Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

Najnovšie

Swapy a úrokové swapy

Swapy a úrokové swapy

29.11.2021 - Swap je dohoda 2 subjektov o zámene série platieb uskutočňovaných pravidelne v priebehu dohodnutého obdobia. Menové, úrokové a equitné swapy.

Študijný poradca

Študijný poradca

29.11.2021 - Kompletné informácie o systéme a podmienkach štúdia na vysokých školách. Štipendium, školné, prerušenie štúdia, štátnice, prax a získanie VŠ diplomu.

Regulácia trhu s cennými papiermi

Regulácia trhu s cennými papiermi

29.11.2021 - Podvodné aktivity a príčiny regulácie trhu s CP. Pracie predaje a čerenie vody. Veľká hospodárska kríza. Pranie špinavých peňazí. Šoky. Štátna regulácia.

Finančné a nefinančné deriváty

Finančné a nefinančné deriváty

29.11.2021 - Úrokové, akciové, komoditné a menové deriváty. Derivátové kontrakty. Podkladové aktíva. Finančné a nefinančné deriváty. Hedging a arbitráž. Indexy a sadzby.

Aktuálne

Manažérske informačné systémy

Manažérske informačné systémy

29.11.2021 - Manažérsky informačný systém, vlastnosti, požiadavky a zložky MIS. MIS a jeho technické riešenie. On Line Data Processing - OLAP. Data Mining. Business intelligence. Data Warehouse a Data Mart. Ukladanie dát. Datová základňa systému.

Podnikanie

30.10.2021 - Všetko o podnikaní: podnik, podnikanie, podnikateľ, typy podnikov, podnikateľské stratégie, podnikové hospodárstvo, malé a stredné podnikanie, firemné plány

Asertivita v práci manažéra

Asertivita v práci manažéra

30.10.2021 - Asertivita a jej význam. Techniky asertivity a rady, ako byť asertívny. Typy správania sa. Vaše a moje asertívne práva.

Téma

Bariéry komunikačného procesu

Bariéry komunikačného procesu

30.10.2021 - Bariéry komunikačného procesu: vlastnosti odosielateľa, vlastnosti prijímateľa, vzťahy medzi odosielateľom a prijímateľom, faktory prostredia a ich popis.


Obchod a obchodovanie

Obchod

30.10.2021 - Všetko o obchode: obchodovanie, predaj, maloobchod, veľkoobchod, služby, medzinárodný obchod, spotrebiteľské a vládne trhy, logistika, distribúcia, doprava.

Ekonomika a ekonómia

Ekonomika a ekonómia

30.10.2021 - Všetko o ekonomike a ekonómii. Definícia pojmu ekonomika a ekonómia, ekonomické systémy. Makroekonómia a mikroekonómia, odvetvia ekonomiky a ekonómie.

Kurzy a burzy

30.10.2021 - Kurzy eur a cudzích mien, kurzy a indexy komodít a derivátov. Burzové indexy online. Kurz eura online. Zlato, meď, platina, obilie, mäso, NASDAQ, NIKKEI...

Marketing

Marketing

30.10.2021 - Všetko o marketingu. Úlohy marketingu. Marketingový mix. Novodobý a moderný marketing. Segmentácia. PR, reklama, médiá. Komunikácia. Medzinárodný marketing.

Už ste čítali?


Rýchle správy

Manažér pri prezentácii

Manažment

30.10.2021 - Všetko o manažmente: manažment výroby, všeobecný a operačný manažment, manažérska diagnostika, manažment času, personálny manažment, strategický manažment.

Financie

Financie

30.10.2021 - Všetko o financiách. Peniaze a financie. Verejné a súkromné financie. Dlhové inštrumenty a deriváty finančného trhu. Riziko. Investovanie. Kryptomeny.

Ako začať podnikať v Európskej únii

Ako začať podnikať v Európskej únii

27.10.2021 - Rady a odporúčania, ako začať podnikať a ako si uľačiť administratívu. Nápady, v čom podnikať. Nadnárodné právne formy podnikania v EÚ.

Ako pripraviť obuv na jeseň

Ako pripraviť obuv na jeseň

26.10.2021 - V chladnom a vlhkom jesennom počasí je mimoriadne dôležité, aby sme mali na nohách kvalitnú obuv, ktorá udrží naše nohy v suchu a teple. Ako sa však o topánky pred príchodom sychravých dní postarať, aby nás počas prechádzky či na ceste do práce nesklamali?

O ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.