(EuroEkonóm.sk,  0)

REÁLNA EKONOMIKA

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1999.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Hrubý domáci produkt SR (NBS) mld. EUR 17,022 18,081 26,110 28,205 29,393 30,698 30,704
Medziročná zmena HDP (NBS) % 0 6,2 5,8 8 5,7 4,4 0
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 14,4 14,8 13,1 12,8 12,5 15,6 19,2
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 25,1 11,7 7,2 5,4 6,4 5,6 14,2
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 0,0 13,7 13,1 11,3 11,9 12,6 16,4

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1993 do roku 1999.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Vývoz (fob) (NBS) mld. EUR 5,580 7,116 8,468 8,984 10,755 12,541 14,063
Dovoz (fob) (NBS) mld. EUR 6,474 7,031 8,657 11,316 13,078 15,294 15,564
Saldo obchodnej bilancie (NBS) mld. EUR -0,906 0,085 -0,189 -2,332 -2,322 -2,753 -1,502

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1999.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 4,990 4,619 5,415 5,521 6,002 5,903 7,194
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 5,754 5,377 5,691 6,370 7,230 6,540 7,684
Saldo štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 0,000 -0,759 -0,275 -0,848 -1,228 -0,637 -0,490
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP 0 0 0 9,9 6,3 5,3 7,4

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 1999 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1993 do roku 1999 v miliardách euro.
Vývoj zahraničného obchodu SR 1999 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 1999 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1993 do roku 1999 v miliardách euro.
Vývoj štátneho rozpočtu SR 1999 (mld. EUR)

Nezamestnanosť SR 1999 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 1993 do roku 1999 v percentách.
Nezamestnanosť SR 1999 (ŠÚSR) (%)

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.

Už ste čítali?


Pridaj komentár