Deriváty podľa druhu rizika podliehajúceho aktíva:

1)Úrokové deriváty: kontrakty na úrokové výnosy v budúcnosti, nákup a predaj štátnych dlhopisov, kontrakty na úrokovú mieru
2)Akciové deriváty: kontrakty na nákup a predaj akcií v budúcnosti, aj deriváty na akciové indexy
3)Komoditné deriváty: kontrakty na nákup a predaj určitej fyzickej komodity v budúcnosti 4)Menové deriváty: kontrakty na nákup a predaj určitej meny v budúcnosti

Finančné deriváty:
*úrokové deriváty *akciové deriváty *menové deriváty *komoditné deriváty – len Au, Ag, Pt, palladium

Nefinančné deriváty:
Komoditné okrem Au, Ag, Pt, palladia

Dôvody atraktívnosti derivátového trhu:
Poisťovatelia a špekulanti tvoria dve veľké skupiny s odlišnými cieľmi na trhu.
1. Špekulanti – N na nákup alebo predaj tvoria len niekoľko percent hodnoty aktíva. Tým sa vytvára možnosť obchodovať s veľkým objemom pri malých cenách.
Vytvára sa tým pákový efekt. Otvára priestor pre značné percentuálne zisky, ale aj straty. Láka alebo odstrašuje investorov.

2. Dealeri – banky, obchodné spoločnosti s CP, poisťovacie spoločnosti, spoločnosti s vysokým ratingom (energetické firmy), alebo hocikto.


Pridaj komentár