(EuroEkonóm.sk,  1)

Finančné investovanie

– investor sa rozhoduje či uložiť peňažné prostriedky na: sporožírové účty, termínové účty alebo ich investovať do fin. derivátov, do zlata a pod.

– každý investor, ktorý rozhoduje o alokácií úspor, berie do úvahy tieto faktory:

1. zhodnotí celkovú hodnotu bohatstva a očakávaný vývoj
2. očakávanú výnosnosť určitého investičného inštrumentu v porovnaní s očakávanou výnosnosťou alternatívnych invest. Inštrumentov
3. budúcu očakávanú výšku rizika fin. inštr. V porovnaní s alternatívnym fin. inštr.
4. očakávanú mieru likvidity………………
– ak rastie hodnota bohatstva a má priaznivé očakávania o ďalšom vývoji, rastie aj dopyt po finančných inštrumentoch.
– citlivosť dopytu sa meria pomocou elasticity dopytu vo vzťahu k celkovému bohatstvu.

Elasticita dopytu je menšia ako 1 = hotovostné zostatky na účtoch v bankách
Elasticita dopytu je väčšia ako 1 = dopytované množstvo inštrumentov rastie s rastom bohatstva = dlhopisy, finančné deriváty

Už ste čítali?


Komentáre

  1. Vilma

    Investorov čakajú daňové novinky – Oslobodenie pre výnosy z cudziny od januára klesne: Zisky z investovania do podielových fondov sa od budúceho roka začnú zdaňovať podľa nových pravidiel. Novela zákona o dani z príjmov prevažne okresáva ešte tento rok platné výnimky a úľavy. Preto časť investorov zaplatí na daniach a odvodoch viac peňazí, ako keby si rovnakú sumu vybrali z fondu ešte do konca tohto roka. Zmeny zasiahnu nielen ľudí, ktorí priamo nakúpili podielové fondy, ale aj tých, ktorí si takto odkladajú časť peňazí cez investičné životné poistenie.

Pridaj komentár