Burza

Burza je trhom tovarov ako každý iný trh, ale má svoje špecifiká:

 • na vykonávanie obchodov na burze treba zvláštne povolenie
 • druhy obchodov sú presne určené
 • tovar musí byť schválený vedením burzy, obchoduje sa s určitým množstvom
 • čas a miesto sú presne určené burzovými orgánmi
 • existuje flexibilita cien, množstva, ponuky a dopytu
 • obchoduje sa so zastupiteľným tovarom
 • tovar, ktorý je predmetom obchodu, nie je fyzicky prítomný

Burzový trh

Burzový trh má charakter obojstrannej aukcie (flexibilita ponuky, dopytu a cien). Regulácia burzového trhu sleduje národohospodárske záujmy, záujmy investorského publika a dodržiavanie burzového zákonodárstva.

Burza cenných papierov

Burza cenných papierov je zvláštnym spôsobom organizované priame alebo nepriame zhromaždenie osôb, ktoré sa koná pravidelne v určenú dobu. Základné informácie nájdete na stránke Základná charakteristika burzy a cenných papierov. Na burze sa obchoduje s cennými papiermi podľa platných burzových pravidiel a burzových predpisov. Na Slovensku pôsobí Burza cenných papierov Bratislava (BCPB):

Účastníci burzy

Všetci účastníci burzy sa môžu zúčastňovať obchodov pri oznámených cenách. Burza cenných papierov mala veľký význam v období vzniku (hlavne pri pôvodnej akumulácii kapitálu). Burza sa stala jednou z najdôležitejších inštitúcií trhovej ekonomiky, dodnes sa považuje za barometer ekonomiky. Pozrite si výhody spoločností, ktoré majú verejne obdchodovateľné cenné papiere na stránke Prednosti verejne obchodovateľnej spoločnosti.

Funkcie burzy

 1. obchodná funkcia
 2. alokačná funkcia
 3. cenotvorná funkcia
 4. špekulatívna funkcia

Burzový systém

Burzový systém je súhrn jednotlivých burzových prvkov a ich vzájomných väzieb. Burzový systém určuje spôsob burzového obchodovania.

Obchodný systém búrz

Z technického hľadiska rozlišujeme 2 základné obchodné systémy búrz: prezentačný a elektronický typ burzy.

Burzové publikum

 1. nepriami účastníci (investori majú záujem kúpiť alebo predať cenné papiere a využívajú burzových účastníkov)
 2. priami účastníci (obchodujú na vlastnom burzovom trhu a realizujú obchody na vlastný alebo cudzí účet)
  • burzoví obchodníci, ktorí sú zástupcami členských firemných búrz
  • burzoví sprostredkovatelia, ktorí plnia funkcie:
   • uzatváranie obchodov na cudzí účet (brokeri)
   • obchodujú na vlastný účet (maklér)

Typy búrz

Burzy podľa predmetu obchodu:

 • peňažné burzy:
  • promptné obchody s klasickými nástrojmi
  • devízová burza
  • burza futures
  • opčné burzy
 • tovarové burzy:
  • promptné obchody
  • termínové obchody
 • burzy služieb – predaj priestoru lodí, obchody sa presúvajú na mimoburzové trhy, na ktorých sa realizujú mimoburzové obchody


Pridaj komentár