(EuroEkonóm.sk)

REÁLNA EKONOMIKA

Stav ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v roku 1993.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky1993
Hrubý domáci produkt SR (NBS)mld. EUR17,022
Medziročná zmena HDP (NBS)%0
Miera nezamestnanosti v SR (NBS)%14,4
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS)%25,1
Nezamestnanosť (ŠÚSR)%0,0

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Stav ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v roku 1993.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky1993
Vývoz (fob) (NBS)mld. EUR5,580
Dovoz (fob) (NBS)mld. EUR6,474
Saldo obchodnej bilancie (NBS)mld. EUR-0,906

ŠTÁTNY ROZPOČET

Stav ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v roku 1993.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky1993
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS)mld. EUR4,990
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS)mld. EUR5,754
Saldo štátneho rozpočtu (NBS)mld. EUR0,000
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR)% z HDP0

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.


Pridaj komentár