(EuroEkonóm.sk)

Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2007

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2001 do roku 2007. Uvedené údaje sú štatisticky uzavreté. Táto stránka bola aktualizovaná 2. februára 2015.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky2001200220032004200520062007
Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR)mld. EUR32,19133,72535,33237,17439,61447,45154,800
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR)%3,44,84,85,26,68,310,7
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR)mld. EUR23,50026,00029,50034,00038,50044,60054,800
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR)mld. EUR22,40023,80025,70028,00030,90034,80042,300
Hrubý domáci produkt (MFSR)mld. EUR0,0000,00026,00027,40029,10042,30047,500
Ročná zmena HDP (MFSR)%0,00,04,55,56,08,310,7
Miera nezamestnanosti v SR (NBS)%18,617,515,613,111,48,08,0
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS)%6,53,49,35,93,73,43,4
Nezamestnanosť (ŠÚSR)%19,318,617,518,116,213,311,0
Inflácia (HICP) (ŠÚSR)%7,23,58,47,52,84,31,9
Priemerná mesačná nominálna mzda (MFSR)EUR00349408450543600
Ročná miera inflácie (MFSR)%0,00,08,57,53,74,23,4

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2001 do roku 2007.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky2001200220032004200520062007
Vývoz (fob) (ŠÚSR)mld. EUR20,29221,64326,66329,57332,86447,16047,160
Dovoz (fob) (ŠÚSR)mld. EUR23,70324,82827,47131,21835,32047,87047,870
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR)mld. EUR-3,411-3,185-0,809-1,645-2,456-0,710-0,710
Čisté priame investície (NBS)mld. EUR0,0000,0000,6001,2001,8001,8001,000

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2001 do roku 2007.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky2001200220032004200520062007
Príjmy štátneho rozpočtu (ŠÚSR)mld. EUR6,8167,3157,7378,0488,58710,69610,696
Výdavky štátneho rozpočtu (ŠÚSR)mld. EUR8,2899,0299,59510,3819,71211,47711,477
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR)mld. EUR-1,473-1,714-1,858-2,333-1,125-0,781-0,781
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR)% z HDP6,58,22,72,32,83,51,3
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR)mld. EUR0,0000,000-1,900-2,300-1,100-1,100-0,800
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR)% z HDP0,00,0-4,7-5,3-2,4-2,0-1,3
Hrubý verejný dlh (MFSR)mld. EUR0,0000,000-17,200-18,700-16,800-16,800-18,100
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR)% z HDP0,00,042,741,434,230,429,4
Hrubý zahraničný dlh (MFSR)mld. USD0,0000,000-18,100-23,800-26,200-32,200-44,300
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR)% z HDP0,00,050,050,957,951,753,3

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 2007 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2001 do roku 2007 v miliardách euro.
Vývoj zahraničného obchodu SR 2007 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2007 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2001 do roku 2007 v miliardách euro.
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2007 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2007 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2001 do roku 2007 v miliardách euro.
Hrubý domáci produkt SR 2007 (mld. EUR)

Nezamestnanosť SR 2007 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2001 do roku 2007 v percentách.
Nezamestnanosť SR 2007 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2007 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2001 do roku 2007 v percentách.
Inflácia SR 2007 (ŠÚSR) (%)

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2007 (MFSR) (EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2001 do roku 2007 v eurách.
Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2007 (MFSR) (EUR)

Hrubý verejný dlh SR 2007 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2001 do roku 2007 v miliardách euro.
Hrubý verejný dlh SR 2007 (MFSR) (mld. EUR)

Hrubý zahraničný dlh SR 2007 (MFSR) (mld. USD)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2001 do roku 2007 v miliardách amerických dolárov.
Hrubý zahraničný dlh SR 2007 (MFSR) (mld. USD)

Medziročná zmena HDP2007 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 2001 do roku 2007 v percentách.
Medziročná zmena HDP SR 2007 (ŠÚSR) (%)

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia, Európska centrálna banka, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.

Už ste čítali?


Pridaj komentár