(EuroEkonóm.sk)

Investície

Investícia je suma kapitálových výdavkov vynaložených na získanie konkrétneho druhu aktív. Podľa cieľa investovania a podľa druhu majetku, ktorý sa investíciou získa, možno investície deliť na:

Rozhodovanie o alokácii kapitálu

Finančné rozhodnutie o alokácii podnikového kapitálu predstavuje základné rozhodnutie o vecnom alebo finančnom investovaní, teda o získaní vecných zložiek majetku alebo finančného majetku. Pri finančnom rozhodovaní je dôležitý časový horizont, kde je potrebné rozlišovať:

  1. dlhodobé (strategické) finančné rozhodovanie
  2. krátkodobé finančné rozhodovanie

Fundamentálna, technická a psychologická analýza

Fundamentálna, technická a psychologická analýza predsavujú tri spôsoby analýzy cenných papierov. Pri fundamentálnej analýze investor hľadí na strednodobý a dlhodobý časový horizont. Kým technická analýza sa zaoberá krátkodobým časovým horizonotom. Teóriu davu zohľadňuje psychologická analýza.

Metódy hodnotenia investičných projektov

Medzi hlavné metódy hodnotenia efektívnosti investičných projektov patria:

  1. statické metódy – nezohľadňujú faktor času
  2. dynamické metódy – zohľadňujú faktor času
  3. metódy, ktoré za efekt z investície považujú úsporu nákladov
  4. metódy, ktoré za efekt z investície považujú zisk
  5. metódy, ktoré za efekt z investície považujú peňažné príjmy (peňažný tok z investície)

Pridaj komentár