Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

Burzové a mimoburzové trhy

(04.12.2019, EuroEkonóm.sk) - Burzový a mimoburzový trh (OTC). História vzniku búrz. Členenie búrz. Rozdiel medzi burzovým a mimoburzovým trhom. Výhody a nevýhody. Porovnanie produktov.

Veľká hospodárska kríza 1929

(04.12.2019, EuroEkonóm.sk) - Veľká hospodárska kríza v 30. rokoch 20. storočia. Príčiny a popis krízy. Spôsoby riešenia recesie a riešenie krízy. Herbert Hoover a Revenue Act of 1932.

Burzy

(04.12.2019, EuroEkonóm.sk) - Všetko o burzách, burzovom obchodovaní, burzovom trhu a burzovom systéme. Typy búrz, funkcie burzy, burzoví sprostredkovatelia a obchodovanie na burze.

Rýchle správy

Na čo slúži znalecký posudok? - (21.11.2019, Inzercia) - Väčšina z nás sa v istom momente života rozhodne pre kúpu vlastného bývania, prípadne pre stavbu nového rodinného domu.

Upratovanie firemných priestorov a vchodov - (21.11.2019, Inzercia) - Spoločnosti ktoré sa venujú upratovaniu firemných priestorov sú tu s nami už dlhú dobu. Služby pre obyvateľov panelových domov, upratovanie vchodov a spoločných priestorov.

Hospodárska kríza a cyklický vývoj ekonomiky - (16.10.2019, EuroEkonóm.sk) - Cyklický vývoj ekonomiky a hospodárska kríza. Typy, príčiny a dôsledky ekonomických cyklov. Svetové hospodárske krízy. Dlhová a finančná kríza.

Ekonomika samosprávnych krajov - (15.10.2019, EuroEkonóm.sk) - Región a regionálna politika. Obce a mestá, samosprávne kraje a združenie obcí. Ekonomika samosprávnych krajov Slovenskej republiky.

O ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.