( EuroEkonóm.sk,  1)

Test z matematiky na prijímacie skúšky na viacročné gymnázium. Toto je ukážkový prijímačkový test do pokračujúceho ročníka viacročného gymnázia pre školský rok 2019/2020. Na test máte 45 minút. Riešenie testu nájdete na konci stránky.

Úloha 1.

Vypočítajte: 987 651 : 9 Upravte delenca tak, aby podiel bol o 5 menší.

Úloha 2.

Vo váze je 19 kvietkov. Je tam 13 červených kvietkov a 10 ruží. Je vo váze aj červená ruža? Odpoveď odôvodnite.

Úloha 3.

Pri obnove cesty 12 robotníkov upraví 150 m za 1,5 dňa. Za koľko dní (pri rovnakom výkone) upraví 9 robotníkov 90 m cesty?

Úloha 4.

Zostrojte rovnoramenný lichobežník KLMN (KL || MN), pre ktorý platí: |KL| = 7,4 cm, |LM| = 3,9 cm a uhol NKL = 60°.

Úloha 5.

Do akej výšky vystúpi voda s objemom 1,57 l v odmernom valci, ktorého priemer je 1 dm?

Úloha 6.

Dvojčlen 3kx – 5x vznikol ako súčet troch mnohočlenov, z ktorých dva boli kx – 3x + 1 a 3k – 2x – 3. Vypočítajte tretí mnohočlen.

Úloha 7.

Priama ulica je a metrov dlhá. Na začiatku i na konci je stĺp. Ostatné stĺpy sú od seba vzdialené 25 m. Koľko stĺpov je na ulici?

Úloha 8.

Zostrojte trojuholník ABC, ak je daná výška vc = 6 cm, ťažnica tc= 6,5 cm a uhol CAB = 45°.

Úloha 9.

Dĺžky strán obdĺžnikovej záhrady sú v pomere 1 : 2. Spojnica stredov susedných strán má dĺžku 20 m. Vypočítajte výmeru a obvod záhrady.

Riešenie testu

Nové testy pre školský rok 2023/2024

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2023/2024:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2024, 2023, 2022

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 18.2.2019 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Komentáre

  1. Okmas

    Nemal by ten posledný príklad výjsť 640 m2?

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.