(EuroEkonóm.sk,  0)

Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2004

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1998 do roku 2004. Uvedené údaje sú štatisticky uzavreté. Táto stránka bola aktualizovaná 2. februára 2015.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky1998199920002001200220032004
Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR)mld. EUR30,69830,70431,13632,19133,72535,33237,174
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR)%4,401,43,44,84,85,2
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR)mld. EUR0,0000,00022,00023,50026,00029,50034,000
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR)mld. EUR0,0000,00022,00022,40023,80025,70028,000
Hrubý domáci produkt (MFSR)mld. EUR0,0000,0000,0000,0000,00026,00027,400
Ročná zmena HDP (MFSR)%0,00,00,00,00,04,55,5
Miera nezamestnanosti v SR (NBS)%15,619,217,918,617,515,613,1
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS)%5,614,28,46,53,49,35,9
Nezamestnanosť (ŠÚSR)%12,616,418,819,318,617,518,1
Inflácia (HICP) (ŠÚSR)%0,00,012,27,23,58,47,5
Priemerná mesačná nominálna mzda (MFSR)EUR00000349408
Ročná miera inflácie (MFSR)%0,00,00,00,00,08,57,5

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1998 do roku 2004.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky1998199920002001200220032004
Vývoz (fob) (ŠÚSR)mld. EUR12,54114,06318,17420,29221,64326,66329,573
Dovoz (fob) (ŠÚSR)mld. EUR15,29415,56419,56023,70324,82827,47131,218
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR)mld. EUR-2,753-1,502-1,387-3,411-3,185-0,809-1,645
Čisté priame investície (NBS)mld. EUR0,0000,0000,0000,0000,0000,6001,200

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1998 do roku 2004.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky1998199920002001200220032004
Príjmy štátneho rozpočtu (ŠÚSR)mld. EUR5,9037,1947,0856,8167,3157,7378,048
Výdavky štátneho rozpočtu (ŠÚSR)mld. EUR6,5407,6848,0038,2899,0299,59510,381
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR)mld. EUR-0,637-0,490-0,918-1,473-1,714-1,858-2,333
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR)% z HDP5,37,412,36,58,22,72,3
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR)mld. EUR0,0000,0000,0000,0000,000-1,900-2,300
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR)% z HDP0,00,00,00,00,0-4,7-5,3
Hrubý verejný dlh (MFSR)mld. EUR0,0000,0000,0000,0000,000-17,200-18,700
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR)% z HDP0,00,00,00,00,042,741,4
Hrubý zahraničný dlh (MFSR)mld. USD0,0000,0000,0000,0000,000-18,100-23,800
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR)% z HDP0,00,00,00,00,050,050,9

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 2004 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1998 do roku 2004 v miliardách euro.
Vývoj zahraničného obchodu SR 2004 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2004 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1998 do roku 2004 v miliardách euro.
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2004 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2004 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 1998 do roku 2004 v miliardách euro.
Hrubý domáci produkt SR 2004 (mld. EUR)

Nezamestnanosť SR 2004 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 1998 do roku 2004 v percentách.
Nezamestnanosť SR 2004 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2004 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 1998 do roku 2004 v percentách.
Inflácia SR 2004 (ŠÚSR) (%)

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2004 (MFSR) (EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 1998 do roku 2004 v eurách.
Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2004 (MFSR) (EUR)

Hrubý verejný dlh SR 2004 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 1998 do roku 2004 v miliardách euro.
Hrubý verejný dlh SR 2004 (MFSR) (mld. EUR)

Hrubý zahraničný dlh SR 2004 (MFSR) (mld. USD)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 1998 do roku 2004 v miliardách amerických dolárov.
Hrubý zahraničný dlh SR 2004 (MFSR) (mld. USD)

Medziročná zmena HDP2004 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 1998 do roku 2004 v percentách.
Medziročná zmena HDP SR 2004 (ŠÚSR) (%)

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia, Európska centrálna banka, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.

Už ste čítali?


Pridaj komentár