Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2017

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2011 do roku 2017. Táto stránka bola aktualizovaná 2. februára 2015.

Niektoré hodnoty v tejto analýze slovenskej ekonomiky ešte nie sú štatisticky uzavreté a sú predikované (odhadované). Pri analýze sme vychádzali z predikcií a prognóz týchto inštitúcií: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia a Európska centrálna banka.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) mld. EUR 68,97 71,1 72,13 74,655 76,521 79,199 81,179
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) % 4,6 3,1 1,4 3,5 2,5 3,5 2,5
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) mld. EUR 68,97 71,1 72,13 74,655 76,521 79,199 81,179
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) mld. EUR 67,86 70,22 71,76 74,272 76,128 78,793 80,763
Hrubý domáci produkt (MFSR) mld. EUR 68,97 71,1 72,13 74,655 76,521 79,199 81,179
Ročná zmena HDP (MFSR) % 2,7 1,6 1,4 2,6 2,8 3,4 3,2
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 13,6 14 14,2 12,3 12 11,5 11
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 4,1 3,7 1,5 -0,1 1 0,7 0,5
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 13,6 14 14,2 12,3 12 11,5 11
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) % 4,1 3,7 1,5 -0,1 1 0,7 0,5
Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) EUR 786 805 824 837 853,7 870,8 888,2
Ročná miera inflácie (MFSR) % 4,1 3,7 1,5 -0,1 1 0,7 0,5

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2011 do roku 2017.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vývoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 56,4 62,8 64,4 67,62 71,001 74,551 78,279
Dovoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 54 59,2 60,1 63,105 66,26 69,573 73,052
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) mld. EUR 2,4 3,6 4,3 4,515 4,741 4,978 5,227
Čisté priame investície (NBS) mld. USD 1,1 2,2 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2011 do roku 2017.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 13,77 12,57 12,65 12,14 13,19 12,7 13,5
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 18,1 16,42 14,97 15,59 16,33 15,44 15,8
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR -4,33 -3,85 -2,32 -3,45 -3,14 -2,74 -2,3
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP 5,1 4,4 2,8 2,66 2,527 2,45 2,280
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR) mld. EUR -3,5 -3,1 -2 -2,2 -2,3 -2,4 -2,5
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR) % z HDP -5,1 -4,4 -2,8 -2,66 -2,527 -2,4 -2,280
Hrubý verejný dlh (MFSR) mld. EUR -29,9 -37 -40 -41,3 -43,158 -44,94 -45,839
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 43,3 52,1 55,4 54,9 56,691 57,035 56,757
Hrubý zahraničný dlh (MFSR) mld. USD -68,8 -70,9 -82,3 -86,26 -89,279 -92,404 -95,638
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 75,2 73,5 57,2 58,4 60,444 62,559 64,749

GRAFY
Vývoj zahraničného obchodu SR 2017 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2011 do roku 2017 v miliardách euro.

Vývoj zahraničného obchodu SR 2017 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2017 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2011 do roku 2017 v miliardách euro.

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2017 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2017 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2011 do roku 2017 v miliardách euro.

Hrubý domáci produkt SR 2017 (mld. EUR)

Medziročná zmena HDP SR 2017 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 2011 do roku 2017 v percentách.

Medziročná zmena HDP SR 2017 (ŠÚSR) (%)

Nezamestnanosť SR 2017 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2011 do roku 2017 v percentách.

Nezamestnanosť SR 2017 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2017 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2011 do roku 2017 v percentách.

Inflácia SR 2017 (ŠÚSR) (%)

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2017 (MFSR) (EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2011 do roku 2017 v eurách.

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2017 (MFSR) (EUR)

Hrubý verejný dlh SR 2017 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2011 do roku 2017 v miliardách euro.

Hrubý verejný dlh SR 2017 (MFSR) (mld. EUR)

Hrubý zahraničný dlh SR 2017 (MFSR) (mld. USD)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2011 do roku 2017 v miliardách amerických dolárov.

Hrubý zahraničný dlh SR 2017 (MFSR) (mld. USD)

VÝPOČTY

  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2017 v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov.
  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2017 v bežných cenách.
  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2017 v stálych cenách predchádzajúceho roka.
  • Pri výpočte ukazovateľa Nezamestnanosť (ŠÚSR) bola použitá Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl v roku 2017.
  • Pri výpočte ukazovateľa Inflácia (HICP) (ŠÚSR) boli použité Indexy spotrebiteľských cien v roku 2017 oproti rovnakému obdobiu minulého roku.
  • Pri výpočte ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) bola použitá Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2017.
  • Pri výpočte ukazovateľa Vývoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2017 v bežných cenách – Vývoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
  • Pri výpočte ukazovateľa Dovoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2017 v bežných cenách – Dovoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
  • Pri výpočte ukazovateľa Čisté priame investície (NBS) boli použité Toky – Odlev priamych investícií do zahraničia podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2017 a Prílev priamych zahraničných investícií do SR podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2017.

ZDROJE

Uvedené údaje boli získané z nasledujúcich zdrojov: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia a Európska centrálna banka.


Pridaj komentár