Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2004

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1998 do roku 2004. Uvedené údaje sú štatisticky uzavreté. Táto stránka bola aktualizovaná 2. februára 2015.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) mld. EUR 30,698 30,704 31,136 32,191 33,725 35,332 37,174
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) % 4,4 0 1,4 3,4 4,8 4,8 5,2
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) mld. EUR 0,000 0,000 22,000 23,500 26,000 29,500 34,000
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) mld. EUR 0,000 0,000 22,000 22,400 23,800 25,700 28,000
Hrubý domáci produkt (MFSR) mld. EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,000 27,400
Ročná zmena HDP (MFSR) % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 5,5
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 15,6 19,2 17,9 18,6 17,5 15,6 13,1
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 5,6 14,2 8,4 6,5 3,4 9,3 5,9
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 12,6 16,4 18,8 19,3 18,6 17,5 18,1
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) % 0,0 0,0 12,2 7,2 3,5 8,4 7,5
Priemerná mesačná nominálna mzda (MFSR) EUR 0 0 0 0 0 349 408
Ročná miera inflácie (MFSR) % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 7,5

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1998 do roku 2004.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Vývoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 12,541 14,063 18,174 20,292 21,643 26,663 29,573
Dovoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 15,294 15,564 19,560 23,703 24,828 27,471 31,218
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) mld. EUR -2,753 -1,502 -1,387 -3,411 -3,185 -0,809 -1,645
Čisté priame investície (NBS) mld. EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 1,200

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1998 do roku 2004.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Príjmy štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR 5,903 7,194 7,085 6,816 7,315 7,737 8,048
Výdavky štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR 6,540 7,684 8,003 8,289 9,029 9,595 10,381
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR -0,637 -0,490 -0,918 -1,473 -1,714 -1,858 -2,333
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP 5,3 7,4 12,3 6,5 8,2 2,7 2,3
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR) mld. EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,900 -2,300
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR) % z HDP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 -5,3
Hrubý verejný dlh (MFSR) mld. EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -17,200 -18,700
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,7 41,4
Hrubý zahraničný dlh (MFSR) mld. USD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -18,100 -23,800
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,9

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 2004 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1998 do roku 2004 v miliardách euro.
Vývoj zahraničného obchodu SR 2004 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2004 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1998 do roku 2004 v miliardách euro.
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2004 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2004 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 1998 do roku 2004 v miliardách euro.
Hrubý domáci produkt SR 2004 (mld. EUR)

Nezamestnanosť SR 2004 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 1998 do roku 2004 v percentách.
Nezamestnanosť SR 2004 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2004 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 1998 do roku 2004 v percentách.
Inflácia SR 2004 (ŠÚSR) (%)

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2004 (MFSR) (EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 1998 do roku 2004 v eurách.
Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2004 (MFSR) (EUR)

Hrubý verejný dlh SR 2004 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 1998 do roku 2004 v miliardách euro.
Hrubý verejný dlh SR 2004 (MFSR) (mld. EUR)

Hrubý zahraničný dlh SR 2004 (MFSR) (mld. USD)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 1998 do roku 2004 v miliardách amerických dolárov.
Hrubý zahraničný dlh SR 2004 (MFSR) (mld. USD)

Medziročná zmena HDP2004 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 1998 do roku 2004 v percentách.
Medziročná zmena HDP SR 2004 (ŠÚSR) (%)

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia, Európska centrálna banka, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.


Pridaj komentár