Najnovšie

Študijný poradca

Študijný poradca

19.04.2024 - Kompletné informácie o systéme a podmienkach štúdia na vysokých školách. Štipendium, školné, prerušenie štúdia, štátnice, prax a získanie VŠ diplomu.

Aktuálne

EuroEkonóm.sk

Cenník inzercie

08.04.2024 - Partnerský program a cenník reklamných formátov na portáli EuroEkonóm.sk. Inzerujte u nás a získajte až 65% zľavu na PR články.

EuroEkonóm.sk

Advertisement

08.04.2024 - Pricelist and advertisement on Slovak economy and business portal EuroEkonóm.sk - www.euroekonom.sk

Výroba

Výroba a výrobný proces

08.04.2024 - Výroba a výrobný proces, typy výroby, výrobný program a výrobná kapacita podniku. Výrobné faktory. Hotové výrobky, polotovary a nedokončené výrobky. Nomenklatúra výrobkov.

Čo je to kancelárska ergonómia?

Čo je to kancelárska ergonómia?

08.04.2024 - Ergonómia zohľadňuje osobitosť pracoviska a jeho charakter. Nezameriava sa však iba na fyzické schopnosti človeka. Pozornosť venuje aj jeho psychike a fyziológii.

Téma


Už ste čítali?


Rýchle správy

Teória Z

Teória Z

19.03.2024 - Teória Z, jej vznik a pohľad na pracovníkov. Teória Z v praxi a jej uplatnenie v slovenských podmienkach.

Reklama a médiá

Reklama a médiá

19.03.2024 - Funkcie a členenie reklamy. Rozhodovanie o reklame a 5 M. Ciele reklamy. Cieľové skupiny. Reklamné médiá. Reklamný rozpočet. Tvorba reklamy. Vlastnosti produktu. Vplyv reklamy na spotrebiteľa. Internetová reklama.

Dane a daňová sústava

14.03.2024 - Všetko o daniach a daňovej sústave, priame a nepriame dane, DPH a ostatné typy daní. Základ dane, sadzba dane, daňovník. Verejný rozpočet a jeho príjmy.

Makroekonómia a makroekonomika

Makroekonómia (makroekonomika)

14.03.2024 - Makroekonómia a jej definícia. Agregátny dopyt a agregátna ponuka, teórie kapitálu a úroku. Kapitálový trh a úloha peňazí v ekonomike.

Kalkulácie a rozpočty

Kalkulácie a rozpočty

14.03.2024 - Pojem, význam a druhy kalkulácií. Členenie nákladov v kalkulácii. Kalkulačné metódy a kalkulačný vzorec. Rozpočtovníctvo. Oceňovanie podniku.

O ekonomickej encyklopédii

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.