( EuroEkonóm.sk,  10)

Prijímačky zo slovenčiny a literatúry na SŠ

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na strednú školu. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Riešenie testu nájdete na konci stránky.

Zadanie testu

Vyber správnu odpoveď

1. Vyber možnosť, v ktorej sú prídavné mená zapísané správne.

 • A. nadšený milovníci, zodpovední pracovníci, krištáľových bystrín
 • B. z bielých kožúškov, spod roztopených hladín, obetaví ochranári
 • C. krehký motýlí let, neopísateľnými zmenami, tatranských lesov
 • D. slnečných lúčov, nedisciplinovaních návštevníkov, Tatranských plies

2. Vyber možnosť, v ktorej sú násobné číslovky napísané bez pravopisnej chyby.

 • A. päťraz, 2 násobným, niekoľko-krát
 • B. päť ráz, 2-násobným, niekoľkokrát
 • C. päť raz, 2 – násobným, niekoľko – krát
 • D. päťráz, 2násobným, niekoľko krát

3. V ktorej z viet sú všetky slová plnovýznamové?

 • A. Hromové hurá sa ozývalo v triede.
 • B. Usilovní študenti študujú.
 • C. Kvapky padajú na zem.
 • D. Stojí a čaká na Miša.

4. V ktorej z možností sú slohovému postupu správne priradené slohové útvary?

 • A. opisný slohový postup – karikatúra, charakteristika
 • B. rozprávací slohový postup – komentár, prednáška
 • C. výkladový slohový postup – oznámenie, správa
 • D. žiadna z možností

5. V ktorej z viet sa nenachádza určovací sklad?

 • A. Život u nás sa zmenil.
 • B. Poumývali sme okná i dvere.
 • C. Hladný vlk zmizol.
 • D. Ja som sa chcel zabávať.

6. Ktorá štvorica slovenských slov je správnym nahradením cudzích slov vitalita, pasažier, imitácia, rétorika?

 • A. životnosť, zákazník, prednes, novinárstvo
 • B. živelnosť, cestujúci, napodobňovanie, novinárstvo
 • C. životnosť, cestujúci, napodobňovanie, rečníctvo
 • D. živelnosť, zákazník, prednes, rečníctvo

7. Frazeologická jednotka vidieť niekomu do kariet sa používa vo význame:

 • A. stáť niekomu za chrbtom,
 • B. nehrať čestne, podvádzať,
 • C. vidieť, čo kto zamýšľa,
 • D. ani jedna z možností.

8. V ktorej z možností sú všetky slová a slovné spojenia napísané správne?

 • A. oltár majstra Pavla z Levoče, kúpanie na Zlatých Pieskoch, rýchlik Kriváň
 • B. Poliaci i Maďari, štúrovci, Malá Ázia, košickí hokejisti, Zemplínska šírava
 • C. tatranské údolia, Ústava Slovenskej Republiky, Malacký okres, bratislavčanka
 • D. Afričania, uvariť Francúzske zemiaky, Záhorčan, jazdiť na škodovke

9. Jabloň sa v noci ohýbala pod silnými nárazmi vetra. V ktorej z možností sú správne určené vetné členy?

 • A. podmet, príslovkové určenie miesta, slovesný prísudok, zhodný prívlastok, nepriamy predmet, nezhodný prívlastok
 • B. podmet, príslovkové určenie času, slovesný prísudok, zhodný prívlastok, priamy predmet, nezhodný prívlastok
 • C. podmet, príslovkové určenie času, slovesný prísudok, zhodný prívlastok, príslovkové určenie príčiny, nezhodný prívlastok
 • D. žiadna z uvedených možností

10. V ktorej z uvedených viet zodpovedajú slovesu tieto gramatické kategórie: 2. osoba, singulár, prítomný čas, podmieňovací spôsob, činný rod, dokonavý vid?

 • A. Písal by som úlohu ešte dnes.
 • B. Musíš sa ešte dlho rozhodovať.
 • C. Určite by si sa bol s nimi stretával.
 • D. Kúpil by si tú knihu?

Rieš úlohy podľa pokynov

11. Z podstatných mien utvor prídavné mená.

 • (ovos) vločky
 • (Francúzsko) maliari

12. Doplň i/ í, y/ ý.

Deti si niektoré otázky najradšej riešia sam… . Preteky sme si zorganizovali sam… . Pred svoj…m priateľom nemá tajnosti. S moj…mi spolužiakmi si rozumieme.

13. Utvor zisťovaciu otázku.

14. Rozlíš predložku spojenú s podstatným menom od prísloviek. Vyber správnu možnosť.

 • A. Sestry boli (na vlas / navlas) rovnaké.
 • B. (Z časti / Sčasti) vŕbového prútia vystružlikal píšťalku.

15. Utvor genitív plurálu.

 • A. päta
 • B. pláň

16. Z nasledujúcich viet vypíš synonymá, metaforu a metonymiu.

Vety:

 • A. Sestra Milka vyhrala recitačnú súťaž s Hviezdoslavom.
 • B. Dravec sa často pri love stáva mučiteľom a tyranom.
 • C. Každé ráno ma v nose šteklí vôňa raňajok.

Básnické prostriedky:

 • synonymá:
 • metafora:
 • metonymia:

17. Utvor 2. osobu singuláru rozkazovacieho spôsobu od neurčitku.

 • A. jesť
 • B. rozryť
 • C. byť

18. Napíš, aký druh rýmu je použitý v ukážke.

Už sa Tatra stará pred očima veží,
to moje rodisko v jej údolí leží!
Dávno som mrel po ňom v ďalekej cudzine,
teraz ma už drahá rodina privinie.

19. Pomenuj jazykové prostriedky.

 • A. zlatisté pole
 • B. tvrdý sťa skala

20. Vypíš spojenia, v ktorých nastáva spodobovanie.

so sestrou, ku mne, rozdrviť, rozpínavý, odvážiť

Pozorne si prečítaj text

Svet ľavákov

Všetci praváci sú orientovaní na pravú stranu. Pri rôznych činnostiach automaticky používajú pravú ruku. Nás ľavákov je podstatne menej, preto máme niekedy pocit, že sme vo svete pravákov diskriminovaní.

Napríklad v školách boli kedysi ľaváci nútení písať pravou rukou. Dnes, keď vedci zistili, že to môže mať nepriaznivé dôsledky na mentálny vývoj dieťaťa, už sa od násilného preorientovávania upustilo. Mňa, našťastie, tiež nenútili písať pravou, keď som nastúpila do prvej triedy v rodnom meste Vráble. Zobrala som do nej pero sama od seba, keď som videla svojich spolužiakov. Tak som sa naučila písať pravou zľava doprava a ľavou naopak, ako je to typické pre ľavákov.

Mnohí ľudia si myslia, že písanie je jediný problém ľavákov. Mýlia sa! Ľavák zoberie do rúk gitaru alebo husle a… a struny má naopak. Ide si hokejista – ľavák zahrať hokej, no zahnutá dolná časť hokejky pozerá na neho z opačnej strany. Chce otvoriť konzervu – otvárač nezaberá. Aj nožnice sa v ľavákovej ruke menia na nefungujúci najzbytočnejší kus železa. Skrutky a všetky závity sa otáčajú opačne.

Útechou nám môže byť aspoň to, že viacerí významní ľudia boli ľaváci. Aj v súčasnosti by sme medzi nimi našli výborných umelcov, hercov či športovcov. Niektorí športovci sú hádam jediní, ktorí majú pri hre s pravákmi dokonca isté výhody.

21. Označ možnosť, v ktorej je tvrdenie vyplývajúce z textu.

 • A. Všetci ľaváci sú významní ľudia.
 • B. Pre ľavákov je prirodzené písať sprava doľava.
 • C. Voľakedy boli ľaváci preorientovávaní na pravákov, pretože to bolo vedecky zdôvodnené.
 • D. Ľaváci vo svete pravákov nemajú žiadne výhody.

22. Rozhodni, či dané tvrdenia sú správne. Zapíš odpoveďou „áno“ alebo „nie“.

 • A. V prvej vete textu sa uvádza, že všetci praváci sú orientovaní na pravú stranu. Môžeme na základe tohto tvrdenia analogicky povedať, že ľaváci sú orientovaní na ľavú stranu?
 • B. V texte sa píše, že praváci automaticky používajú pri rôznych činnostiach pravú ruku. Môžeme na základe tohto tvrdenia analogicky povedať, že ľaváci používajú automaticky ľavú ruku?

23. Vyber možnosť, v ktorej je nesprávne tvrdenie o texte.

 • A. Text je z hľadiska slohových útvarov správou.
 • B. Text je písaný neviazanou rečou, preto predstavuje prózu.
 • C. V texte sa vyskytujú umelecké prostriedky.
 • D. Text je členený na štyri odseky.

Riešenie testu

Nové testy pre školský rok 2024/2025

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2024/2025:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2025, 2024, 2023

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.5.2019 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Ekonomická poradňa

 1. hmmmmm

  neny su tu visledki

  1. jozo

   pekna slovencina

  2. Oprava xd

   Niesú tu výsledky*

  3. Anonym

   nauč sa písať a potom niečo píš keď nevieš ani písať gramaticky

   1. Stur je kokot

    didnt get the joke

 2. Anonym

  Nie sú tu výsledky

 3. BUTYSXBOQ

  DE SU VYPIPANE PISLEDKY?

 4. Gynekolog Tomáš M. (napis mi)

  Pryznavam sa ze mam rad muzske parnyky

  P.S. Tomáš Myhályk

  Napýs my na ig. toma_mihalik09

  1. matusko

   dam ti ten moj zlatko s ps: maatus jancovicko

 5. Andrej

  salamun 5 sest

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.