(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Vypracované testy pre študentov OA, ekonomických a odborných škôl

Vypracované maturitné otázky

Pozrite si maturitné otázky pre študentov obchodných akadémií a iných odborných škôl v roku 2019. Vypracované otázky z predmetov ekonomika a slovenský jazyk a literatúra. Stiahnite si vypracované maturitné otázky v PDF, ktoré nájdete nižšie.

Hľadáte testy na prijímačky?

Testy, testové otázky, vypracované testy a podklady na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy v SR nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu 2019. Nájdete tam aj testy z minulých rokov (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Súbory na stiahnutie – ekonomika

V kategórii Maturitné otázky – ekonomika sa nachádzajú tieto vypracované maturitné otázky:

 EKONOMIKA-Otazky-na-maturity-a-vzorove-pisomnosti.pdf

Zásoby - maturitná otázka z Ekonomiky Zásoby – maturitná otázka z Ekonomiky

Personalistika - maturitná otázka z Ekonomiky Personalistika – maturitná otázka z Ekonomiky

Výsledok hospodárenia - maturitná otázka z Ekonomiky Výsledok hospodárenia – maturitná otázka z Ekonomiky

Finančné hospodárenie podniku - maturitná otázka z Ekonomiky Finančné hospodárenie podniku – maturitná otázka z Ekonomiky

Predaj a marketing - maturitná otázka z Ekonomiky Predaj a marketing – maturitná otázka z Ekonomiky

Výrobná činnosť podniku - maturitná otázka z Ekonomiky Výrobná činnosť podniku – maturitná otázka z Ekonomiky

Náklady a výnosy - maturitná otázka z Ekonomiky Náklady a výnosy – maturitná otázka z Ekonomiky

Podnik a banky - maturitná otázka z Ekonomiky Podnik a banky – maturitná otázka z Ekonomiky

Podnik a rozpočtová sústava - maturitná otázka z Ekonomiky Podnik a rozpočtová sústava – maturitná otázka z Ekonomiky

Dopravné podniky a podniky spojov - maturitná otázka z Ekonomiky Dopravné podniky a podniky spojov – maturitná otázka z Ekonomiky

Poisťovníctvo - maturitná otázka z Ekonomiky Poisťovníctvo – maturitná otázka z Ekonomiky

Medzinárodné ekonomické a finančné inštitúcie - maturitná otázka z Ekonomiky Medzinárodné ekonomické a finančné inštitúcie – maturitná otázka z Ekonomiky

Podnikový manažment - maturitná otázka z Ekonomiky Podnikový manažment – maturitná otázka z Ekonomiky

Obchodné vzťahy podnikateľského subjektu - maturitná otázka z Ekonomiky Obchodné vzťahy podnikateľského subjektu – maturitná otázka z Ekonomiky

Podnikateľská činnosť - maturitná otázka z Ekonomiky Podnikateľská činnosť – maturitná otázka z Ekonomiky

Národné hospodárstvo a makroekonomické ukazovatele - maturitná otázka z Ekonomiky Národné hospodárstvo a makroekonomické ukazovatele – maturitná otázka z Ekonomiky

Finančné investície podniku - maturitná otázka z Ekonomiky Finančné investície podniku – maturitná otázka z Ekonomiky

Majetok a kapitál - maturitná otázka z Ekonomiky Majetok a kapitál – maturitná otázka z Ekonomiky

Podniky cestovného ruchu a iných služieb - maturitná otázka z Ekonomiky Podniky cestovného ruchu a iných služieb – maturitná otázka z Ekonomiky

Podnikanie v obchodných spoločnostiach - maturitná otázka z Ekonomiky Podnikanie v obchodných spoločnostiach – maturitná otázka z Ekonomiky

Trh a trhový mechanizmus - maturitná otázka z Ekonomiky Trh a trhový mechanizmus – maturitná otázka z Ekonomiky

Súbory na stiahnutie – slovenský jazyk a literatúra

V kategórii Maturitné otázky – slovenský jazyk a literatúra sa nachádzajú tieto vypracované maturitné otázky:

Obraz človeka v umeleckej literatúre humanizmu a renesancie. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Osvietenské myslenie a jeho odraz v slovenskej klasicistickej literatúre. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Romantická revolta proti spoločnosti vo svetovej romantickej literatúre. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Humor a satira v dielach svetovej a našej literatúry. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Prejav túžby po slobode a spravodlivosti v slovenskej romantickej literatúre. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Umelecký obraz zemianstva a iných spoločenských vrstiev v slovenskej romantickej a realistickej literatúre. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Rozvoj divadla a dramatickej tvorby na Slovensku do roku 1918. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Úsilie o umelecké poznanie a zobrazenie skutočnosti v svetovej realistickej literatúre. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Prejav a účinky slovenského literárneho realizmu vo vybraných literárnych dielach. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Vývin slovenského románu v 19. storočí a na začiatku 20. storočia. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Svetová a slovenská literárna moderna. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Svetová medzivojnová literatúra. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Slovenská básnická tvorba medzi dvoma svetovými vojnami. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Slovenská poézia po r. l945. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Literárny prejav citu lásky a jeho metamorfózy vo vybraných dielach. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Staroslovienska literatúra a jej ohlas v slovenskej národnej kultúre. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Slovenská ľudová slovesnosť a jej vplyv na umelú literatúru. Podiel Ľ. Štúra na prehĺbení záujmu o ľudovú slovesnosť. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Lyrizovaná próza, jej vývin a miesto v slovenskej literatúre. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Medzivojnová dráma. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Svetová literatúra po r. 1945. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Obraz 1. svetovej vojny v svetovej a našej literatúre. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Česká literatúra 20. storočia v kontexte svetovej literatúry. Najvýznamnejšie osobnosti a diela. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Obraz ženy, jej života a spoločenského postavenia v minulosti a dnes v našej a svetovej literatúre. – vypracovaná maturitná otázka z literatúry

Pomôžte rozšíriť túto sekciu

Chcete doplniť vypracované otázky z iných predmetov? Budeme radi, keď nám ich zašlete na adresu simona@euroekonom.sk. Ďakujeme, v mene všetkých študentov, že nám pomáhate rozvíjať ekonomickú encyklopédiu EuroEkonóm.sk.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009 a aktualizovaný 6.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

  1. ada

    niektoré témy chýbaju:/
    napr.13,15,16

Pridaj komentár