(EuroEkonóm.sk)

Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2014

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2008 do roku 2014. Táto stránka bola aktualizovaná 12. marca 2019.

Uvedené údaje sú štatisticky uzavreté.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky2008200920102011201220132014
Hrubý domáci produkt HDP SR (ŠÚSR)mld. EUR64,86467,670,672,774,276,1
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR)%5,4-5,452,81,71,52,6
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR)mld. EUR64,86467,670,672,774,276,1
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR)mld. EUR65,43164,867,369,571,873,876,2
Hrubý domáci produkt (MFSR)mld. EUR65,462,867,270,272,273,675,2
Ročná zmena HDP (MFSR)%5,400,10000
Miera nezamestnanosti v SR (NBS)%3,512,112,513,613,914,212,3
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS)%4,400,10,40,300
Nezamestnanosť (ŠÚSR)%9,612,712,513,614,413,512,3
Inflácia (HICP) (ŠÚSR)%3,90,90,74,13,71,5-0,1
Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR)EUR723744,5769786805824858
Ročná miera inflácie (MFSR)%4,60,514,43,61,4-0,1

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2008 do roku 2014.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky2008200920102011201220132014
Vývoz (fob) (ŠÚSR)mld. EUR49,56639,7248,2756,7862,1464,1764,72
Dovoz (fob) (ŠÚSR)mld. EUR50,22238,7847,4955,7758,5959,9460,02
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR)mld. EUR-0,6570,940,781,013,554,234,7
Priame zahraničné investície (NBS)mld. EUR1,136,4737,6740,1741,7842,0740,97

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2008 do roku 2014.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky2008200920102011201220132014
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS)mld. EUR11,35223,7423,3823,3523,8325,4426,05
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS)mld. EUR12,05726,8827,8126,827,1527,6228,05
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR)mld. EUR-0,704-3,14-4,43-3,45-3,32-2,18-2
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR)% z HDP1-4,90625-6,55-4,88-4,56-2,93-2,62
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR)mld. EUR-0,7-3,14-4,43-3,45-3,32-2,18-2
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR)% z HDP-14,906256,554,884,562,932,62
Hrubý verejný dlh (MFSR)mld. EUR-18,6-22,3-27,6-30,5-37,6-40,2-40,8
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR)% z HDP27,734,4141,0143,8852,3654,4753,54
Hrubá zahraničná zadĺženosť (BPM6) (NBS)mld. EUR-52,53-50,12-52,24-55,31-54,89-60,86-68,48
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR)% z HDP81,0678,3177,2778,3475,5082,0289,98

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 2014 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2008 do roku 2014 v miliardách euro.

Vývoj zahraničného obchodu SR 2014 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2014 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2008 do roku 2014 v miliardách euro.

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2014 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2014 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2008 do roku 2014 v miliardách euro.

Hrubý domáci produkt SR 2014 (mld. EUR)

Medziročná zmena HDP SR 2014 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 2008 do roku 2014 v percentách.

Medziročná zmena HDP SR 2014 (ŠÚSR) (%)

Nezamestnanosť SR 2014 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2008 do roku 2014 v percentách.

Nezamestnanosť SR 2014 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2014 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2008 do roku 2014 v percentách.

Inflácia SR 2014 (ŠÚSR) (%)

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2014 (MFSR) (EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2008 do roku 2014 v eurách.

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2014 (MFSR) (EUR)

Hrubý verejný dlh SR 2014 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2008 do roku 2014 v miliardách euro.

Hrubý verejný dlh SR 2014 (MFSR) (mld. EUR)

Hrubá zahraničná zadĺženosť SR 2014 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2008 do roku 2014 v miliardách euro.

Hrubý zahraničný dlh SR 2014 (MFSR) (mld. EUR)

VÝPOČTY

  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2014 v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov.
  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2014 v bežných cenách.
  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2014 v stálych cenách predchádzajúceho roka.
  • Pri výpočte ukazovateľa Nezamestnanosť (ŠÚSR) bola použitá Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl v roku 2014.
  • Pri výpočte ukazovateľa Inflácia (HICP) (ŠÚSR) boli použité Indexy spotrebiteľských cien v roku 2014 oproti rovnakému obdobiu minulého roku.
  • Pri výpočte ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) bola použitá Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2014.
  • Pri výpočte ukazovateľa Vývoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2014 v bežných cenách – Vývoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
  • Pri výpočte ukazovateľa Dovoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2014 v bežných cenách – Dovoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
  • Pri výpočte ukazovateľa Čisté priame investície (NBS) boli použité Toky – Odlev priamych investícií do zahraničia podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2014 a Prílev priamych zahraničných investícií do SR podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2014.

ZDROJE

Uvedené údaje boli získané z nasledujúcich zdrojov: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia a Európska centrálna banka.

INTERNETOVÉ ZDROJE

http://datacube.statistics.sk/, http://www.rozpocet.sk, https://slovak.statistics.sk, https://www.nbs.sk/


Pridaj komentár