Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

Najnovšie

Nákup a predaj vrtuľníkov

Predaj a servis vrtuľníkov

včera - Pozrite si základné informácie o predaji nových a lietaných vrtuľníkov a o servise vrtuľníkov.

Testy z letectva

Kúpte si malý vrtuľník namiesto auta

včera - Kto by nechcel cestovať rýchlo a bezpečne? Tieto požiadavky spĺňa osobný automobil. V poslednom čase však autám rastie vážna konkurencia - malá helikoptéra.

Aktuálne

Investície a investovanie

Investície a investovanie

včera - Investície a investovanie, smery investovania, investičný proces, smery investovania, investičné stratégie a metódy hodnotenia efektívnosti investícií

On-page faktory SEO

On-page faktory SEO

28.03.2023 - On-page faktory SEO sú faktory optimalizácie pre vyhľadávače, ktoré je možné ovplyvňovať priamo na vytváranej stránke.

Off-page faktory SEO

Off-page faktory SEO

28.03.2023 - Čo je linkbuilding? Off-page faktory SEO sú faktory optimalizácie pre vyhľadávače, ktoré nie je možné ovplyvňovať priamo na vytváranej stránke.

Téma

Optimalizácia pre vyhľadávače – SEO

28.03.2023 - Cieľom optimalizácie pre vyhľadávače je zviditeľniť web vo vyhľadávačoch tak, aby naň prichádzalo čo najviac dobre cielených návštevníkov za prijateľné náklady.


Úlohy public relations

Úlohy public relations

28.03.2023 - PR sú vzťahy s tlačou, organizácia podujatí, vydávanie tlačových správ, online komunikácia a správa sociálnych médií či krízové riadenie.

Už ste čítali?


Rýchle správy

Inflácia, deflácia, dezinflácia

27.03.2023 - Inflácia na Slovensku 1993-2022. Definícia inflácie, typy a formy inflácie, deflácia, dezinflácia, stagflácia, miera inflácie, spotrebný kôš.

Analýza SWOT

SWOT analýza

27.03.2023 - Postup tvorby SWOT analýzy. Definícia, faktory, stratégie a príklady vytvorenia analýzy SWOT. Grafická vizualizácia matice SWOT. Chyby pri tvorbe SWOT.

Študijný poradca

Študijný poradca

27.03.2023 - Kompletné informácie o systéme a podmienkach štúdia na vysokých školách. Štipendium, školné, prerušenie štúdia, štátnice, prax a získanie VŠ diplomu.

Podnikateľský plán

25.03.2023 - Ako by mal vyzerať podnikateľský plán / business plán? Obsah a štruktúra podnikateľského plánu. Konkrétne ukážky a príklady podnikateľských plánov.

Manažérska diagnostika

Manažérska diagnostika

25.03.2023 - Manažérska diagnostika, podniková diagnostika a jej metódy. Pasport, metódy multikriteriálneho vyhodnocovania variantov, finančno-ekonomická analýza. SWOT a SPACE analýza. Metódy posudzovania rizika vzniku krízy.

Marketing

Marketing

25.03.2023 - Všetko o marketingu. Úlohy marketingu. Marketingový mix. Novodobý a moderný marketing. Segmentácia. PR, reklama, médiá. Komunikácia. Medzinárodný marketing.

Manažér pri prezentácii

Manažment

25.03.2023 - Všetko o manažmente: manažment výroby, všeobecný a operačný manažment, manažérska diagnostika, manažment času, personálny manažment, strategický manažment.

Obchod a obchodovanie

Obchod

25.03.2023 - Všetko o obchode: obchodovanie, predaj, maloobchod, veľkoobchod, služby, medzinárodný obchod, spotrebiteľské a vládne trhy, logistika, distribúcia, doprava.

O ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.