(EuroEkonóm.sk,  0)

REÁLNA EKONOMIKA

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1999.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky1993199419951996199719981999
Hrubý domáci produkt SR (NBS)mld. EUR17,02218,08126,11028,20529,39330,69830,704
Medziročná zmena HDP (NBS)%06,25,885,74,40
Miera nezamestnanosti v SR (NBS)%14,414,813,112,812,515,619,2
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS)%25,111,77,25,46,45,614,2
Nezamestnanosť (ŠÚSR)%0,013,713,111,311,912,616,4

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1993 do roku 1999.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky1993199419951996199719981999
Vývoz (fob) (NBS)mld. EUR5,5807,1168,4688,98410,75512,54114,063
Dovoz (fob) (NBS)mld. EUR6,4747,0318,65711,31613,07815,29415,564
Saldo obchodnej bilancie (NBS)mld. EUR-0,9060,085-0,189-2,332-2,322-2,753-1,502

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1999.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky1993199419951996199719981999
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS)mld. EUR4,9904,6195,4155,5216,0025,9037,194
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS)mld. EUR5,7545,3775,6916,3707,2306,5407,684
Saldo štátneho rozpočtu (NBS)mld. EUR0,000-0,759-0,275-0,848-1,228-0,637-0,490
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR)% z HDP0009,96,35,37,4

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 1999 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1993 do roku 1999 v miliardách euro.
Vývoj zahraničného obchodu SR 1999 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 1999 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1993 do roku 1999 v miliardách euro.
Vývoj štátneho rozpočtu SR 1999 (mld. EUR)

Nezamestnanosť SR 1999 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 1993 do roku 1999 v percentách.
Nezamestnanosť SR 1999 (ŠÚSR) (%)

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.

Už ste čítali?


Pridaj komentár