(EuroEkonóm.sk)

REÁLNA EKONOMIKA

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1995.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky199319941995
Hrubý domáci produkt SR (NBS)mld. EUR17,02218,08126,110
Medziročná zmena HDP (NBS)%06,25,8
Miera nezamestnanosti v SR (NBS)%14,414,813,1
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS)%25,111,77,2
Nezamestnanosť (ŠÚSR)%0,013,713,1

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1993 do roku 1995.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky199319941995
Vývoz (fob) (NBS)mld. EUR5,5807,1168,468
Dovoz (fob) (NBS)mld. EUR6,4747,0318,657
Saldo obchodnej bilancie (NBS)mld. EUR-0,9060,085-0,189

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1995.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky199319941995
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS)mld. EUR4,9904,6195,415
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS)mld. EUR5,7545,3775,691
Saldo štátneho rozpočtu (NBS)mld. EUR0,000-0,759-0,275
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR)% z HDP000

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 1995 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1993 do roku 1995 v miliardách euro.
Vývoj zahraničného obchodu SR 1995 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 1995 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1993 do roku 1995 v miliardách euro.
Vývoj štátneho rozpočtu SR 1995 (mld. EUR)

Nezamestnanosť SR 1995 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 1993 do roku 1995 v percentách.
Nezamestnanosť SR 1995 (ŠÚSR) (%)

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.

Už ste čítali?


Pridaj komentár