(EuroEkonóm.sk,  0)

Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2009

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2003 do roku 2009. Táto stránka bola aktualizovaná 12. marca 2019.

Uvedené údaje sú štatisticky uzavreté.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Hrubý domáci produkt HDP SR (ŠÚSR) mld. EUR 35,332 37,174 39,614 47,451 54,8 64,8 64
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) % 4,8 5,2 6,6 8,3 10,7 5,4 -5,4
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) mld. EUR 29,5 34 38,5 44,6 54,8 64,8 64
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) mld. EUR 25,7 28 30,9 34,8 42,3 65,431 64,8
Hrubý domáci produkt (MFSR) mld. EUR 26 27,4 29,1 42,3 47,5 65,4 62,8
Ročná zmena HDP (MFSR) % 4,5 5,5 6 8,3 10,7 5,4 0
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 15,6 13,1 11,4 8 8 3,5 12,1
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 9,3 5,9 3,7 3,4 3,4 4,4 0
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 17,5 18,1 16,2 13,3 11 9,6 12,7
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) % 8,4 7,5 2,8 4,3 1,9 3,9 0,9
Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) EUR 349 408 450 543 600 723 744,5
Ročná miera inflácie (MFSR) % 8,5 7,5 3,7 4,2 3,4 4,6 0,5

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2003 do roku 2009.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Vývoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 26,663 29,573 32,864 47,16 47,16 49,566 39,72
Dovoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 27,471 31,218 35,32 47,87 47,87 50,222 38,78
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) mld. EUR -0,809 -1,645 -2,456 -0,71 -0,71 -0,657 0,94
Priame zahraničné investície (NBS) mld. EUR 0,6 1,2 1,8 1,8 1 1,1 36,47

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2003 do roku 2009.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 7,737 8,048 8,587 10,696 10,696 11,352 23,74
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 9,595 10,381 9,712 11,477 11,477 12,057 26,88
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR -1,858 -2,333 -1,125 -0,781 -0,781 -0,704 -3,14
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP 2,7 2,3 2,8 3,5 1,3 1 -4,90625
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR) mld. EUR -1,9 -2,3 -1,1 -1,1 -0,8 -0,7 -3,14
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR) % z HDP -4,7 -5,3 -2,4 -2 -1,3 -1 4,90625
Hrubý verejný dlh (MFSR) mld. EUR -17,2 -18,7 -16,8 -16,8 -18,1 -18,6 -22,3
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 42,7 41,4 34,2 30,4 29,4 27,7 34,41
Hrubá zahraničná zadĺženosť (BPM6) (NBS) mld. EUR -18,1 -23,8 -26,2 -32,2 -44,3 -52,53 -50,12
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 50 50,9 57,9 67,85 80,83 81,06 78,31

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 2009 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2003 do roku 2009 v miliardách euro.

Vývoj zahraničného obchodu SR 2009 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2009 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2003 do roku 2009 v miliardách euro.

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2009 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2009 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2003 do roku 2009 v miliardách euro.

Hrubý domáci produkt SR 2009 (mld. EUR)

Medziročná zmena HDP SR 2009 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 2003 do roku 2009 v percentách.

Medziročná zmena HDP SR 2009 (ŠÚSR) (%)

Nezamestnanosť SR 2009 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2003 do roku 2009 v percentách.

Nezamestnanosť SR 2009 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2009 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2003 do roku 2009 v percentách.

Inflácia SR 2009 (ŠÚSR) (%)

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2009 (MFSR) (EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2003 do roku 2009 v eurách.

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2009 (MFSR) (EUR)

Hrubý verejný dlh SR 2009 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2003 do roku 2009 v miliardách euro.

Hrubý verejný dlh SR 2009 (MFSR) (mld. EUR)

Hrubá zahraničná zadĺženosť SR 2009 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2003 do roku 2009 v miliardách euro.

Hrubý zahraničný dlh SR 2009 (MFSR) (mld. EUR)

VÝPOČTY

  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2009 v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov.
  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2009 v bežných cenách.
  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2009 v stálych cenách predchádzajúceho roka.
  • Pri výpočte ukazovateľa Nezamestnanosť (ŠÚSR) bola použitá Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl v roku 2009.
  • Pri výpočte ukazovateľa Inflácia (HICP) (ŠÚSR) boli použité Indexy spotrebiteľských cien v roku 2009 oproti rovnakému obdobiu minulého roku.
  • Pri výpočte ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) bola použitá Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2009.
  • Pri výpočte ukazovateľa Vývoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2009 v bežných cenách – Vývoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
  • Pri výpočte ukazovateľa Dovoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2009 v bežných cenách – Dovoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
  • Pri výpočte ukazovateľa Čisté priame investície (NBS) boli použité Toky – Odlev priamych investícií do zahraničia podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2009 a Prílev priamych zahraničných investícií do SR podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2009.

ZDROJE

Uvedené údaje boli získané z nasledujúcich zdrojov: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia a Európska centrálna banka.

INTERNETOVÉ ZDROJE

http://datacube.statistics.sk/, http://www.rozpocet.sk, https://slovak.statistics.sk, https://www.nbs.sk/

Už ste čítali?


Pridaj komentár