Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

Najnovšie

Klasifikácia informačných systémov

Klasifikácia informačných systémov

včera - Klasifikácia informačných systémov. Transakčné systémy, manažérske IS pre riadenie, exekutívne IS, systémy na podporu rozhodovania a expertné systémy.

Finančné investície

Finančné investície

včera - Členenie investícií, hrubé, čisté, reálne a finančné investície. Investície do finančného majetku. Dlhopisy, rating a ratingové hodnotenie pri dlhopisoch.

Volatilita

Volatilita a druhy volatility

včera - Akciová volatilita, volatilita úrokových sadzieb a devízových kurzov. Volatilita finančných aktív. Priemerná a nadpriemerná volatilita a nežiadúce účinky.

Aktuálne

Potreby a statky

Potreby a statky

včera - Potreby, statky a ich klasifikácia. Hodnota statkov. Typy produktov a služieb, statky v infraštruktúre. Výrobky, tovar a služby. História výmeny tovarov.

Študijný poradca

Študijný poradca

včera - Kompletné informácie o systéme a podmienkach štúdia na vysokých školách. Štipendium, školné, prerušenie štúdia, štátnice, prax a získanie VŠ diplomu.

Analýza SWOT

SWOT analýza

včera - Postup tvorby SWOT analýzy. Definícia, faktory, stratégie a príklady vytvorenia analýzy SWOT. Grafická vizualizácia matice SWOT. Chyby pri tvorbe SWOT.

Podnikateľský plán

včera - Ako by mal vyzerať podnikateľský plán / business plán? Obsah a štruktúra podnikateľského plánu. Konkrétne ukážky a príklady podnikateľských plánov.

Festival Tomatina

Veda a výskum v Európe 7/2013

včera - Každý rok zanecháva festival Tomatina dedinu Buñol plávajúcu v paradajkovom pretlaku, ktorý sa jednoducho odplaví. Avšak s paradajkovým odpadom môžete robiť prekvapujúce veci.

Téma


Spotreba domácností

Spotreba domácností

včera - Domácnosti ako spotrebitelia a ako poskytovatelia pracovnej sily. Rozpočty domácností. Spotreba, úspory a investície domácností.

Už ste čítali?


Rýchle správy

Charakteristika finančného trhu

Charakteristika finančného trhu

včera - Finančné trhy a finančný systém. Funkcie finančného systému. Rovnováha úspor a investícií. Spotreba, úspory a investície domácností, firiem a vlády.

AgustaWestland GRAND

Vrtuľníky

včera - Vrtuľníky a helikoptéry na Slovensku, v Čechách a vo svete. Projekt Vrtuľníky.sk

Vrtuľníky a helikoptéry

Helikoptéry a vrtuľníky

včera - Informácie o vrtuľníkoch a typoch vrtuľníkov, ktoré lietajú a lietali na Slovensku. Zoznam svetových firiem vyrábajúcich vrtuľníky a podrobný prehľad vrtuľníkov vyrábaných vo svete.

Patagónia: Bell 212 Twin

Patagónia: Bell 212 Twin

včera - Bell 212 Twin s registráciou N370EH. Dvojmotorový vrtuľník, vyrobený v roku 1976, je využívaný pri hasičských prácach v Patagónii.

O ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.