(EuroEkonóm.sk,  0)

Finančný trh predstavuje určitý finančný systém, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou celého ekonomického systému. Je to trh, na ktorom sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznych ekonomických subjektov a dopyt po týchto prostriedkoch, tiež rôznych ekonomických subjektov.

Funkcie finančného trhu

Medzi základné funkcie finančného trhu patria:

 • funkcia zabezpečenia bohatstva znamená, že finančný trh ponúka možnosť ako uchovať bohatstvo
 • funkcia likvidity znamená, že bohatstvo vo forme rôznych finančných nástrojov možno rýchlo vymeniť za hotovosť s veľmi malým rizikom straty
 • úverová funkcia vyjadruje úlohu finančného trhu pri poskytovaní úverov pre financovanie spotreby a investičných výdavkov
 • platobná funkcia znamená, že na finančnom trhu je vybudovaný mechanizmus pre realizáciu platieb za tovary a služby
 • funkcia ochrany proti riziku – životné, zdravotné, majetkové poistenie
 • politická funkcia – vláda realizuje jeho pomocou svoju politiku
 • regulačná funkcia – prirodzená a riadená regulácia finančného trhu pomocou nástrojov regulácie trhu

Peňažný a kapitálový trh

Peňažný trh predstavuje trh s krátkodobými finančnými operáciami. Kapitálový trh je charakteristický dlhodobými finančnými operáciami.

Členenie finančných trhov

Finančné trhy sa členia podľa rôznych kritérií:

 • podľa charakteru operácií
 • podľa účastníkov, ktorí sa na operáciách zúčastňujú
 • poľa toho, aké finančné nástroje sa používajú
 • z časového hľadiska
 • z teritoriálneho hľadiska

Subjekty na finančných trhoch

Na finančných trhoch sa nachádzajú tieto subjekty – hovoríme o inštitucionálnej sústave finančných trhov:

 1. emitenti – subjekty, ktoré sa snažia získať finančné zdroje, kvôli prechodnému nedostatku
 2. investori – subjekty, ktorí dočasne alebo dlhodobo disponujú voľnými zdrojmi
 3. sprostredkovatelia – ich funkcia je v presmerovaní voľných zdrojov od subjektov s nadbytkom k subjektom s deficitom zdrojov

Viac sa o finančných trhoch a finančnom systéme dočítate na stránke Finančné trhy a finančný systém.

Už ste čítali?


Pridaj komentár