(, EuroEkonóm.sk ,  0)

REÁLNA EKONOMIKA

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1996.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1993 1994 1995 1996
Hrubý domáci produkt SR (NBS) mld. EUR 17,022 18,081 26,110 28,205
Medziročná zmena HDP (NBS) % 0 6,2 5,8 8
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 14,4 14,8 13,1 12,8
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 25,1 11,7 7,2 5,4
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 0,0 13,7 13,1 11,3

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1993 do roku 1996.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1993 1994 1995 1996
Vývoz (fob) (NBS) mld. EUR 5,580 7,116 8,468 8,984
Dovoz (fob) (NBS) mld. EUR 6,474 7,031 8,657 11,316
Saldo obchodnej bilancie (NBS) mld. EUR -0,906 0,085 -0,189 -2,332

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1996.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1993 1994 1995 1996
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 4,990 4,619 5,415 5,521
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 5,754 5,377 5,691 6,370
Saldo štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 0,000 -0,759 -0,275 -0,848
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP 0 0 0 9,9

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 1996 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1993 do roku 1996 v miliardách euro.
Vývoj zahraničného obchodu SR 1996 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 1996 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1993 do roku 1996 v miliardách euro.
Vývoj štátneho rozpočtu SR 1996 (mld. EUR)

Nezamestnanosť SR 1996 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 1993 do roku 1996 v percentách.
Nezamestnanosť SR 1996 (ŠÚSR) (%)

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.12.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár