(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Burza je trhom tovarov ako každý iný trh, ale má svoje špecifiká:
– na vykonávanie obchodov na burze treba zvláštne povolenie,
– druhy obchodov sú presne určené,
– tovar musí byť schválený vedením burzy,
– obchoduje sa s určitým množstvom,
– čas a miesto sú presne určené burzovými orgánmi,
– existuje flexibilita cien, množstva, P, D.
– obchoduje sa so zastupiteľným tovarom.
– tovar, ktorý je predmetom obchodu, nie je fyzicky prítomný.

Burzový trh – charakter obojstrannej aukcie, pričom existuje flexibilita ponuky, dopytu i cien. Týmito znakmi sa podstatným spôsobom líši od konvenčných obchodov alebo jednostranných aukcií.
Konvenčný obchod – predávajúci stanoví cenu, kupujúci kúpi viac, menej alebo nič, rozhoduje sa podľa ceny alebo hľadá výhodnejšiu cenu. Cena je v podstate fixná, množstvo sa prispôsobuje.
Jednostranná aukcia – predávajúci disponuje fixným množstvom, kupujúci ponúka alebo prepláca iných kupujúcich. Fixné množstvo, cena sa prispôsobuje.

Burza – predávajúci je flexibilný, môže predávať aj pod cenu a môže byť aj kupujúci. Kupujúci je tiež flexibilný, môže ponúkať, preplácať, predávať. Je súčasť trhov, ale podlieha štátnej regulácii. Ponúkajú zabezpečenie likvidity investičných inštrumentov a ich oceňovanie.

Zlaté burzové pravidlo: Kto má peňazí málo, alebo ťažko zarobené, nech na burzu nechodí, rovnako nie ten, kto má slabé nervy a kto pri sebemenšom poklesu nemôže spať. Burzián si musí zvyknúť nielen ľahko zarobiť ale i ľahko strácať…

Burza CP
Inštitucionálna forma kapitálového trhu. Špeciálny druh trhu, kde predmetom obchodovania sú CP.
Sústredí sa P a D po cenných papieroch (vecná koncentrácia), pričom P a D je koncentrovaná na presne určenom mieste alebo v danom počítačovom systéme (miestna koncentrácia) a ponuka a dopyt sa realizujú medzi profesionálne určenými soobami (osobná koncentrácia).

V období vzniku trhovej ekonomiky bola burza CP jedným z hľavných činiteľov pôvodnej akumulácie kapitálu, pretože:
– burzové obchody boli spojené s rastom štátnych dlhov, ktoré slúžili ako 1 z hl. nástrojov pôvodne akumulácie kapitálu
– burzový obchod s CP umožňovať veľkým podnikateľom dosahovať veľké zisky a ty potom investovať do rozvoja svojej firmy

Funkcie burzy CP – barometer ekonomiky:
– obchodná * – umožňuje vlastníkom voľných finančných prostriedkov investovať do CP a súčasne im zaisťuje transformáciu finančných investícií v likvidných prostriedkoch.
– alokačná: ak má charakter primárneho trhu
– cenotvorná: vyrovnáva sa P a D, burza prispieva k oceňovaniu kapitálu
– špekulačná: objektom špekulácie sú akcie. Je to podnikateľská činnosť, založená na zvážení určitých okolností, ktoré spôsobujú zmeny trhových cien akcií.
Trh*:
– hlboký: ľahké odhaliť nákupné a predajné príkazy nad / pod bežnú transakčnú cenu
– široký: s veľkým objemom obchodov
– pružný: okamžite, keď sa zmení trhová cena, zmenia sa príkazy
– tenký: bez výraznejšej zmeny trhovej ceny môže byť absorbovaný malý objem transakcií

V burzovníctve každej krajiny existujú určité rozdiely, ktoré sa prejavujú hlavne v:
– počet búrz,
– typy búrz,
– právne organy burzy
– spôsob regulácie,
– začlenenie búrz financial futures a opčných búrz do burzového systému.

Všade sú burzy regulované štátom, len metódy a ciele sa líšia.
Regulácia – NH záujmy, záujmy investorského publika, dodržanie burzového zákonodárstva. Federácia búrz ES

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár