Cyklický vývoj ekonomiky a hospodárska kríza

Ekonomický cyklus je pravidlené striedani vzostupných a zostupných fáz ekonomiky. Tvoria ho 4 fázy:

 1. kontrakcia (recesia)
 2. dno (sedlo)
 3. expanzia
 4. vrchol

Kontrakcia

Kontrakcia znamená oslabenie ekonomickej aktivity. V tejto fáze dochádza k zníženiu agregátneho produktu pod úroveň potenciálneho produktu. Pokiaľ sa ekonomika dostala pod úroveň dlhšiu ako 6 mesiacov, nastáva recesia. Hlboký a dlhodobý pokles nazývame depresia. Na depresiu pôsobí:

Dno

Dno označujeme aj ako dolný bod zvrastu. Úroveň agregátneho produktu dosahuje najnižšiu úroveň. Investíčná aktivita je úplne utlmená. Vytvárajú sa predpoklady pre obnovenie rastu agregátneho produktu, napr. zásahom štátu do ekonomickej aktivity.

Expanzia

Pri expanzii dochádza v ekonomike k oživeniu. Úroveň agregátneho produktu sa postupne viac a viac zvyšuje. Zvyšuje sa aj zamestnanosť a tiež rastú investície. Ekonomika sa dostáva do fázy vrcholu.

Vrchol

Vrchol predstavuje horný bod vzrastu. Agregátny produkt dosahuje maximálnu úroveň. V tomto bode nastáva prehriatie ekonomiky. Postupne dochádza k poklesu ekonomickej aktivity a k poklesu agregátneho produktu.

Typy a príčiny ekonomických cyklov

Typy ekonomických cyklov

Typy ekonomických cyklov z hľadiska doby trvania:

 1. dlhodobé (30 – 60 rokov ) – Kontratievove alebo kuznicové cykly – zmeny technológií; umožňujú vznik nových odvetví ekonomiky.
 2. strednodobé (6 – 10 rokovo) – Juglárove cykly – investície do fixného kapitálu.
 3. krátkodobé (3 – 5 rokov) – Kitchinove cykly – spájajú sa s výkyvmi v zásobách hotových výrobkoch a rozpracovanej výroby.

Príčiny cyklického vývoja

Príčiny a vplyvy cyklického vývoja ekonomiky môžu byť rôzne. V praxi veľmi často dochádza k ich kombinácii. Medzi hlavné príčiny radíme:

 • exogénne vplyvy alebo vonkajšie vplyvy:
  • pôsobia tu predovšetkým politické príčiny (napr. voľby, vznik a zánik štátnych útvarov…)
  • technický pokrok
  • vývoj migračnej bilanice
  • zmeny v charaktere hospodárskej politiky štátov
  • vyčerpanie starých resp. obnovenie nových prírodných zdrojov a iné
 • endogénne vplyvy alebo vnútorné vplyvy:
  • variabilita investícií
  • bariéry zabraňujúce premene úspor na investície
  • zaostávanie agragátneho dopytu za agregátnou ponukou v dôsledku úsilia firiem maximalizovať zisk a to obmedzovaním mzdových nákladov

Svetové hospodárske krízy

Veľká hospodárska kríza 1933-1939

Viac sa o hospodárskej kríze v rokoch 1933 – 1939 dočítate na stránke Veľká hospodárska kríza a na stránke Regulácia trhu s cennými papiermi.

Finančná kríza 2008-2014

Viac sa o hospodárskej kríze v rokoch 2008 – 2014 dočítate v článku Prognózy vývoja finančnej krízy.


Komentáre

 1. Marián, markkuss

  Dobrý deň,

  chcel by som sa Vás spýtať, či by ste mi nemohli poradiť ohľadom diplomovky. Od profesora som dostal aj obsah, o čom by som mal písať. jedná sa o finančnej kríze a jej dopady na slovenskú ekonomiku. a jeho obsah je nasledovný:
  Úvod
  1. Finančná kríza
  1.1. Príčiny vzniku finančnej krízy
  1.2. Vývoj finančnej krízy

  2. Svetová finančná kríza a jej vplyv na reálnu ekonomiku
  2.1. Charakteristika svetovej finančnej krízy
  2.2. Vplyv svetovej finančnej krízy na svetový hospodársky rast
  2.2.1. Vplyv svetovej finančnej krízy na priemyselne vyspelé štáty
  2.2.2. Vplyv svetovej finančnej krízy na novoindustrializované štáty
  2.2.3. Vplyv svetovej finančnej krízy na štáty strednej a východnej Európy

  3. Opatrenia prijaté na podporu hospodárskeho rastu v jednotlivých štátoch
  3.1. Vplyv menovej politiky na hospodársky rast
  3.2. Vplyv fiškálnej politiky na hospodársky rast

  4. Svetová hospodárska kríza a jej vplyv na ekonomiku Slovenska
  4.1. Svetová finančná kríza a jej vplyv na finančný sektor Slovenska
  4.2. Svetová hospodárska kríza a jej vplyv na reálnu ekonomiku Slovensk

  Bol by som veľmi vďačný a rád, keby ste mi vedeli poradiť, kde hľadať veci. z akých zdrojov čerpať informácie.

  Vopred ďakujem
  mituch@chello.sk

 2. Mery

  Ked si sa dopracoval az na diplomovku tak by si toto mal zvladnut aj sam… nie kazdy totiz dostane rovno obsah a musime si ho vytvorit sami,co da zabrat… co tak navstivit kniznice a google?

Pridaj komentár