Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

Najnovšie

Potreby a statky

Potreby a statky

22.05.2020 - Potreby, statky a ich klasifikácia. Hodnota statkov. Typy produktov a služieb, statky v infraštruktúre. Výrobky, tovar a služby. História výmeny tovarov.

Aktuálne

Spotreba domácností

Spotreba domácností

16.05.2020 - Domácnosti ako spotrebitelia a ako poskytovatelia pracovnej sily. Rozpočty domácností. Spotreba, úspory a investície domácností.

Ako predávať cez sociálne siete

Ako predávať cez sociálne siete

16.05.2020 - Množstvo značiek sa už na Facebook a Instagram nepozerá ako na spôsob komunikácie, ale ako na spôsob efektívnej propagácie s budovaním vzťahov so zákazníkmi

Charakteristika finančného trhu

Charakteristika finančného trhu

16.05.2020 - Finančné trhy a finančný systém. Funkcie finančného systému. Rovnováha úspor a investícií. Spotreba, úspory a investície domácností, firiem a vlády.

Analýza SWOT

SWOT analýza

15.05.2020 - Postup tvorby SWOT analýzy. Definícia, faktory, stratégie a príklady vytvorenia analýzy SWOT. Grafická vizualizácia matice SWOT. Chyby pri tvorbe SWOT.

Prezentujú a nepokazia vaše dobré meno

15.05.2020 - Reklama nie je iba o propagácií na internete, sociálnych sieťach alebo v časopise. Úspešným marketingovým ťahom môže byť aj sídlo firmy na správnej adrese, vhodné darčeky pre obchodných partnerov alebo zaistenie ochrany na eventoch.

Téma


Už ste čítali?


Rýchle správy

Finančný trh

Finančný trh ako systém vzťahov

30.04.2020 - História a definícia finančných trhov. Finančný trh ako systém vzťahov. Trhový mechanizmus a jeho princípy. Funkcie finančného trhu.

Investície a investovanie

Investície a investovanie

30.04.2020 - Investície a investovanie, smery investovania, investičný proces, smery investovania, investičné stratégie a metódy hodnotenia efektívnosti investícií

Podnikateľský plán

30.04.2020 - Ako by mal vyzerať podnikateľský plán / business plán? Obsah a štruktúra podnikateľského plánu. Konkrétne ukážky a príklady podnikateľských plánov.

O ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.