Teória verejného sektora

Teória verejného sektora

(16.08.2019, EuroEkonóm.sk) – Štátna správa a samospráva. Kolektívny záujem a verejný sektor. Štát a jeho úlohy. Regulácia. Privatizácia. Trhové, netrhové a zmiešané statky.

Všeobecný marketing

Všeobecný marketing

(16.08.2019, EuroEkonóm.sk) – Základné pojmy z oblasti marketingu. Súčasný a historický vývoj marketingu. Marketingové prostredie. Marketingový mix. 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P a 4C.

Zákonodárny proces na Slovensku

Zákonodárny proces na Slovensku

(16.08.2019, simona7) – Národná rada Slovenskej republiky. Systém 3 čítaní. Poslanecké a parlamentné výbory. Právo veta prezidenta. Zákonodárny proces na Slovensku

Podnikateľský plán

(16.08.2019, EuroEkonóm.sk) – Ako by mal vyzerať podnikateľský plán / business plán? Obsah a štruktúra podnikateľského plánu. Konkrétne ukážky a príklady podnikateľských plánov.

Analýza SWOT

SWOT analýza

(16.08.2019, EuroEkonóm.sk) – Definícia, faktory, postup, stratégie a ukážkový príklad vytvorenia analýzy SWOT.

Štruktúra business plánu

Štruktúra business plánu (podnikateľský plán)

(25.06.2019, EuroEkonóm.sk) – Tvoríte podnikateľský plán a hľadáte návod, ako ho vypracovať? Pozrite si prehľadnú štruktúru, ktorá vám pomôže vytvoriť business plán. Pripravili sme pre vás základnú a detailnú štruktúru podnikateľského plánu.

Študijný poradca

Študijný poradca

(25.06.2019, Miki) – Kompletné informácie o systéme a podmienkach štúdia na vysokých školách. Štipendium, školné, prerušenie štúdia, štátnice, prax a získanie VŠ diplomu.

Ekonomika Slovenska 2018

(25.06.2019, EuroEkonóm.sk) – Vývoj makroekonomických ukazovateľov SR 2018 – HDP, inflácia, nezamestnanosť, nominálna mzda, obchodná bilancia, schodok štátneho rozpočtu, zahraničný dlh.

Ekonomika Slovenska 2019 – prognóza

(25.06.2019, EuroEkonóm.sk) – Vývoj makroekonomických ukazovateľov SR 2019 – HDP, inflácia, nezamestnanosť, nominálna mzda, obchodná bilancia, schodok štátneho rozpočtu, zahraničný dlh.

Školné

Školné

(25.06.2019, Miki) – Kto musí platiť školné na vysokej škole? Aká je výška školného na jednotlivých vysokých školách? Odpustenie školného a termíny uverejnenia.

Absolventská prax

Absolventská prax

(25.06.2019, Miki) – Aká je výška príspevku na vykonávanie absolventskej praxe? Aké podmienky musí absolvent spĺňať? Trvanie absolventskej praxe. Mesačný paušálny príspevok.

Samospráva vysokej školy

Samospráva vysokej školy

(25.06.2019, Miki) – Čo je akademická obec? Ako pracuje akademický senát, dekan vysokej školy a rektor vysokej školy? Aké kompetencie má vedecká rada a disciplinárna komisia?

Motivačné štipendium

Motivačné štipendium

(25.06.2019, Miki) – Kto má nárok na motivačné štipendium? Aké typy motivačných štipendií existujú? Štipendijný fond, štipendijný poriadok. Štipendium za mimoriadne výsledky.

Komentáre

Odporúčame

Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.