(EuroEkonóm.sk,  14)

Prijímacie skúšky z matematiky do prvého ročníka SOU v školskom roku 2017/2018. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Zadanie

 • Test obsahuje 20 úloh. Odpovede zapisuj priamo do testu.
 • Do sivých políčok vpravo nič nevpisuj!
 • Na prácu budeš mať 45 minút.
 • Na prípadné poznámky či časti riešenia využi čistý papier, ktorý si dostal.
 • Ten po skončení práce odovzdaj spolu s týmto testom. Nepíš naň svoje meno.
 • Hárok s textami úloh a odpoveďami NEPODPISUJ!
 • Pozorne si prečítaj texty jednotlivých úloh, snaž sa svoje vedomosti pretaviť v ich logické vyriešenie.
 • Nezabudni si každú odpoveď poriadne prečítať. Odovzdaj, až keď si si všetko skontroloval.
 • Nezačni pracovať, kým nedostaneš pokyn!
 • Želáme Ti veľa úspechov!

Úlohy

 1. Tri štvrtiny neznámeho čísla sú 4/5. Aké je neznáme číslo?
 2. Koleso automobilumá priemer 62 cm. Akú dráhu koleso opíše, ak sa otočí 100 krát?
 3. V ktorej nádrži je väčší objem? 52,07 dl alebo 5,27 dcm3 alebo 5 127ml alebo 527,2 cl alebo 5,271 l?
 4. Z jedného balu látky ušijú v dielni 40 nohavíc. Na každé nohavice spotrebujú 1,2 m látky. Koľko sukní by ušili z toho istého balu látky, ak na jednu sukňu je potrebné 0,75 m látky?
 5. 45 % rodín na Slovensku vlastní osobné auto. 60 %z nich vlastní auto značky ŠKODA. Koľko percent rodín na Slovensku vlastní osobné auto značky ŠKODA?
 6. Rozdiel dvoch čísel je 37. Ak delíme väčšie číslo menším dostaneme podiel 3 a zvyšok 3. Aký je súčet týchto dvoch čísel?
 7. Aká vysoká je nádrž v tvare kvádra s rozmermi dna 80 cm a 50 cm, ak po naliatí 480 l vody je naplnená do troch štvrtín svojej výšky?
 8. Traja majitelia spoločnosti si rozdelili zisk v pomere 3 :7 :11 . Každá z troch súm bola vyjadrená celým číslom. Jeden z majiteľov dostal 126 000 EUR. Aký bol zisk spoločnosti?
 9. Trávu v parku začali kosiť piatimi kosačkami s rovnakým výkonom. Kosenie malo trvať podľa predpokladov 9 dní. Na konci tretieho dňa sa však dve kosačky pokazili. Za koľko dní bude tráva v parku pokosená?
 10. Koľko gramov kuchynskej soli treba rozpustiť v 800 g vody aby vznikol 20 % roztok?
 11. Dve lietadlá letia z letísk A a B vzdialených 420 km oproti sebe. Lietadlo z A odštartovalo o 15 min. neskôr a letí priemernou rýchlosťou o 40 väčšou než lietadlo z B. Určte priemerné rýchlosti oboch lietadiel ak vieme, že sa stretnú 30 minút po štarte lietadla z A.
 12. Štvorcu ABCD so stranou 10cm je opísaná a vpísaná kružnica. Vypočítajte obsah medzikružia, ktoré tieto dve kružnice ohraničujú.
 13. Kužeľ má výšku v = 5 cm, jeho strana zviera s podstavou uhol 60°. Vypočítajte objem a povrch kužeľa.
 14. Myslím si číslo. Keď ho vynásobím 8, tak dostanem najmenšie päťciferné číslo. Aké číslo som si myslel?
 15. Tehla váži 1 kg a pol tehly. Koľko vážia tri tehly?
 16. Číslo 141 rozložte na súčet troch za sebou idúcich čísel. Ktoré sú to čísla?
 17. Vypočítaj: 101 . 24 – 8 . 303 =
 18. Dané je 9 ciferné číslo 297 835 167. Prečiarknite tri číslice tak, aby ste dostali čo najväčšie 6-ciferné číslo.
 19. Sedem nákladných áut za tri dni odvezie 126 vriec piesku. Koľko vriec piesku odvezie šesť áut za osem dní?
 20. Rozdeľte čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do troch skupín s rovnakým súčtom.

Nové testy pre školský rok 2020/2021

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2020/2021:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2020, 2019, 2018

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.


Komentáre

 1. Erik

  To myslíte važne ,že toto bude ma prijmačkach a bez kalkulačky ? ? ??

 2. Veronika

  Zišli by sa k tomu aj správne odpovede, na prekontrolovanie.. Ale inak ako dosť blbé príklady.

 3. Správne odpovede

  Odpoveď na otázku č. 15: Tehla váži 1 kg a pol tehly. Koľko vážia tri tehly? Túto úlohu riešime úvahou: Keď jedna tehla váži kilo a pol tehly, tak pol tehly váži jeden kilogram. Takže celá tehla váži dva kilogramy a tri tehly vážia 6 kg. Čauky.

 4. Správne odpovede

  Riešenie otázky č. 20: Rozdeľte čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do troch skupín s rovnakým súčtom. Súčet všetkých číslic je 45. V každej skupine teda bude súčet 45/3 t.j. 15. A teraz už stačí vytvoriť skupiny s prvkami, ktorých súčet je 15, čo dokáže každé nadpriemerne inteligentné štvorročné dieťa po požití redbulu. Takže 1-5-9, 2-6-7 a 3-4-8.

 5. Správne odpovede

  Riešenie úlohy č. 16: Číslo 141 rozložte na súčet troch za sebou idúcich čísel. Ktoré sú to čísla? Postupovali by sme tak, že 141 vydelíme tromi a plus-mínus si overíme, či tie čísla dávajú potrebný súčet. Asi to ako dokaz nepostačí, ale máme to vyriešené za pol minúty. Tak ideme na to: 141/3=47. Takže 141 je súčtom 46+47+48.

 6. Správne odpovede

  Riešenie úlohy č. 17: Vypočítaj: 101 . 24 – 8 . 303. Úlohu je možné vyriešiť rýchlo aj bez kalkulačky. Vždy sa pozrite, či sa s číslami nedajú robiť nejaké fígle. Napríklad v tomto prípade bije do očí číslo 101 a jeho trojnásobok 303 a tiež 8 a jej trojnásobok 24. Poďme vybrať pred zátvorku číslicu 3 aj číslo 101. Teraz bude rovnica vyzerať takto: 101 . 3 . (1 . 8 – 8 . 1) = a keďže v zátvorke je nula, tak výsledok je nula. Ešte mi napadá, že by sa to dalo riešiť rozložením na prvočinitele, ale to sa mi nechce riešiť.

 7. Správne odpovede

  Riešenie otázky č. 18: Dané je 9 ciferné číslo 297 835 167. Prečiarknite tri číslice tak, aby ste dostali čo najväčšie 6-ciferné číslo. No, škrtnem určite dvojku na začiatku, lebo lepšie bude začínať deviatkou. A teraz idem rozmýšľať. Potrebujem číslo, ktoré bude mať na najvyšších rádoch čo najvyššie číslice. Takže začíname deviatkou, potom by sa hodila osmička, na to ale potrebujem škrtnúť sedmičku. Už začíname 98…. . Keďže sedmičku sme škrtli, tak by ďalšie vhodné číslo bolo 6. Ale na to, aby sme sa dostali k šestke, potrebujeme škrtnúť viac ako jednu číslicu a my už možeme škrtnúť len jednu, možeme si teda vybrať, či škrtneme trojku (budeme pokračovať paťkou) alebo paťku (budeme pokračovať trojkou). Výhodné je teda škrtnúť trojku a výsledné číslo je teda 985167. Je to správne? Má niekto z vás vyššie číslo?

 8. Vlaďa

  Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina školský rok 2012/2013
  b) Anna má 2 krát menej jabĺk ako Petra. Koľko jabĺk má Anna, ak Petra má 30 jabĺk?
  Odpoveď: Anna má ….. jabĺk.
  c)
  Rozdeľte 60 cukríkov medzi Andreja a Šimona v pomere 7:3.
  Andrej má ….. cukríkov a Šimon má ….. cukríkov.
  d) Najmenší spoločný násobok čísel 15 a 6 je …..
  e) Súčin neznámeho čísla x a čísla 7 je 21. Druhá mocnina čísla x je …..
  f) Ktoré číslo je o 2 väčšie ako jeho polovica? Je to číslo …..
  g) Koľkokrát treba zväčšiť číslo 1,5, aby sme dostali číslo 6? Treba ho zväčšiť ….. krát.
  h) Druhá mocnina súčtu čísla 2 a jeho opačnej hodnoty je …..
  j) (6 – 8 : 4) . (–1)2 =
  2. Cena výrobku je 120 €. Aká bude jeho cena, ak ju zvýšime o 10%?
  Cena výrobku bude ….. €.
  3. V triede je 12 dievčat, čo predstavuje 40% zo všetkých žiakov. V triede je ….. chlapcov.
  4. Kniha stála pôvodne 30€. Akciová cena je 27€. Cena knihy bola znížená o …..%.
  5. Košeľa stojí 2 krát toľko ako šatka. Keby košeľa zlacnela o 4 €, stála by toľko ako šatka.
  Košeľa stojí ….. €.
  8. Pri stavbe rebríka rozrežeme 4 metre dlhú latu na časti dĺžky 40 centimetrov. Získame tak ….. častí.
  9. a) Veľkosť uhla α na obrázku je ….. °.
  b) Veľkosť uhla β na obrázku je ….. °.
  11.
  Vypočítajte obsah štvorca ABCD, ak obsah trojuholníka ABS je 5 cm2.
  S ABCD = ….. cm2.
  12. Bazén uja Matúša má tvar kvádra s obsahom podstavy 36 m2, pričom dĺžka bazéna je 4-
  násobok jeho šírky. V bazéne môže byť maximálne 54 m3 vody.
  a) Hĺbka bazéna je ….. m.
  b) Dĺžka bazéna je ….. m.
  13. Pozemok tvaru pravouhlého lichobežníka má základne dlhé 40 m, 30 m, kolmé rameno
  20 m.
  a) Záhrada zaberá plochu S = ….. m2.
  b) Na oplotenie záhrady je potrebných ….. m pletiva.

 9. Miko

  1
  Test na prijímacie skúšky z matematiky do prímy Gymnázia na Konštantínovej ulici v Prešove
  pre školský rok 2013/2014
  1. Vypočítaj:
  a) 56 : 4 + 5 – 3 . 3 =
  b) (56 – 4 . 5 + 3) . 3 =
  2. Napíš všetky možné trojciferné čísla len pomocou týchto číslic:
  a) 3, 7, 9
  b) 8, 8, 0
  3. Doplň rad čísel tak, aby bola splnená logická nadväznosť:
  a)
  1 6 3 18 9 54
  b)
  2 5 7 12 19
  4. Anička kúpila čokoládu za 1 € 75 centov, keks za 30 centov a chrumky za 85 centov. Koľko centov jej
  vydali z 3 €?
  5. Aké číslo sa skrýva pod hviezdičkou?
  9 223 – * = 5 688
  6. Otecko má 45 rokov. Pred dvanástimi rokmi mal trikrát toľko ako jeho syn. Koľko rokov má teraz syn?
  7. Vypočítaj a výsledok zapíš v uvedených jednotkách:
  a) 8 m + 18 dm = …..cm
  b) 360 s + 6 h + 19 min = …..min
  c) 4 t + 80 000 g = …..kg
  8. Peťko si kúpil 12 kníh a zaplatil 60 €. Keby si Peťko kúpil len 9 kníh a k tomu dokúpil CD za 12 € 50
  centov, zaplatil by viac alebo menej ako pred tým? O koľko?
  9. Ktoré číslo je:
  a) o 15 väčšie ako 20?
  b) päťkrát väčšie ako 20?
  10. Narysuj priamku, ktorá prechádza bodmi A, B, potom narysuj priamku, ktorá je rovnobežná
  s priamkou AB a ktorá prechádza bodom C.

  V nasledujúcich úlohách zakrúžkuj správnu odpoveď:
  11. Ktoré z čísel obsahuje 4 desiatky, 6 stoviek, 8 stotisícok a 2 jednotky?
  A. 800 642 B. 400 682 C. 4 682 D. 800 426
  12. Zuzka dala osminu zo svojich 48 cukríkov Aničke. Koľko cukríkov ostalo Zuzke?
  A. 54 B. 8 C. 42 D. 6
  13. Od súčinu čísel 61 a 16 odčítaj ich súčet. Aký je výsledok?
  A. 1053 B. 931 C. 899 D. 1021

 10. JANA M.

  1
  Test na prijímacie skúšky z matematiky do prvého ročníka osemročného Gymnázia na Konštantínovej
  ulici v Prešove v školskom roku 2015/2016
  1. Vypočítajte:
  a) (2015 + 985):(54 – 49) =
  b) 324 – (138 : 3 -14 × 3) =
  c) 537 + 432× 0 -124× 4 =
  2. Na prijímacích skúškach získala Zuzanka 44 bodov, Tomáško o 10 bodov viac ako Zuzanka a Lukáško
  získal o jednu šestinu bodov menej ako Tomáško. Koľko bodov získali spolu?
  3. Ktoré číslo musíme doplniť namiesto hviezdičky, aby platila rovnosť 2015 : * = 17 × 24 – 5 ?
  4. Doplňte:
  a) Najmenšie šesťciferné číslo v ktorom všetky číslice sú rôzne je …..
  b) Najmenší rozdiel dvoch nepárnych dvojciferných čísel je …..
  c) Najväčší rozdiel dvoch párnych dvojciferných čísel je …..
  d) Číslo ….. je o 129 väčšie ako 473.
  e) Číslo ….. je šesťkrát väčšie ako 137.
  5. Jeden stôl stojí toľko ako 3 stoličky. Dva stoly stoja toľko ako 4 stoličky a ešte 24 €. Koľko stojí jedna
  stolička?
  6. V triede je 32 žiakov. Dievčat je o 8 viac ako chlapcov. Koľko chlapcov chodí do tejto triedy?
  7. Doplňte chýbajúce číslice: 5 4 * 3 *
  + 7 8 * 5
  * * 9 2 2
  8. Ktoré číslo je o toľko menšie od 200 o koľko je 434 väčšie od 386 ?
  9. Čísla sú usporiadané v určitom logickom poradí. Doplňte chýbajúce dve čísla.

  5 9 15 23 59
  V úlohách 10.,11. a 12. zakrúžkujte správnu odpoveď (v každej úlohe je práve jedna správna odpoveď):
  10. Auto prejde za 12 minút 18 km. Za koľko hodín prejde trasu dlhú 270 km, ak ide stále rovnako rýchlo?

  A 1 B 2 C 3 D 4
  11. V hoteli sú očíslované izby postupne od jednotky. Koľko je v hoteli izieb, ak trojka bola použitá 16-krát?

  A 43 B 53 C 63 D 73
  12. Koľko balíkov cukríkov po 200 g urobíme z 30 kg cukríkov?

  A 150 B 300 C 600 D 1500

 11. Josu

  Test na prijímacie skúšky z matematiky do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho Gymnázia
  na Konštantínovej ulici v Prešove v školskom roku 2012/2013
  2. Riešte rovnicu a urobte skúšku správnosti: 6 ×(3x – 5)- 5(x – 2) – 3(4 – 2x) = 63
  3. 3,5 kg jabĺk stojí 4,20 €. Koľko € stojí 8 kg jabĺk?
  4. Vnútorná hrana nádrže tvaru kocky je dlhá 3 m. Koľko hektolitrov vody sa do nej zmestí?
  5. Obvod obdĺžnika je 80 cm a dĺžka jednej jeho strany je 25 cm. Vypočítajte obsah tohto obdĺžnika.
  6. Chlieb stráca pečením 10 % svojej hmotnosti. Akú hmotnosť mal pred pečením 810 gramový chlieb?
  7. Zostrojte trojuholník ABC, ak je dané: a = BC = 6 cm ,
  o a = –CAB = 30 a o
  b = –ABC = 70 .
  Ku konštrukcii treba urobiť náčrt a postup.
  8. Chlapci tvoria 2/5 žiakov 8. B triedy. Koľko percent žiakov tejto triedy tvoria dievčatá?
  V úlohách 9.- 11. zakrúžkujte správnu odpoveď (v každej úlohe je práve jedna správna odpoveď):
  9. Do školy chodí 600 žiakov, z toho 250 chlapcov. Pomer počtu chlapcov a dievčat na tejto škole je

  a) 5 : 12 b) 7 : 12 c) 5 : 7 d) 7 : 5 .
  10. Zuzkina izba má dĺžku 3 m 60 cm. Na pláne bytu je dĺžka tejto izby vyznačená úsečkou dlhou 12 cm.
  Plán bytu je v mierke
  a) 1 : 3 b) 1 : 30 c) 1 : 300 d) 1 : 36 .
  11. Koľko šachových figúr je potrebných, ak ich chceme postaviť po obvode a na obidve uhlopriečky
  šachovnice s rozmermi 6 x 6 políčok?

  a) 28 b) 32 c) 34 d) 36

 12. Laura

  Uloha11: Koľko šachových figúr je potrebných, ak ich chceme postaviť po obvode a na obidve uhlopriečky šachovnice s rozmermi 6 x 6 políčok?
  Odpoveď: 6×6-36

 13. Laura

  Koľko šachových figúr je potrebných, ak ich chceme postaviť po obvode a na obidve uhlopriečky
  šachovnice s rozmermi 6 x 6 políčok?
  36

 14. TOBI

  akoze toto je pre piatakov podla mna pre 7 ale ok je to dost tazke pre 5 a aj pre moju mamu ktora ma vysoku škola ale neva mal som 2 chyby

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.