Najnovšie

Finančný manažment

Finančný manažment

17.05.2024 - Finančné plánovanie, finančné rozhodovanie, organizácia finančných procesov, finančná analýza a kontrola. Investície a investičné rozhodovanie.

Finančná analýza podniku

Finančná analýza podniku

17.05.2024 - Hodnotenie finančného zdravia, hodnotenie a ciele finančnej analýzy, finančné rozhodovanie

Metódy bodového hodnotenia Tamari a quick test

Metódy bodového hodnotenia

17.05.2024 - Metódy bodového hodnotenia finančného zdravia podniku. Tamariho rizikový index. Rýchly test - Quick Test Model.

Aktuálne

Založenie akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť

14.05.2024 - Výhody a nevýhody akciovej spoločnosti, práva a povinnosti akcionára.

Finančné zdroje podniku

Finančné zdroje podniku

14.05.2024 - Finančné zdroje podniku podľa účelu, z časového hľadiska, z hľadiska vlastníctva a podľa zdroja, z ktorého do podniku finančné zdroje plynú.

Zdroje údajov pre finančnú analýzu

Zdroje údajov pre finančnú analýzu

14.05.2024 - Výkaz ziskov a strát - výsledovka, súvaha - bilancia, prehľad peňažných tokov - výkaz cash flow a iné zdroje údajov pre finančnú analýzu.

Téma


Študijný poradca

Študijný poradca

04.05.2024 - Kompletné informácie o systéme a podmienkach štúdia na vysokých školách. Štipendium, školné, prerušenie štúdia, štátnice, prax a získanie VŠ diplomu.

Už ste čítali?


Rýchle správy

O ekonomickej encyklopédii

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.