(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Podstata manažmentu výroby a jeho funkčné poslanie

Manažment výroby je riadenie všetkých zdrojov, potrebných na výrobu výrobkov a zabezpečenie poskytovaných služieb. Manažment výroby predstavuje navrhovanie procesov a optimálne zlaďovanie vzťahov ich základných činiteľov v priestore a čase. Manažment výroby zahŕňa aktivity a procesy, ako sú:

 • rozbor trhu
 • tvorba výrobnej perspektívy
 • príprava permanentných inovačných zmien vo výrobe
 • vlastné zhotovovanie produkcie
 • rôznorodé obslužné procesy vo výrobe
 • výstupná kontrola
 • výrobný servis

Úlohy manažmentu výroby

Základ manažmentu podniku je manažment výroby. Medzi jeho úlohy patria:

 • iniciovať rozvoj perspektívnej činnosti vo výrobe v súlade z požiadavkami trhu,
 • iniciovať tvorbu efektívnej stratégie výroby,
 • organizovať a stimulovať investično- inovačnú tvorbu vo výrobe,
 • organizačne, informačne a personálne pripravovať a zabezpečovať výrobu produkcie,
 • motivovať a stimulovať ľudský faktor vo výrobe – stimulácia môže byť
  • pozitívna stimulácia: finančné ohodnotenie, pochvala, vyznamenanie, povýšenie,
  • negatívna stimulácia: vyhrážanie, vydávanie nerealizovateľných úloh.

Podstata manažmentu výroby v podnikaní

Hlavné funkcie manažmentu výroby

 • pre zákazníka zabezpečiť zvyšovanie úžitkových vlastností výrobkov za prijateľnú cenu
 • pre výrobcu zabezpečiť zvyšovanie ziskovosti

Funkčné poslanie manažmentu výroby

 1. Orientácia na zákazníka – prechod od rutinnej výroby k podnikateľskej aktivite
 2. Ofenzívna stratégia výroby – zabezpečiť perspektívny výrobný program podniku
 3. Zabezpečiť pružnú adaptáciu marketingových výsledkov do výroby
 4. Prevod poznatkov výskumu a vývoja do bezprostrednej výroby
 5. Cieľavedomá tvorba rozvojového zázemia výroby (výskum, vývoj, racionalizácia)
 6. Personálny rozvoj
 7. Manažment kvality výroby – kvalita sa stáva „všeobecným platidlom“ na trhu
 8. Využitie informačných technológií (výrobné interakcie s predvýrobnou etapou)
 9. Ekonomická syntetizácia výrobného systému (vhodné rozmiestnenie kapitálu do jednotlivých častí výroby)
 10. Orientácia na medzinárodné rozvojové trendy vo výrobe
 11. Humanizácia práce a sociálne aspekty vo výrobe
 12. Ekologické otázky výroby

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.3.2008 a aktualizovaný 14.4.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.