Trh CP má v ekonomike funkcie:
-umožňuje vláde (deficitné jednotky) získať finančné prostriedky pre financovanie jej aktív.,
-alokuje kapitál do oblastí produktívnejšieho využitia.,
-vytvárajú motívy pre tvorbu úspor domácností.,
-tvoria kontinuálne ceny fin. nástrojov, ktoré sú signálmi pre ek. subjekty.,
-umožňujú alokovať riziko vzhľadom k očakávaným peňažným tokom z finančných inštrumentov.,
-znižujú náklady finančných transakcií., -umožňujú výkon vlastníckych práv
Vo vyspelých štátoch disponujú voľnými fin. prostriedkami domácnosti, prebytok dávajú sprostredkovateľom.

veritelia?dlžníci., -domácnosti?firmy., -voľné peňažné prostriedky (úspory)?reálny / finančný kapitál
Investori majú ziskovú motiváciu, preto alokujú tam, kde očakávajú najvyšší výnos.

Realokácia skôr nazhromaždeného kapitálu
– premena menej likvidného majetku na hotovosť

Prostriedky sa líšia stupňom likvidity a disponibility. Vo vyspelých krajinách sú reálne ceny, kurzy, úroky. Systém sa stále aktualizuje prostredníctvom súradnicového systému (je relevantný a záväzný pre rozhodovanie domácností, firiem). Ekonomické subjekty prispôsobujú svoje správanie meniacim sa trhovým podmienkam.

Trhy cenných papierov:
1)diverzifikovať majetok medzi veľký počet finančných nástrojov a znižovať riziko investora
2)znižujú transakčné náklady: vyhľadávacie, implicitné, informačné

vyhľadávacie náklady – explicitné náklady, vynaložené na zverejnenie záujmu kúpiť / predať finančné nástroje.,

implicitné náklady – spojené s hodnotou času pri hľadaní partnera transakcie.,

informačné náklady – vynaložené pri ohodnocovaní vnútornej hodnoty finančných nástrojov)

3)robia tlak na manažment, aby konal v ich záujme (aby došlo k maximalizácii trhovej ceny akcií)

Niektorí teoretici vidia v rozvinutých privátnych finančných trhoch nebezpečenstvo – Summers. Vraj rastú špekulatívne obchody, spôsobujú v ekonomike odchýlky kurzov akcií od ich vnútorných hodnôt, dochádza k chybnej alokácii.
Berle, Means – oddelené riadenie od vlastníctva.

Z nich vychádza Jensen – Teória zastúpenia. Odporúča privatizáciu akcií prostredníctvom zmeny regulácie finančných trhov, ktorá by umožnila vo väčšej miere skupovanie akcií manažmentov spoločností alebo zrušenie obmedzenia max. podielu inštitúciou investorov na jednotlivých akciových spoločnostiach.


Pridaj komentár