Čas je najcennejší zdroj nášho úspechu. Time management je dôležitá manažérska zručnosť, manažér, ktorý si nevie organizovať vlastnú prácu, nemôže riadiť iných ľudí, lebo im nemôže ísť príkladom.

Riadenie času – time management

Schopnosť vedieť riadiť svoj čas znamená:

 • Získať maximum z minima investovaného času
 • Koncentorvať sa na veci, ktoré sú dôležité a odkaldať všetky ostatné
 • Naučiť sa delegovať právomoc

Príčiny problémov s časom

Medzi hlavné príčiny, prečo máme problémy s časom, patria:

 1. Osobnostné príčiny – zvýšený pocit zodpovednosti, nízka sebadôvera, vzťahovačnosť, nedôverčivosť, panoavačnosť
 2. Kongnitívne (vedomostné) príčiny – nedostatočné vjedomosti manažéra o riadení. Nie je schopný delegovať úlohe adekvátnu právomoc a zodpovednoť, názor: ja musím o všetkom vedieť
 3. Organizačné dôvody – situácie, kedy sa zanedbáva príprava personálu a perosnálne riadenie a manažér je nútený sa venovať viac operatíve. Manažér si musí uvedomiť aké úlohy má plniť on a aké jeho podriadení.

Odkladanie úloh

Okdladanie úloh patrí medzi veľkého nepriateľa time manažmentu, a to hlavne z týchto dôvodov:

 • Strach z neúspechu
 • Nedostatok motivácie vyvolaný predchádzajúcim neúspechom
 • Nedostatok sebadôvery
 • Zle definované ciele

Stanovenie cieľov

 • Vytvorenie vízie
 • Hovoriť
 • Ciele si napísať
 • Transformovať ciele do úloh
 • Jednať

Určenie priorít

 • Je základným pilierom efektívneho manažmentu vlastných úloh, efektívneho manažmentu času
 • Základná myšlienka: aby manažér robil správne veci a nie aby robil veci správne

Pracovné priority

 • Dôležitosť – obsahové hľadisko úlohy a jej vzťah splnenia k potrebám pracovníka
 • Naliehavosť- potreba splniť danú úlohu do určitého termínu

Paretovo pravidlo

 • pravidlo 80/20
 • 20% úsilia produkuje 80% efektu
 • Pri rozdeľovaní pracovných úloh podľa ich dôležitosti pre úspešnosť manažéra bolo zistené: 20% zo všetkých úloh tvorí 80% úspešnosti mnažéra

Výskumy u nás

V našich podmienkách manažéri považujú:

 • 30%-40% všetkých úloh za existenčne dôležitých
 • 60%-70% úloh môžu delegovať na iných pracovníkov

Zásady plánovania vlastného času

 • Prekonajte predsudok voči písomnému plánu
 • Budúci deň plánujte na konci predchádzajúceho dňa
 • Je to len 5- 10 minút
 • Úlohy budúceho týždňa plánjujte na konci toho týždňa
 • Z disponibilného času plánujte presne len 60%, zbytok sú náhodné rušenie. Buďte realista!
 • Začnite hneď a vytrvajte
 • Ukážku príkladného plánovania vlastného času nájdete v článku Naliehavosť a dôležitosť úloh – manažment času

Stránky v sekcii Manažment času

V sekcii Manažment času ekonomickej encyklopédie sa nachádza 2 stránok:

Súbory na stiahnutie

V kategórii Manažment času sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

Manazment-casu-Asertivita-semestralka.pdf

Pridaj komentár