(EuroEkonóm.sk,  0)

Test z matematiky na prijímacie skúšky na dievčenskú odbornú školu. Toto je ukážkový prijímačkový test do prvého ročníka dievčenskej odbornej školy DOŠ pre školský rok 2019/2020. Na test máte 45 minút. Riešenie testu nájdete na konci stránky.

Úloha 1.

Daná je nerovnica: 227 > 8x + 50. Nájdite najväčšie celé číslo, ktoré je riešením nerovnice.

Úloha 2.

Doplňte znaky „+“ , „-“ , „.“ , „:“ a zátvorky tak, aby vznikol správny zápis (nezabúdaj na zátvorky):
2 _ 2 _ 2 _ 2 = 1;
2 _ 2 _ 2 _ 2 = 2;
2 _ 2 _ 2 _ 2 = 3;
2 _ 2 _ 2 _ 2 = 4

Úloha 3.

V triede je 35 žiakov a každý z nich sa vie lyžovať alebo korčuľovať. Lyžovať sa vie 18 žiakov, korčuľovať 23 žiakov. Koľko žiakov sa vie len lyžovať?

Úloha 4.

Sčítajte všetky prirodzené čísla, ktoré vyhovujú nerovnici: 45 < x < 55

Úloha 5.

Vypočítajte 1 096 : 8. Akým číslom treba nahradiť číslo 1 096, aby výsledok bol o 7 menší?

Úloha 6.

Na parkovisku sú autá. Ich počet je vyjadrený trojciferným číslom, v ktorom je počet desiatok o 2 väčší ako počet stoviek a počet jednotiek o 5 menší ako počet desiatok. Koľko áut môže byt‘ na parkovisku? Napíšte všetky možnosti.

Úloha 7.

Traja bratia majú spolu 42 rokov. Janko je od Paľka mladší o 5 rokov. Paľko je od Miška mladší o 2 roky. Koľko rokov má každý z nich?

Úloha 8.

Pokladník má vyplatiť 390 eur. Môže používať len bankovky v hodnote 20, 50 a 100 eur. Aký najväčší a aký najmenší počet bankoviek môže použiť?

Riešenie testu

Nové testy pre školský rok 2020/2021

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2020/2021:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2020, 2019, 2018

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.


Pridaj komentár