(, EuroEkonóm.sk ,  0)

REÁLNA EKONOMIKA

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1997.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1993 1994 1995 1996 1997
Hrubý domáci produkt SR (NBS) mld. EUR 17,022 18,081 26,110 28,205 29,393
Medziročná zmena HDP (NBS) % 0 6,2 5,8 8 5,7
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 14,4 14,8 13,1 12,8 12,5
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 25,1 11,7 7,2 5,4 6,4
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 0,0 13,7 13,1 11,3 11,9

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1993 do roku 1997.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1993 1994 1995 1996 1997
Vývoz (fob) (NBS) mld. EUR 5,580 7,116 8,468 8,984 10,755
Dovoz (fob) (NBS) mld. EUR 6,474 7,031 8,657 11,316 13,078
Saldo obchodnej bilancie (NBS) mld. EUR -0,906 0,085 -0,189 -2,332 -2,322

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1997.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1993 1994 1995 1996 1997
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 4,990 4,619 5,415 5,521 6,002
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 5,754 5,377 5,691 6,370 7,230
Saldo štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 0,000 -0,759 -0,275 -0,848 -1,228
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP 0 0 0 9,9 6,3

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 1997 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1993 do roku 1997 v miliardách euro.
Vývoj zahraničného obchodu SR 1997 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 1997 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1993 do roku 1997 v miliardách euro.
Vývoj štátneho rozpočtu SR 1997 (mld. EUR)

Nezamestnanosť SR 1997 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 1993 do roku 1997 v percentách.
Nezamestnanosť SR 1997 (ŠÚSR) (%)

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.12.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár