(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Arbitrážne stratégie:
– sú zamerané na dosahovanie bezrizikových ziskov tým, že sa využívajú cenové rozdiely cenných papierov a finančných derivátov na rôznych trhoch
– nákup na trhu, kde je cena nižšia a predaj na trhu kde je cena vyššia
– arbitrážne zisku však môžu behom niekoľkých sekúnd zmiznúť
– vznikajú ako dôsledok nedokonalosti trhu
– AS sú zaujímavé len pri veľkých objemoch kontraktov.

Čo využívajú AS?
1. rozdiely kurzov cenných papierov medzi regionálnymi trhmi
– arbitrážer kúpi CP na trhu, kde je jeho kurz nižší, a okamžite ho predá na trhu s vyšším kurzom. Obchod sa oplatí len vtedy, ak je kurzový rozdiel väčší ako náklady spojené s transakciou.
2. rozdiely medzi cenami na promptnom a termínovom trhu
– ak sa cena futurity na trhu odchyľľuje od spravodlivej realizačnej ceny (spotová cena + náklady prenosu), vzniká možnosť arbitráže.
3. rozdiely medzi cenami jednotlivých nástrojov na termínovom trhu
– ak sa podarí predať predajnú opcie drahšie, než kúpiť predajnú opciu na to isté aktívum, pričom prevýšenie je väčšie ako transakčné náklady

Riziková arbitráž:
– pri fúziách dvoch spoločností
– kúpa akcií spoločností
– zvyšuje sa dopyt po akciách tej spoločnosti, ktorá má byť prebratá.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár