(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Nové trendy v rozvoji MIS:
1. Strategické plánovanie MIS – informačná stratégia.
2. Rozvoj MIS pre vrcholový manažment.
3. Prebudovanie – reinžiniering organizačných štruktúr a pracovných procesov.
– vedieť niečo o všetkom a všetko o ničom
– 2 dôvody pre reinžiniering:
– zvýšenie vedomostí
– PC a PC siete
4. Prechod na intranet v podnikovej sfére.
5. Zvyšovanie integrácie MIS.

Nové prístupy v MIS

1. Data warehousing
2. On – line analytical processing
3. Data mining
4. Znalostný manažment
5. Elektronický obchod
6. Audit IS
7. Outsourcing IS

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 13.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár