(, EuroEkonóm.sk ,  0)

REÁLNA EKONOMIKA

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1995.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1993 1994 1995
Hrubý domáci produkt SR (NBS) mld. EUR 17,022 18,081 26,110
Medziročná zmena HDP (NBS) % 0 6,2 5,8
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 14,4 14,8 13,1
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 25,1 11,7 7,2
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 0,0 13,7 13,1

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1993 do roku 1995.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1993 1994 1995
Vývoz (fob) (NBS) mld. EUR 5,580 7,116 8,468
Dovoz (fob) (NBS) mld. EUR 6,474 7,031 8,657
Saldo obchodnej bilancie (NBS) mld. EUR -0,906 0,085 -0,189

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1995.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1993 1994 1995
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 4,990 4,619 5,415
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 5,754 5,377 5,691
Saldo štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 0,000 -0,759 -0,275
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP 0 0 0

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 1995 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1993 do roku 1995 v miliardách euro.
Vývoj zahraničného obchodu SR 1995 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 1995 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1993 do roku 1995 v miliardách euro.
Vývoj štátneho rozpočtu SR 1995 (mld. EUR)

Nezamestnanosť SR 1995 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 1993 do roku 1995 v percentách.
Nezamestnanosť SR 1995 (ŠÚSR) (%)

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.12.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár