Najnovšie

Futurity – futures

20.02.2020 - Futurity sú burzové inštrumenty obchodované na termínových burzách, pri ktorých sú podkladové aktíva obchodované k vopred určeným termínom vysporiadania.

Aktuálne

Analýza ziskovosti podniku
16.02.2020 - Modely tržieb a nákladov. Modely príspevku na úhradu fixných nákladov a zisku. Modely nulového bodu. Modely zisku rešpektujúce fixné a variabilné náklady.

Swapy a úrokové swapy
16.02.2020 - Swap je dohoda 2 subjektov o zámene série platieb uskutočňovaných pravidelne v priebehu dohodnutého obdobia. Menové, úrokové a equitné swapy.

Opcie a opčné kontrakty
16.02.2020 - Predmet opcie. Podkladový nástroj opcie. Opčná prémia. Kúpna opcia. Vnútorná hodnota opcie. Časová hodnota opcie. Volatilita opcie. Opčné kontrakty.

Téma


Forwardy a forwardové obchody

16.02.2020 - Forwardy, druhy forwardov. Výhody a nevýhody forwardov. Úrokové forwardy. Menové forwardy. Forwardy na konkrétne finančné aktívum.

Finančné a nefinančné deriváty

12.02.2020 - Úrokové, akciové, komoditné a menové deriváty. Derivátové kontrakty. Podkladové aktíva. Finančné a nefinančné deriváty. Hedging a arbitráž. Indexy a sadzby.

Regulácia trhu s cennými papiermi

12.02.2020 - Podvodné aktivity a príčiny regulácie trhu s CP. Pracie predaje a čerenie vody. Veľká hospodárska kríza. Pranie špinavých peňazí. Šoky. Štátna regulácia.

Už ste čítali?


Rýchle správy

Pracujete z domu? Vyskúšajte coworking
12.02.2020 - Coworking je spôsob samostatnej práce v profesionálnom prostredí. Zažijete tu jedinečnú pracovnú atmosféru, ktorá povzbudzuje ku kreativite.

Využite výhody PPC reklamy
12.02.2020 - PPC reklama sa dá zacieliť na konkrétny región, oblasť, čas aj záujmy. Reklama na Google ponúka odkazy vo vyhľadávaní alebo banery na webových stránkach.

Finančné investovanie
11.02.2020 - Všetko o finančnom investovaní: investičné inštrumenty, rozhodovanie o alokácii kapitálu, analýza cenných papierov, metódy hodnotenia investičných projektov

Teória efektívneho trhu
08.02.2020 - Predpoklady efektívnosti trhov. Vznik, formy a charakteristiky efektívneho trhu. Dokonalé konkurenčné prostredie. A. R. Brealey a C. S. Myers.

Centrálna banka a centrálne bankovníctvo
06.02.2020 - Vznik a vývoj centrálneho bankovníctva. Príčiny a spôsoby vzniku centrálnej banky. Štátny rozpočet SR. Ciele menovej politiky. Funkcie, aktíva a pasíva CB.

Peňažné hospodárenie domácností
05.02.2020 - Peňažné hospodárenie domácností. Peňažná potreba domácností. Peňažné zdroje domácností. Peňažná bilancia. Hrubé peňažné príjmy a výdavky.

Inštitucionalizmus v USA
05.02.2020 - Americký inštitucionalizmus. Nemecká historická škola. Formy a osobnosti inštitucionalizmu. Nová inštitucionálna ekonómia NIE. Teórie ľudového kapitalizmu.

Význam trhu cenných papierov
05.02.2020 - Funkcie trhu cenných papierov. Investori, sprostredkovatelia a dlžníci. Trhy cenných papierov. Inštitucionalizmus.

Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.