pravidlá rozhodovania založené na stochastickej dominancii, pravidlo ašpiračnej úrovne

Finančný plán a plán zisku

15.04.2015 - Postup tvorby finančného plánu. Dlhodobý a krátkodobý finančný plán. Plán zisku a plán rozdelenia zisku. Metódy pri tvorbe plánu.

Finančné plánovanie podniku

15.04.2015 - Dlhodobý a krátkodobý finančný plán. Časové dimenzie a horizont plánovania. Finančné plánovanie v podniku.

Fázy realizácie zmeny

14.04.2015 - Kurt Lewin a schéma silového poľa. Proces a fázy realizácie zmeny. Rozvinutý model: Proces zmeny Scott a Soderberg.

Implementácia stratégie a riadenie zmien

14.04.2015 - Kurt Lewin a model silového poľa. Typológia postojov k realizácii stratégie Jean Paul Escaffre. Implementácia stratégie a základné fázy procesu zmeny.

Zásobovanie

11.04.2015 - Všetko o zásobách a zásobovaní: Plánovanie zásob a zásobovacia činnosť. Druhy zásob, inventarizácia a zásobovanie v podniku.

Finančná analýza podniku

29.03.2015 - Hodnotenie finančného zdravia, hodnotenie a ciele finančnej analýzy, finančné rozhodovanie

Výrobková analýza

29.03.2015 - Ukazovatele ekonomickej úrovne výrobkov. Dlhodobá a krátkodobá výrobková analýza z hľadiska finančnej analýzy. Metódy stanovenia výrobkových preferencií.

Finančná páka

29.03.2015 - Finančná páka, dlhové financovanie a EBIT. Ukazovateľ IN a jeho význam.

Hodnotenie finančnej výkonnosti

29.03.2015 - Rentabilita aktív ROA. Rentabilita vlastného imania ROE. Zákon vyrovnávania priemernej miery zisku. Rozdiel medzi ROE a ROA. EVA - economic value added.

Metódy bodového hodnotenia

29.03.2015 - Metódy bodového hodnotenia finančného zdravia podniku. Tamariho rizikový index. Rýchly test - Quick Test Model.

Teória hierarchického poriadku

29.03.2015 - Charakteristika a predpoklady Teórie hierarchického poriadku. Modelové prístupy k riešeniu optimálnej finančnej štruktúry podniku.

Teória signalizačného efektu

29.03.2015 - Teória signalizačného efektu a jej závery. Asymetrické informácie medzi manažérmi a investormi podniku. Teória signalizačného efektu v praxi.

Postup finančnej analýzy

28.03.2015 - Ako postupovať pri základnej finančnej analýze podniku? Zásady, problémy a postup finančnej analýzy.

Normály tempa rastu

28.03.2015 - Prognózovanie finančno-ekonomickej situácie podniku - Normály tempa rastu: GZ > GTR > GM > GE > GP

Zdroje údajov pre finančnú analýzu

28.03.2015 - Výkaz ziskov a strát - výsledovka, súvaha - bilancia, prehľad peňažných tokov - výkaz cash flow a iné zdroje údajov pre finančnú analýzu.

Náklady kapitálu

28.03.2015 - Prečo sú náklady vlastného kapitálu vyššie, ako náklady cudzieho kapitálu? Definícia nákladov kapitálu a ich členenie.

Model M-M (Modigliani – Miller)

28.03.2015 - Predpoklady a nedostatky modelu M-M: Modigliani - Miller. Hodnota podniku, ktorý využíva cudzí kapitál. Priemerné náklady kapitálu.

Vplyvy na tovar

25.03.2015 - Fyzikálne, mechanické, fyzikálno-chemické a biologické vplyvy na tovar.

Projekty

25.03.2015 - Ponúkame Vám miesto na publikáciu Vašich odborných ekonomických a webových projektov

Index RM – RM Systém

22.03.2015 - Graf vývoja kurzu - burzový index RM - aktuálny vývoj a historický vývoj.

Index Nasdaq Composite

22.03.2015 - Graf vývoja kurzu - burzový index Nasdaq Co. - aktuálny vývoj a historický vývoj.

Kurz EUR / RUB – ruský rubeľ

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a ruský rubeľ (EUR/RUB). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy ruského rubľa RUB.

Kurz EUR / SEK – švédska koruna

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a švédska koruna (EUR/SEK). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy švédskej koruny SEK.

Kurz EUR / SGD – singapurský dolár

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a singapurský dolár (EUR/SGD). Historický a denný vývoj devízových kurzov mien - grafy a online kurzy singapurského dolára SGD.

Kurz EUR / THB – thajský baht

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a thajský baht (EUR/THB). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy thajského bahtu THB.

Kurz EUR / TRY – turecká nová líra

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a turecká nová líra (EUR/TRY). Historický a denný vývoj devízových kurzov mien - grafy a online kurzy tureckej novej líry TRY.

Kurz EUR / RON – rumunský nový lei

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a rumunský nový lei (EUR/RON). Historický a denný vývoj devízových kurzov mien - grafy a online kurzy rumunského nového lei RON.

Kurz EUR / PLN – poľský zlotý

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a poľský zlotý (EUR/PLN). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy poľského zlotého PLN.

Kurz EUR / NZD – novozélandský dolár

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a novozélandský dolár (EUR/NZD). Historický a denný vývoj devízových kurzov mien - grafy a online kurzy novozélandského dolára NZD.

Kurz EUR / ZAR – juhoafrický rand

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a juhoafrický rand (EUR/ZAR). Historický a denný vývoj devízových kurzov mien - grafy a online kurzy juhoafrického randu ZAR.

Kurz EUR / NOK – nórska koruna

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a nórska koruna (EUR/NOK). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy nórskej koruny NOK.

Kurz EUR / MYR – malajzijský ringgit

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a malajzijský ringgit (EUR/MYR). Historický a denný vývoj devízových kurzov mien - grafy a online kurzy malajzijského ringgitu MYR.

Kurz EUR / MXN – mexické peso

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a mexické peso (EUR/MXN). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy mexického pesa MXN.

Kurz EUR / LVL – lotyšský lat

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a lotyšský lat (EUR/LVL). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy lotyšského latu LVL.

Kurz EUR / LTL – litovský litas

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a litovský litas (EUR/LTL). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy litovského litasu LTL.

Kurz EUR / KRW – juhokórejský won

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a juhokórejský won (EUR/KRW). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy juhokórejský won KRW.

Kurz EUR / ISK – islandská koruna

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a islandská koruna (EUR/ISK). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy islandská koruna ISK.

Kurz EUR / IDR – indonézska rupia

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a indonézska rupia (EUR/IDR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy indonézskej rupie IDR.

Kurz EUR / HUF – maďarský forint

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a maďarský forint (EUR/HUF). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy maďarského forintu HUF.

Kurz EUR / HRK – chorvátska kuna

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a chorvátska kuna (EUR/HRK). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy chorvátska kuna HRK.

Kurz EUR / HKD – hongkongský dolár

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a hongkongský dolár (EUR/HKD). Historický a denný vývoj devízových kurzov mien - grafy a online kurzy hongkongského dolára HKD.

Kurz EUR / JPY – japonský jen online

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a japonský jen (EUR/JPY). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy japonského jenu JPY.

Kurz EUR / GBP – britská libra online

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a britská libra (EUR/GBP). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy britskej libry GBP.

Kurz EUR / EEK – estónska koruna

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a estónska koruna (EUR/EEK). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy estónskej koruny EEK.

Kurz EUR / DKK – dánska koruna

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a dánska koruna (EUR/DKK). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy dánskej koruny DKK.

Kurz EUR / CZK – česká koruna online

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a česká koruna (EUR/CZK). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy českej koruny CZK.

Kurz EUR / CNY – čínsky juan

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a čínsky juan (EUR/CNY). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy čínskeho juanu CNY.

Kurz EUR / CAD – kanadský dolár

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a kanadský dolár (EUR/CAD). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy kanadského dolára CAD.

Kurz EUR / BRL – brazílsky real

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a brazílsky real (EUR/BRL). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy brazílskeho realu BRL.

Kurz EUR / AUD – austrálsky dolár

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a austrálsky dolár (EUR/AUD). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy austrálskeho dolára AUD.

Kurz EUR / BGN – bulharský lev

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien euro a bulharský lev (EUR/BGN). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy bulharského leva BGN.

Kurz ZAR / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien juhoafrický rand a euro (ZAR/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov mien - grafy a online kurzy juhoafrického randu ZAR.

Kurz TRY / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien turecká nová líra a euro (TRY/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov mien - grafy a online kurzy tureckej novej líry TRY.

Kurz THB / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien thajský baht a euro (THB/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy thajského bahtu THB.

Kurz SGD / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien singapurský dolár a euro (SGD/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov mien - grafy a online kurzy singapurského dolára SGD.

Kurz SEK / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien švédska koruna a euro (SEK/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy švédskej koruny SEK.

Kurz RUB / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien ruský rubeľ a euro (RUB/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy ruského rubľa RUB.

Kurz RON / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien rumunský nový lei a euro (RON/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov mien - grafy a online kurzy rumunského nového lei RON.

Kurz PLN / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien poľský zlotý a euro (PLN/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy poľského zlotého PLN.

Kurz NZD / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien novozélandský dolár a euro (NZD/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov mien - grafy a online kurzy novozélandského dolára NZD.

Kurz NOK / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien nórska koruna a euro (NOK/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy nórskej koruny NOK.

Kurz MYR / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien malajský ringgit a euro (MYR/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov mien - grafy a online kurzy malajzijského ringgitu MYR.

Kurz MXN / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien mexické peso a euro (MXN/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy mexického pesa MXN.

Kurz LVL / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien lotyšský lat a euro (LVL/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy lotyšského latu LVL.

Kurz LTL / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien litovský litas a euro (LTL/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy litovského litasu LTL.

Kurz KRW / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien juhokórejský won a euro (KRW/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy juhokórejský won KRW.

Kurz JPY / EUR

22.03.2015 - Kurz mien japonský jen a euro (JPY/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy japonského jenu JPY.

Kurz ISK / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien islandská koruna a euro (ISK/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy islandská koruna ISK.

Kurz IDR / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien indonézska rupia a euro (IDR/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy indonézskej rupie IDR.

Kurz CHF / EUR

22.03.2015 - Kurz mien švajčiarsky frank a euro (CHF/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy švajčiarskeho franku CHF.

Kurz HUF / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien maďarský forint a euro (HUF/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy maďarského forintu HUF.

Kurz DKK / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien dánska koruna a euro (DKK/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy dánskej koruny DKK.

Kurz CZK / EUR

22.03.2015 - Kurz mien česká koruna a euro (CZK/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy českej koruny CZK.

Kurz HRK / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien chorvátska kuna a euro (HRK/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy chorvátska kuna HRK.

Kurz HKD / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien hongkongský dolár a euro (HKD/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov mien - grafy a online kurzy hongkongského dolára HKD.

Kurz EEK / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien estónska koruna a euro (EEK/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy estónskej koruny EEK.

Kurz CNY / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien čínsky juan a euro (CNY/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy čínskeho juanu CNY.

Kurz CAD / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien kanadský dolár a euro (CAD/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy kanadského dolára CAD.

Kurz BRL / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien brazílsky real a euro (BRL/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy brazílskeho realu BRL.

Kurz BGN / EUR

22.03.2015 - Aktuálny kurz mien bulharský lev a euro (BGN/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy bulharského leva BGN.

Kurz USD / EUR

22.03.2015 - Kurz mien americký dolár a euro (USD/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy amerického dolára USD.

Kurz AUD / EUR

22.03.2015 - Kurz mien austrálsky dolár a euro (AUD/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy austrálskeho dolára AUD.

Kurz GBP / EUR

22.03.2015 - Kurz mien britská libra a euro (GBP/EUR). Historický a denný vývoj devízových kurzov cudzích mien - grafy a online kurzy britskej libry GBP.

Prijímačky na strednú školu v SR

21.03.2015 - Ukážkové testy na prijímačky na stredné školy z predmetov Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Fyzika, Matematika a Náboženstvo.

Ekonomická poradňa

21.03.2015 - Máte otázky týkajúce sa ekonmiky? Spýtajte sa v ekonomickej poradni.

Testy z ekonomiky

21.03.2015 - Otestujte sa! Pripravili sme pre Vás testy z ekonomiky a ďalších predmetov, súvisiacich s ekonomikou.

Životný cyklus podniku a jeho fázy

08.03.2015 - Zakladanie a vznik podniku, podnikateľský zámer, fáza rastu a stabilizácie, kríza a zánik podniku. Sanácia a konsolidácia. Konkurz, vyrovnanie, likvidácia.

Vznik trhovej ekonomiky v USA

06.03.2015 - Liberalizmus, hospodárska sústava, protekcionizmus a inštitucionalizmus. Vznik trhovej ekonomiky v USA.

Priame dane – Miestne dane

05.03.2015 - Charakteristika miestnych daní: daň z pozemkov, z bytov, zo stavieb, daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty

Nepriame dane

05.03.2015 - Charakteristika nepriamych daní: daň z pridanej hodnoty, daň z liehu, daň z piva, daň z vína, daň z tabaku, daň z minerálnych olejov, environmentálne dane.

Incoterms 2010

16.02.2015 - Definícia a popis doložiek Incoterms 2010, skupiny Incoterms E, F, C, D.

Ekonomika Slovenska 2012

01.02.2015 - Vývoj makroekonomických ukazovateľov SR 2012 - HDP, inflácia, nezamestnanosť, nominálna mzda, obchodná bilancia, schodok štátneho rozpočtu, zahraničný dlh.

Ekonomika Slovenska 2013

01.02.2015 - Vývoj makroekonomických ukazovateľov SR 2013 - HDP, inflácia, nezamestnanosť, nominálna mzda, obchodná bilancia, schodok štátneho rozpočtu, zahraničný dlh.

Ekonomika Slovenska 2014

01.02.2015 - Vývoj makroekonomických ukazovateľov SR 2014 - HDP, inflácia, nezamestnanosť, nominálna mzda, obchodná bilancia, schodok štátneho rozpočtu, zahraničný dlh.

Ekonomika Slovenska 2020 – prognóza

01.02.2015 - Vývoj makroekonomických ukazovateľov SR 2020 - HDP, inflácia, nezamestnanosť, nominálna mzda, obchodná bilancia, schodok štátneho rozpočtu, zahraničný dlh.

Ekonomika Slovenska 2011

01.02.2015 - Vývoj makroekonomických ukazovateľov SR - HDP, inflácia, nezamestnanosť, nominálna mzda, obchodná bilancia, schodok štátneho rozpočtu, zahraničný dlh.

Ekonomika Slovenska 2010

01.02.2015 - Vývoj makroekonomických ukazovateľov SR - HDP, inflácia, nezamestnanosť, nominálna mzda, obchodná bilancia, schodok štátneho rozpočtu, zahraničný dlh.

Ekonomika Slovenska 2009

01.02.2015 - Vývoj makroekonomických ukazovateľov SR - HDP, inflácia, nezamestnanosť, nominálna mzda, obchodná bilancia, schodok štátneho rozpočtu, zahraničný dlh.

Globálne ekologické problémy

20.01.2015 - Definícia globálnych ekologických problémov. Prehľad ekologických faktorov a médií. Definícia prostredia a dôvody masového vymierania druhov.

Cestovné kancelárie

19.01.2015 - Cestovné kancelárie - klasifikácia cestovných kancelárií a komplexnosť služieb cestovného ruchu.