(EuroEkonóm.sk)

REÁLNA EKONOMIKA

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1994.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky19931994
Hrubý domáci produkt SR (NBS)mld. EUR17,02218,081
Medziročná zmena HDP (NBS)%06,2
Miera nezamestnanosti v SR (NBS)%14,414,8
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS)%25,111,7
Nezamestnanosť (ŠÚSR)%0,013,7

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1993 do roku 1994.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky19931994
Vývoz (fob) (NBS)mld. EUR5,5807,116
Dovoz (fob) (NBS)mld. EUR6,4747,031
Saldo obchodnej bilancie (NBS)mld. EUR-0,9060,085

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1994.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky19931994
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS)mld. EUR4,9904,619
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS)mld. EUR5,7545,377
Saldo štátneho rozpočtu (NBS)mld. EUR0,000-0,759
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR)% z HDP00

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 1994 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1993 do roku 1994 v miliardách euro.
Vývoj zahraničného obchodu SR 1994 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 1994 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1993 do roku 1994 v miliardách euro.
Vývoj štátneho rozpočtu SR 1994 (mld. EUR)

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.

Už ste čítali?


Pridaj komentár