(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Produkt a produktová politika

Produkt

Produkt je čokoľvek, čo môže byť ponúknuté na trhu k uspokojeniu potrieb, alebo prianí. Produkty ponúkané na trhu zahrňujú materiálne veci (automobily, knihy,..), služby (holičstvo, koncerty), osoby (Barbara Streisandová), miesta (Hawai, Benátky) a myšlienky (plánovanie rodiny).

Päť úrovní produktu

Pri plánovaní marketingovej ponuky musíme mať na pamäti, že produkt existuje v piatich hierarchických usporiadaných rovinách:

  1. Užitočnosť – kvôli ktorej si spotrebiteľ kupuje produkt.
  2. Základný produkt – transformácie užitočnosti na konkrétny použiteľný produkt
  3. Idealizovaný očakávaný produkt – súbor vlastností a predností, ktoré bude zákazník od produktu očakávať a ktoré považuje pri kúpe za samozrejmé.
  4. Potenciálny produkt – niečo naviac k základnému produktu – čo by prekonalo priania alebo očakávania zákazníka.
  5. Potenciálny produkt – zahŕňa všetky rozšírenia a prídavky, ku ktorým dôjde u výrobkov v budúcnosti.

Rozhodovanie v produktovej politike

Produktová politika sa zaoberá týmito typmi rozhodovaní:

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008 a aktualizovaný 24.2.2017. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Stránky v sekcii Produkt a produktová politika

V sekcii Produkt a produktová politika ekonomickej encyklopédie sa nachádza 5 stránok:

Už ste čítali?


Pridaj komentár