(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Balenie predstavuje činnosti spojené s navrhovaním a výrobou krabíc alebo obalov na výrobky.
Poznáme 3 vrstvy obalov:
• primárne balenie
• sekundárne balenie
• prepravné balenie
Hlavnou funkciou balenia je OCHRANA VÝROBKU. V súčasnosti sa považuje balenie za perspektívny marketingový nástroj. Dobre navrhnutý obal dokáže u zákazníka vzbudiť dôveru v hodnotu tovaru a pre výrobcu predstavuje významný propagačný prvok.
K využitiu obalu ako marketingového nástroja prispieva celý rad faktorov:
1. Samoobslužný predaj. Stále väčší počet výrobkov sa predáva v supermarketoch, samoobsluhách a diskontných veľkopredajniach.
2. Blahobyt spotrebiteľa. Rastúci blahobyt spotrebiteľa spôsobuje, že sú ochotní zaplatiť o niečo viac za svoje pohodlie, vzhľad, spoľahlivosť a prestíž lepšieho balenia.
3. Imidž firmy a značky .Firmy si sú vedomé významu dobre navrhnutého balenia, ktoré prispieva k rýchlemu rozpoznaniu značky.
4. Príležitosť pre inovácie.
Po návrhu balenia je nevyhnutné ho otestovať:
• technické testy – či vydrží bežné prevádzkové podmienky
• vizuálne testy – čitateľnosť textu a harmónie farieb.
• maloobchodné testy – či je obal dostatočne príťažlivý, a vhodný pre manipuláciu
• spotrebiteľské testy – zisťujú sa priame reakcie spotrebiteľov.

Značenie výrobkov

Značenie je súčasť balenia. Predajca musí výrobky označiť etiketou.
Značenie výrobkov plní niekoľko funkcií:
– identifikuje výrobkov alebo značku
– vyjadruje triedu výrobku
– popis výrobku – z čoho sa skladá, kto, kde kedy výrobkov vyrobil, dátum spotreby…..
V súčasnosti je trend zvyšovať neustále nároky na značenie výrobkov, vyžaduje sa čoraz viac informácii o výrobkoch a výrobcoch na etiketách.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár