Pozrite si ukážky z ekonomických cvičení – základy odbornej práce s počítačom. V predmete ekonomické cvičenia sa naučíte základné výpočty, tvorbu tabuliek, ekonomické výpočty, reporty, tvorbu grafov a ich interpretáciu. Budú sa Vám hodiť poznatky z Administratívy a korešpondencie.

Dokumenty, ktoré si môžete stiahnuť v texte nižšie,  sú určené pre tých, ktorí sa učia prácu s počítačom na pokročilej úrovni, hlavne pre:

 • asistentské pozície
 • absolventské pozície
 • juniorské pozície
 • pre počítačových programátorov
 • pre stenotypistov a stenografov
 • pre tých, ktorí chcú zefektívniť svoju prácu s počítačom

Ako na to?

V priložených PDF dokumentoch na stiahnutie nájdete predlohové dokumenty, ukážkové dokumenty a príklady cvičení. Pokúste sa vytvoriť pomocou počítača alebo elektronického písacieho stroja dokument, ktorý bude vyzerať takmer identicky, ako predlohový dokument. Ekonomické cvičenia predstavujú nadstavbu predmetu, ktorý sa nazýva Technika administratívy, alebo Administratíva a korešpondencia a v ktorom sa naučíte strojopis (písanie na písacom stroji, elektronickom písacom stroji či počítači).

Súbory na stiahnutie

V kategórii Ekonomické cvičenia sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

 Ekonomicke-cvicenia-Priklad_na_vypocet_ukazovatelov_rentability_a_zadlzenosti.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Schema_trhoveho_mechanizmu.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Schema_dokumentarneho_akreditivu.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Schema_vyrobnej_cinnosti.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Trhova_rovnovaha.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Vypocet_spotreby_materialu.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Vztah_rentability_a_lividity.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Opis_prace.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Priklad_na_uctovanie_miezd.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Priklad_na_uctovanie_zasob.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Schema_zivotneho_cyklu_vyrobkov.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Priklad_na_vypocet_nuloveho_bodu.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-List-formular.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Zasady-spravneho-telefonovania.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Plan_nakupu.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Priklad_na_vypocet_likvidity.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Priklad_na_vypocet_ukazovatelov_pracovnej_sily.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Schema_dopytovych_ciest.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Specifikacia_poziadaviek_na_pracovnika.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Priklad_na_vypocet_kapacity_vyroby.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Priklad_na_uctovanie_investicneho_majetku.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Priklad_na_vypocet_potreby_pracovnikov.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Priklad_na_vypocet_ukazovatelov_IM.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Uctovanie_urokov_z_uveru.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Prieskum_trhu.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-List_v_normalizovanej_uprave.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Inventarizacia.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Priklad_na_vypocet_ukazovatelov_zasob.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Priklad_na_vypocet_odpisovania_IM.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Optimalna_vyska_dodavky.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Schema_metody_ABC.pdf
 Ekonomicke-cvicenia-Rozpocet_a_kalkulacia.pdf

Zdroje a literatúra

časopis Slovenský stenograf

ĎURIŠOVÁ, KULÁKOVÁ, SEHNALOVÁ: Administratíva a korešpondencia pre 4. roč. OA, Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA,2012. ISBN 9788080912529

ĎURIŠOVÁ, KULÁKOVÁ, SEHNALOVÁ: Administratíva a korešpondencia pre 3. roč. OA, Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA,2009. ISBN 9788080911577

ĎURIŠOVÁ, SEHNALOVÁ: Administratíva a korešpondencia pre 2. roč. OA, Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA,2008. ISBN 9788080911188

KALAŠ, I., et al.: Informatika pre stredné školy. Bratislava: SPN, 2001. ISBN 8008015187

LUKÁČ, S. – ŠNAJDER, Ľ.: Práca s tabuľkami. Bratislava: SPN, 2001. ISBN 8008029870

MACHOVÁ, J.: Práca s textom. Bratislava: SPN, 2002. ISBN 8008032952

SEHNALOVÁ, J.: Administratíva a korešpondencia pre 1. roč. OA, Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA 2005 ISBN 8089003796

STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností, apríl 2011

STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností, apríl 2011 časopis Slovenský stenograf Výučbový program ZAV, vyhodnocovací program ZAV JURY, výučbový program ATF –písanie všetkými desiatimi

STN 88 6101 Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy

ŠNAJDER, Ľ., et al.: Práca s internetom. Bratislava: SPN, 2011. ISBN 9788010021727


Komentáre

 1. Lucia

  Dobrý deň chcela by som Vás poprosiť o pomoc. Nakoľko píšem DP využila som v nej: Ekonomicke-cvicenia-Priklad_na_vypocet_kapacity_vyroby.pdf a neviem zistiť autora a rok uverejnenia príspevku.
  Ďakujem pekne

Pridaj komentár