Kryptomeny a virtuálne peniaze

Kryptomeny a virtuálne peniaze

(13.01.2018, EuroEkonóm.sk) – Blockchain (bločenka) a všetko o kryptomenách. Druhy, ťažba a platby kryptomenami. On-line ceny a kurzy kryptomien bitcoin, litecoin, ripple, dash, ethereum a ďalších.

Kryptomena NEO

NEO (AntShares) – NEO, Ethereum Číny

(13.01.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko o kryptomene NEO (Antshares). Informácie, kurz NEO/USD online, IRC, NEP5, Nest Fund. NEO GAS. NEO je platforma pre tvorbu smart kontraktov a decentralizovaných aplikácií, digitálneho majetku a snaží sa aj o tvorbu a uchovávanie digitálnej identity.

Ripple - infografika

Ripple – XRP

(13.01.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko o virtuálnej mene Ripple XRP. Najrýchlejší prevod peňazí do zahraničia. Platobný protokol RTXP, princíp a fungovanie siete, on-line kurz meny Ripple.

Ethereum - infografika

Ethereum – ETH

(13.01.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko o Ethereu. Princípy fungovania, vznik, DAO projekt, Ethereum Virtual Machine, Smart Contract, využitie v praxi. Kauza odcudzenie ETH. Online kurz ETH

Bitcoin - infografika

Bitcoin – BTC

(13.01.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko o Bitcoine (BTC). Získavanie, používanie a účtovanie Bitcoinu. Ako získať Bitcoiny? Cypherpunk a Satoshi Nakamoto. On-line ceny a aktuálny kurzy BTC.

EuroEkonóm.sk

Najnovšie články a stránky

(13.01.2018, EuroEkonóm.sk) – Zoznam najnovších článkov a stránok na ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk.

Tomáš Černaj

Tomáš Černaj

(14.12.2017, EuroEkonóm.sk) – Tomáš Černaj je internetový nadšenec, podnikateľ a zakladateľ ekonomickej encyklopédie EuroEkonóm.sk.

EuroEkonóm.sk

O nás

(13.12.2017, EuroEkonóm.sk) – Informácie o encyklopédii EuroEkonóm.sk, kontakt, cenník inzercie a reklama u nás. Provízny systém pre študentov ekonómie.

Financie

Financie

(09.11.2017, EuroEkonóm.sk) – Všetko o financiách: Definícia pojmu financie, peňažné prostriedky a financie, peňažné vzťahy, javy a operácie, verejné a súkromné financie

Teória verejného sektora

Teória verejného sektora

(02.11.2017, EuroEkonóm.sk) – Kolektívny záujem, ekonómia, subjekty a služby verejného sektora. Štát a jeho úlohy. Regulácia. Privatizácia. Trhové, netrhové a zmiešané statky.

Ekonomika a ekonómia

Ekonomika a ekonómia

(02.11.2017, EuroEkonóm.sk) – Všetko o ekonomike a ekonómii. Definícia pojmu ekonomika a ekonómia, ekonomické systémy. Makroekonómia a mikroekonómia, odvetvia ekonomiky a ekonómie.

Smutná blondýnka - Európska únia a európska integrácia

Európska integrácia a Európska únia

(02.11.2017, EuroEkonóm.sk) – Všetko o Európskej únii. Orgány Európskej únie. História Európskej únie a dôvody pre vznik EÚ. Regionálna politika Európskej únie.

Milton Friedman - ekonóm. Vývoj a dejiny ekonomického myslenia

Ekonomické teórie od histórie po súčasnosť

(02.11.2017, EuroEkonóm.sk) – Vývoj dejín ekonomického myslenia, ekonomické teórie a ich predstavitelia. Fyziokratizmus, Klasická ekonómia, Monetarizmus, Smith, Ricardo, Keynes a ďalší.

EuroEkonóm.sk

Sekcie ekonomickej encyklopédie

(02.11.2017, EuroEkonóm.sk) – Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk obsahuje sekcie, v ktorých sú stránky s prehľadne usporiadanými encyklopedickými znalosťami z oblasti ekonomiky.

Manažér pri prezentácii

Manažment

(15.10.2017, EuroEkonóm.sk) – Všetko o manažmente: manažment výroby, všeobecný a operačný manažment, manažérska diagnostika, manažment času, personálny manažment, strategický manažment.

Marketing

Marketing

(15.10.2017, EuroEkonóm.sk) – Všetko o marketingu: Základné charakteristiky a úlohy marketingu. Marketingový mix. STEP analýza. Marketingové 4 P, 4 C, 7 O a 7 S.

Komentáre

Odporúčame

Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.

Stránky v sekcii Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

V sekcii Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk ekonomickej encyklopédie sa nachádza 1 stránok: