(EuroEkonóm.sk)

REÁLNA EKONOMIKA

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1997.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky19931994199519961997
Hrubý domáci produkt SR (NBS)mld. EUR17,02218,08126,11028,20529,393
Medziročná zmena HDP (NBS)%06,25,885,7
Miera nezamestnanosti v SR (NBS)%14,414,813,112,812,5
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS)%25,111,77,25,46,4
Nezamestnanosť (ŠÚSR)%0,013,713,111,311,9

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1993 do roku 1997.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky19931994199519961997
Vývoz (fob) (NBS)mld. EUR5,5807,1168,4688,98410,755
Dovoz (fob) (NBS)mld. EUR6,4747,0318,65711,31613,078
Saldo obchodnej bilancie (NBS)mld. EUR-0,9060,085-0,189-2,332-2,322

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1997.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky19931994199519961997
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS)mld. EUR4,9904,6195,4155,5216,002
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS)mld. EUR5,7545,3775,6916,3707,230
Saldo štátneho rozpočtu (NBS)mld. EUR0,000-0,759-0,275-0,848-1,228
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR)% z HDP0009,96,3

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 1997 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1993 do roku 1997 v miliardách euro.
Vývoj zahraničného obchodu SR 1997 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 1997 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1993 do roku 1997 v miliardách euro.
Vývoj štátneho rozpočtu SR 1997 (mld. EUR)

Nezamestnanosť SR 1997 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 1993 do roku 1997 v percentách.
Nezamestnanosť SR 1997 (ŠÚSR) (%)

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.

Už ste čítali?


Pridaj komentár