Pozrite si ukážky cvičení z administratívy a korešpondencie. Dokumenty sú určené pre tých, ktorí sa učia strojopis – teda písanie na stroji a na počítači. Táto stránka obsahuje predlohové dokumenty a strojopisné cvičenia z oblastí strojopis, administratíva a hospodárska korešpondencia. Pozrite si vzorové dokumenty, ako správne písať formálne listy.

Dokumenty, ktoré si môžete stiahnuť v texte nižšie,  sú určené pre tých, ktorí sa učia prácu s počítačom na pokročilej úrovni, hlavne pre:

  • asistentské pozície
  • absolventské pozície
  • juniorské pozície
  • pre počítačových programátorov
  • pre stenotypistov a stenografov
  • pre tých, ktorí chcú zefektívniť svoju prácu s počítačom

Ako na to?

V priložených PDF dokumentoch na stiahnutie nájdete predlohové dokumenty, ukážkové dokumenty a príklady cvičení. Pokúste sa vytvoriť pomocou počítača alebo elektronického písacieho stroja dokument, ktorý bude vyzerať takmer identicky, ako predlohový dokument. Ak ste zvládli základy administratívy a korešpondencie, navštívte stránku Ekonomické cvičenia, kde sa naučíte základné ekonomické výpočty a reporty.

Súbory na stiahnutie

V kategórii Administratíva a korešpondencia sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-20-str-46-List.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-22-List-Stenograf-3-str-48.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-25-List.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-60-Predtlac-listov.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-52-List.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-15-Pisanie-adries.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-24-Stenograf-4-strana-77-priklad-5.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-41-Ciselne-udaje.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-45-Ucebnica-str-79-reklama.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-17-Stenograf-3-str-15.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-36-Ziadost-o-prijatie-do-zamestnania.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-55-List.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-53-List.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-54-List.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-32-Viacstrankovy-list-str-53.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-15-Obalky-a-list.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-23-Stenograf-4-strana-77-priklad-1.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-19-Odvolavacie-udaje.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-34-List-a-tabulka.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-33-List.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-24-2-str-24.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-28-Stenograf-str-90.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-24-Stenograf-4-strana-77-5.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-27-Jednotretinovy-format-A4.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-48-List.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-35-List-a-tabulka.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-14-Delenie-A4.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-43-str-75.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-56-List.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-59-List.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-31-List-viacstranovy-str-53-2-strana.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-16-str-44.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-49-List.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-46-List.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-21-List.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-29-Kniha-str-90.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-24-3-str-30.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-51-List.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-39-List.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-50-Sucasne-problemy-slovenskej-ekonomiky.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-18-str-42-odvolavacie-udaje.pdf
 Administrativa-a-korespondencia-ADK-Cvicenie-42-str-131-Stenograf-7.pdf

Zdroje a literatúra

časopis Slovenský stenograf

ĎURIŠOVÁ, KULÁKOVÁ, SEHNALOVÁ: Administratíva a korešpondencia pre 4. roč. OA, Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA,2012. ISBN 9788080912529

ĎURIŠOVÁ, KULÁKOVÁ, SEHNALOVÁ: Administratíva a korešpondencia pre 3. roč. OA, Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA,2009. ISBN 9788080911577

ĎURIŠOVÁ, SEHNALOVÁ: Administratíva a korešpondencia pre 2. roč. OA, Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA,2008. ISBN 9788080911188

KALAŠ, I., et al.: Informatika pre stredné školy. Bratislava: SPN, 2001. ISBN 8008015187

LUKÁČ, S. – ŠNAJDER, Ľ.: Práca s tabuľkami. Bratislava: SPN, 2001. ISBN 8008029870

MACHOVÁ, J.: Práca s textom. Bratislava: SPN, 2002. ISBN 8008032952

SEHNALOVÁ, J.: Administratíva a korešpondencia pre 1. roč. OA, Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA 2005 ISBN 8089003796

STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností, apríl 2011

STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností, apríl 2011 časopis Slovenský stenograf Výučbový program ZAV, vyhodnocovací program ZAV JURY, výučbový program ATF –písanie všetkými desiatimi

STN 88 6101 Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy

ŠNAJDER, Ľ., et al.: Práca s internetom. Bratislava: SPN, 2011. ISBN 9788010021727


Komentáre

Pridaj komentár