(, EuroEkonóm.sk ,  0)

REÁLNA EKONOMIKA

Stav ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v roku 1993.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1993
Hrubý domáci produkt SR (NBS) mld. EUR 17,022
Medziročná zmena HDP (NBS) % 0
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 14,4
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 25,1
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 0,0

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Stav ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v roku 1993.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1993
Vývoz (fob) (NBS) mld. EUR 5,580
Dovoz (fob) (NBS) mld. EUR 6,474
Saldo obchodnej bilancie (NBS) mld. EUR -0,906

ŠTÁTNY ROZPOČET

Stav ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v roku 1993.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1993
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 4,990
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 5,754
Saldo štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 0,000
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP 0

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.12.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár