Podnikateľský plán

(27.05.2019, EuroEkonóm.sk) – Ako by mal vyzerať podnikateľský plán / business plán? Obsah a štruktúra podnikateľského plánu. Konkrétne ukážky a príklady podnikateľských plánov.

Štruktúra business plánu

Štruktúra business plánu (podnikateľský plán)

(27.05.2019, EuroEkonóm.sk) – Tvoríte podnikateľský plán a hľadáte návod, ako ho vypracovať? Pozrite si prehľadnú štruktúru, ktorá vám pomôže vytvoriť business plán. Pripravili sme pre vás základnú a detailnú štruktúru podnikateľského plánu.

Študijný poradca

Študijný poradca

(27.05.2019, Miki) – Kompletné informácie o systéme a podmienkach štúdia na vysokých školách. Štipendium, školné, prerušenie štúdia, štátnice, prax a získanie VŠ diplomu.

Školné

Školné

(27.05.2019, Miki) – Kto musí platiť školné na vysokej škole? Aká je výška školného na jednotlivých vysokých školách? Odpustenie školného a termíny uverejnenia.

Absolventská prax

Absolventská prax

(27.05.2019, Miki) – Aká je výška príspevku na vykonávanie absolventskej praxe? Aké podmienky musí absolvent spĺňať? Trvanie absolventskej praxe. Mesačný paušálny príspevok.

Samospráva vysokej školy

Samospráva vysokej školy

(27.05.2019, Miki) – Čo je akademická obec? Ako pracuje akademický senát, dekan vysokej školy a rektor vysokej školy? Aké kompetencie má vedecká rada a disciplinárna komisia?

Motivačné štipendium

Motivačné štipendium

(27.05.2019, Miki) – Kto má nárok na motivačné štipendium? Aké typy motivačných štipendií existujú? Štipendijný fond, štipendijný poriadok. Štipendium za mimoriadne výsledky.

Formy a metódy štúdia

Formy a metódy štúdia

(27.05.2019, Miki) – Formy štúdia na vysokej škole. Aký je rozdiel medzi dennou a externou formou štúdia, či prezenčnou a dištančnou metódou štúdia? Metódy štúdia na VŠ.

Prerušenie štúdia

Prerušenie štúdia

(27.05.2019, Miki) – Za akých podmienok môžete prerušiť štúdium? Na ako dlho? Prerušenie štúdia – ako sa vyhnúť vylúčeniu zo štúdia? Pohľady študijného poriadku na prerušenie.

Sociálne štipendium

Sociálne štipendium

(27.05.2019, Miki) – Kto má nárok na sociálne štipendium? Ako sa vypočíta jeho výška? Akým spôsobom sa vypláca?

Štátnice a obhajoby

Štátnice a obhajoby

(27.05.2019, Miki) – Ako obhájiť diplomovú alebo bakalársku prácu? Kto tvorí štátnicovú komisiu? Štátna skúška a jej hlavné časti. Klasifikácia diplomovej práce a štátnej skúšky

Študentská pôžička

Študentská pôžička

(27.05.2019, Miki) – Ako požiadať o študentskú pôžičku? Aké úroky platíte? Fond na podporu vzdelávania pre študentov aj pedagogických pracovníkov.

Vysokoškolský diplom a červený diplom

Vysokoškolský diplom a červený diplom

(27.05.2019, Miki) – Ako získať vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnej skúške? Aké sú podmienky na získanie vysokoškolského diplomu a červeného diplomu?

Lama? Sob? Los? Losos? LOL! Som z toho jeleň!

Prijímačky na vysokú školu

(27.05.2019, EuroEkonóm.sk) – Ukážkové testy na prijímačky na ekonomické vysoké školy na Slovensku a v Českej republike.

Vypracované testy pre študentov OA, ekonomických a odborných škôl

Maturitné otázky

(27.05.2019, EuroEkonóm.sk) – Maturitné otázky pre študentov obchodných akadémií a iných odborných škôl. Vypracované maturitné otázky z ekonomiky a predmetu slovenský jazyk a literatúra.

Komentáre

Odporúčame

Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.

Stránky v sekcii Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

V sekcii Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk ekonomickej encyklopédie sa nachádza 1 stránok: