(EuroEkonóm.sk,  0)

Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2003

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1997 do roku 2003. Uvedené údaje sú štatisticky uzavreté. Táto stránka bola aktualizovaná 2. februára 2015.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) mld. EUR 29,393 30,698 30,704 31,136 32,191 33,725 35,332
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) % 5,7 4,4 0 1,4 3,4 4,8 4,8
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) mld. EUR 0,000 0,000 0,000 22,000 23,500 26,000 29,500
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) mld. EUR 0,000 0,000 0,000 22,000 22,400 23,800 25,700
Hrubý domáci produkt (MFSR) mld. EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,000
Ročná zmena HDP (MFSR) % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 12,5 15,6 19,2 17,9 18,6 17,5 15,6
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 6,4 5,6 14,2 8,4 6,5 3,4 9,3
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 11,9 12,6 16,4 18,8 19,3 18,6 17,5
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) % 0,0 0,0 0,0 12,2 7,2 3,5 8,4
Priemerná mesačná nominálna mzda (MFSR) EUR 0 0 0 0 0 0 349
Ročná miera inflácie (MFSR) % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1997 do roku 2003.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Vývoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 10,755 12,541 14,063 18,174 20,292 21,643 26,663
Dovoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 13,078 15,294 15,564 19,560 23,703 24,828 27,471
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) mld. EUR -2,322 -2,753 -1,502 -1,387 -3,411 -3,185 -0,809
Čisté priame investície (NBS) mld. EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1997 do roku 2003.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Príjmy štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR 6,002 5,903 7,194 7,085 6,816 7,315 7,737
Výdavky štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR 7,230 6,540 7,684 8,003 8,289 9,029 9,595
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR -1,228 -0,637 -0,490 -0,918 -1,473 -1,714 -1,858
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP 6,3 5,3 7,4 12,3 6,5 8,2 2,7
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR) mld. EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,900
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR) % z HDP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7
Hrubý verejný dlh (MFSR) mld. EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -17,200
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,7
Hrubý zahraničný dlh (MFSR) mld. USD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -18,100
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 2003 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1997 do roku 2003 v miliardách euro.
Vývoj zahraničného obchodu SR 2003 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2003 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1997 do roku 2003 v miliardách euro.
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2003 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2003 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 1997 do roku 2003 v miliardách euro.
Hrubý domáci produkt SR 2003 (mld. EUR)

Nezamestnanosť SR 2003 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 1997 do roku 2003 v percentách.
Nezamestnanosť SR 2003 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2003 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 1997 do roku 2003 v percentách.
Inflácia SR 2003 (ŠÚSR) (%)

Medziročná zmena HDP2003 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 1997 do roku 2003 v percentách.
Medziročná zmena HDP SR 2003 (ŠÚSR) (%)

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia, Európska centrálna banka, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.

Už ste čítali?


Pridaj komentár