Definícia operačného manažmentu

Operačný manažment má za úlohu zabezpečiť tvorbu produktov takých parametrov, ktoré nájdu efektívne uplatnenie na trhu a uspokoja potreby zákazníkov. V operačnom manažmente sa stretávajú funkcie manažmentu, faktory a zdroje, činnosti. Operácie v organizácií sú činnosti, ktorými sa transformujú vstupy na výrobky alebo služby, na produkty požadované zákazníkmi. Základom úspešného napredovania organizácie je vykonávanie operácií účelne a účinne.

Vývojové fázy operačného manažmentu

 • deľba práce – je založená na funkčnej špecializácii, s prísnym vymedzením úloh a povinností každého článku organizácie
 • štandardizácia dielov – vznik hromadnej výroby
 • priemyselná revolúcia – vznik strojov, automatizácia
 • vedecké štúdium práce – produktivita práce a metódy
 • medziľudské vzťahy
 • rozhodovacie modely – lineárne programovanie
 • počítačové technológie

Dimenzie operačnej stratégie

 • náklady – zníženie jednotlivých nákladov poskytuje možnosť pre zvýšenie zisku, resp. zníženie cien. U neziskových organizáciách nižšie jednotkové náklady umožnia vyšší výkon na jednotku kapitálových zdrojov.
 • kvalita – externý pohľad ( poskytovanie toho, čo zákazníci požadujú) a interný pohľad ( zhoda so špecifikáciou, t. j. robiť veci správne na prvý krát, čo znamená napr. zníženie odpadu a rizika, že sa chybné výrobky dostanú až k zákazníkom.
 • inovácia – vývoj nových produktov, vývoj nových operačných procesov
 • servis – flexibilita, rýchlosť odozvy, spoľahlivosť.

Stránky v sekcii Operačný manažment

V sekcii Operačný manažment ekonomickej encyklopédie sa nachádza 3 stránok:

Súbory na stiahnutie

V kategórii Operačný manažment sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

Operacny-manazment-prednasky-a-testy.pdf

Pridaj komentár