Musíte byť všestranní

Musíte byť všestranní

12.02.2023 - Zakladanie spoločnosti s.r.o. je prvým krokom k podnikaniu, ani tu sa však nemusíte spoliehať len na nepresné a skreslené skúsenosti iných podnikateľov.

Práca už na druhý deň

21.02.2019 - Študentské brigádnické centrum - práca pre študentov už na druhý deň po zaevidovaní.

Kvalita života prvoradá

21.02.2019 - Valné zhromaždenie organizácie Strom života (SŽ) sa bude konať v Štrbe. Strom života je enviromentálna nezisková organizácia s celoslovenským pôsobením.