(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Výrobkový mix = je súbor všetkých výrobkov a položiek, ktoré konkrétny predaja ponúka k predaju svojim zákazníkom = SORTIMENT VÝROBKOV.
Výrobkový mix má:
šírku – koľko výrobkových radov firma ponúka
dĺžku – celkový počet položiek v jej výrobkovom mixe
hĺbku – koľko variantov výrobkov je u každej výrobkovej rady ponúkaných
konzistenciu – tesnosť väzieb medzi jednotlivými výrobkovými radmi, ich finálnym použitím, výrobkovými požiadavkami, distribučnou cestou a ďalší. aspektmi.
Tieto 4 dimenzie pomáhajú firme vytvárať výrobkovú stratégiu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár