(, EuroEkonóm.sk ,  0)

REÁLNA EKONOMIKA

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1994.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1993 1994
Hrubý domáci produkt SR (NBS) mld. EUR 17,022 18,081
Medziročná zmena HDP (NBS) % 0 6,2
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 14,4 14,8
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 25,1 11,7
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 0,0 13,7

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1993 do roku 1994.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1993 1994
Vývoz (fob) (NBS) mld. EUR 5,580 7,116
Dovoz (fob) (NBS) mld. EUR 6,474 7,031
Saldo obchodnej bilancie (NBS) mld. EUR -0,906 0,085

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1994.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1993 1994
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 4,990 4,619
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 5,754 5,377
Saldo štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 0,000 -0,759
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP 0 0

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 1994 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1993 do roku 1994 v miliardách euro.
Vývoj zahraničného obchodu SR 1994 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 1994 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1993 do roku 1994 v miliardách euro.
Vývoj štátneho rozpočtu SR 1994 (mld. EUR)

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.12.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár