( EuroEkonóm.sk,  1)

Prijímacie skúšky na strednú školu

Test z matematiky na prijímacie skúšky na viacročné gymnázium. Toto je ukážkový prijímačkový test do pokračujúceho ročníka viacročného gymnázia. Na test máte 45 minút. Riešenie testu nájdete na konci stránky.

Úloha 1.

Vypočítajte: 987 651 : 9 Upravte delenca tak, aby podiel bol o 5 menší.

Úloha 2.

Vo váze je 19 kvietkov. Je tam 13 červených kvietkov a 10 ruží. Je vo váze aj červená ruža? Odpoveď odôvodnite.

Úloha 3.

Pri obnove cesty 12 robotníkov upraví 150 m za 1,5 dňa. Za koľko dní (pri rovnakom výkone) upraví 9 robotníkov 90 m cesty?

Úloha 4.

Zostrojte rovnoramenný lichobežník KLMN (KL || MN), pre ktorý platí: |KL| = 7,4 cm, |LM| = 3,9 cm a uhol NKL = 60°.

Úloha 5.

Do akej výšky vystúpi voda s objemom 1,57 l v odmernom valci, ktorého priemer je 1 dm?

Úloha 6.

Dvojčlen 3kx – 5x vznikol ako súčet troch mnohočlenov, z ktorých dva boli kx – 3x + 1 a 3k – 2x – 3. Vypočítajte tretí mnohočlen.

Úloha 7.

Priama ulica je a metrov dlhá. Na začiatku i na konci je stĺp. Ostatné stĺpy sú od seba vzdialené 25 m. Koľko stĺpov je na ulici?

Úloha 8.

Zostrojte trojuholník ABC, ak je daná výška vc = 6 cm, ťažnica tc= 6,5 cm a uhol CAB = 45°.

Úloha 9.

Dĺžky strán obdĺžnikovej záhrady sú v pomere 1 : 2. Spojnica stredov susedných strán má dĺžku 20 m. Vypočítajte výmeru a obvod záhrady.

Riešenie testu

Nové testy pre školský rok 2024/2025

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2024/2025:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2025, 2024, 2023

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 18.2.2019 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Ekonomická poradňa

  1. Okmas

    Nemal by ten posledný príklad výjsť 640 m2?

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.