(EuroEkonóm.sk)

Bratislava 22. októbra (TASR) – V horizonte jedného až dvoch rokov príde na Slovensko 50 až 70 nových investorov. Avizuje to Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) na základe v súčasnosti rozpracovaných projektov, povedal TASR minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek v súvislosti s piatkovou konferenciou Hospodárska kríza vo svete a na Slovensku, ktorú v Bratislave organizuje Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

Úsporné programy či vývoj mzdovej situácie podľa neho poukazujú na fakt, že v horizonte 5 až 10 rokov Slovensko zostane naďalej významnou destináciou pre zahraničných investorov. „Môžeme dokonca očakávať aj rozsiahle investície takého typu, ako boli Volkswagen, Peugeot-Citroën alebo KIA,“ uviedol s tým, že Slovensku nahrávajú zvláštnosti investičnej stratégie.

Veľká časť európskych firiem je totiž pod tlakom trvalého znižovania nákladov, najmä mzdových. Preto presun výroby do iných oblastí, do krajín strednej a východnej Európy, je pre mnohé firmy otázkou prežitia. „Ak to spojíme s otázkou investičných stimulov, ktoré môžu ušetriť 15 až 20 % nákladov projektu,“ podľa rezortného šéfa „možno očakávať pokračujúci záujem o expanziu a presun výrobných kapacít z krajín tradičnej EÚ 15 do nových členských štátov EÚ.“

Minister na margo trhu práce poznamenal, že pokiaľ v niektorej krajine ako v Nemecku alebo v Rakúsku dôjde k významnému nárastu nezamestnanosti, národné vlády budú tlačiť podniky, aby zachovali pracovné miesta. „Vtedy možno do budúcnosti očakávať súperenie z investičných hľadísk,“ dodal.

Slovensko sa musí podľa jeho slov koncentrovať na rozvoj kvalitatívnych štátnych stimulov. Je teda potrebné konkurovať nielen nízkymi daňami alebo nízkou cenou práce, ale treba sa orientovať najmä na poskytovanie výsledkov výskumu. Práve tie by zásadným spôsobom mohli ušetriť prostriedky investorským subjektom.

Procesy vstupu ďalších zahraničných investorov budú podľa Jahnátka posilňované aj postupným budovaním paneurópskej dopravnej infraštruktúry, logistických centier. V tejto oblasti bude stredná Európa zohrávať jednu z významných a kľúčových úloh postupne sa rozširujúcej EÚ. Rovnako možno očakávať pokračovanie expanzie a rozvoja obchodu medzi EÚ, Ukrajinou a Ruskou federáciou. „Slovensko má preto pred sebou trvalé možnosti hospodárskeho rozvoja vo väzbe na paneurópske obchodné systémy.“

Každá vláda podľa ministra musí vytvárať finančné stimuly pre podporu zahraničných investorov, pričom táto stratégia môže zásadným spôsobom zmeniť pozíciu mnohých krajín. Slovensko na rozdiel od Maďarska alebo Poľska má stále neporovnateľne lepšie východiskové podmienky, a to z hľadiska zadlženosti – krajiny, obyvateľstva a podnikovej sféry.

Jahnátek upozornil, že závislosť a spätosť podnikovej sféry SR s veľkými európskymi gigantmi je síce teraz slabinou, ale v krízových časoch vytvára aj určitý oporný ochranný štít. Ten umožňuje podstatne lepšie prežívať slovenským subjektom. Keďže SR je malá krajina s otvorenou ekonomikou, „o to viac musí spolupracovať s veľkými transnacionálnymi investormi“. Iba tak sa Slovensko môže dostať na svetové trhy a eliminovať riziko malej domácej spotreby. Export, zdôraznil Jahnátek, je trvalou doménou SR v horizonte budúcich 15 až 20 rokov.

Už ste čítali?


Pridaj komentár