Ekonomika Slovenska od roku 1993 a prognózy do roku 2020

Vývoj základných makroekonomických ukazovateľov Slovenska v rokoch 1993 až 2020. Uzavreté štatistiky i predikcie na nasledujúce obdobie. Tabuľky a grafy vývoja makroekonomických ukazovateľov ekonomiky Slovenska, ako je inflácia, nezamestnanosť, vývoj HDP, obchodná bilancia, nominálna mzda, výdavky verejného sektora a ďalšie.


Pridaj komentár