(, EuroEkonóm.sk ,  4)

Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2018

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2012 do roku 2018. Táto stránka bola aktualizovaná 12. marca 2019.

Niektoré hodnoty v tejto analýze slovenskej ekonomiky ešte nie sú štatisticky uzavreté a sú predikované (odhadované). Pri analýze sme vychádzali z predikcií a prognóz týchto inštitúcií: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia a Európska centrálna banka.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hrubý domáci produkt HDP SR (ŠÚSR) mld. EUR 72,7 74,2 76,1 79,1 81,2 84,9 88,6
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) % 1,7 1,5 2,6 3,8 3,3 3,4 3,5
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) mld. EUR 72,7 74,2 76,1 79,1 81,2 84,9 88,6
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) mld. EUR 71,8 73,8 76,2 79,2 81,6 83,8 86
Hrubý domáci produkt (MFSR) mld. EUR 72,2 73,6 75,2 78,1 81,2 84,9 88,6
Ročná zmena HDP (MFSR) % 0 0 0 0 0 0 0
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 13,9 14,2 12,3 10,63 8,76 5,94 5,04
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 0,3 0 0 0 0 0,2 0,4
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 14,4 13,5 12,3 10,6 8,76 5,94 5,04
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) % 3,7 1,5 -0,1 -0,3 -0,5 1,4 2,5
Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) EUR 805 824 858 883 912 954 1013
Ročná miera inflácie (MFSR) % 3,6 1,4 -0,1 -0,3 0 0,2 0,2

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2012 do roku 2018.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vývoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 62,14 64,17 64,72 67,68 70,03 74,76 79,49
Dovoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 58,59 59,94 60,02 64,36 66,39 71,71 77,03
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) mld. EUR 3,55 4,23 4,7 3,32 3,64 3,05 2,46
Priame zahraničné investície (NBS) mld. EUR 41,78 42,07 40,97 42,27 45,15 46,56 47,97

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2012 do roku 2018.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 23,83 25,44 26,05 28,47 30,68 33,45 34,43
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 27,15 27,62 28,05 30,41 32,24 34,53 35,18
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR -3,32 -2,18 -2 -1,94 -1,56 -1,08 -0,75
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP -4,56 -2,93 -2,62 -2,45 -1,92 -1,27 -0,84
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR) mld. EUR -3,32 -2,18 -2 -1,94 -1,56 -1,08 -0,75
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR) % z HDP 4,56 2,93 2,62 2,45 1,92 1,27 0,84
Hrubý verejný dlh (MFSR) mld. EUR -37,6 -40,2 -40,8 -41,3 -44,94 -45,839 -46,738
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 52,36 54,47 53,54 52,14 55,07 54,70 54,34
Hrubá zahraničná zadĺženosť (BPM6) (NBS) mld. EUR -54,89 -60,86 -68,48 -67,4 -74,92 -94,19 -105,9
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 75,50 82,02 89,98 85,20 92,26 110,94 119,52

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 2018 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2012 do roku 2018 v miliardách euro.

Vývoj zahraničného obchodu SR 2018 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2018 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2012 do roku 2018 v miliardách euro.

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2018 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2018 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2012 do roku 2018 v miliardách euro.

Hrubý domáci produkt SR 2018 (mld. EUR)

Medziročná zmena HDP SR 2018 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 2012 do roku 2018 v percentách.

Medziročná zmena HDP SR 2018 (ŠÚSR) (%)

Nezamestnanosť SR 2018 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2012 do roku 2018 v percentách.

Nezamestnanosť SR 2018 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2018 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2012 do roku 2018 v percentách.

Inflácia SR 2018 (ŠÚSR) (%)

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2018 (MFSR) (EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2012 do roku 2018 v eurách.

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2018 (MFSR) (EUR)

Hrubý verejný dlh SR 2018 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2012 do roku 2018 v miliardách euro.

Hrubý verejný dlh SR 2018 (MFSR) (mld. EUR)

Hrubá zahraničná zadĺženosť SR 2018 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2012 do roku 2018 v miliardách euro.

Hrubý zahraničný dlh SR 2018 (MFSR) (mld. EUR)

VÝPOČTY

 • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2018 v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov.
 • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2018 v bežných cenách.
 • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2018 v stálych cenách predchádzajúceho roka.
 • Pri výpočte ukazovateľa Nezamestnanosť (ŠÚSR) bola použitá Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl v roku 2018.
 • Pri výpočte ukazovateľa Inflácia (HICP) (ŠÚSR) boli použité Indexy spotrebiteľských cien v roku 2018 oproti rovnakému obdobiu minulého roku.
 • Pri výpočte ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) bola použitá Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2018.
 • Pri výpočte ukazovateľa Vývoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2018 v bežných cenách – Vývoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
 • Pri výpočte ukazovateľa Dovoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2018 v bežných cenách – Dovoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
 • Pri výpočte ukazovateľa Čisté priame investície (NBS) boli použité Toky – Odlev priamych investícií do zahraničia podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2018 a Prílev priamych zahraničných investícií do SR podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2018.

ZDROJE

Uvedené údaje boli získané z nasledujúcich zdrojov: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia a Európska centrálna banka.

INTERNETOVÉ ZDROJE

http://datacube.statistics.sk/, http://www.rozpocet.sk, https://slovak.statistics.sk, https://www.nbs.sk/

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.2.2015 a aktualizovaný 25.6.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Seraphim

  uvádzate hneď hore v texte, že stránka bola aktualizovaná 2.2.2015. Je to omyl?

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Údaje o ekonomike slovenska za rok 2018 sme aktualizovali. Podobne aj roky 2017, 2019 (predikcia) a 2020 (predikcia).

 2. Zoltan Penzes

  dakujem Vam velmy pekne. Velmy si Vas vazim, super stranka. REBEEEEEEEL MOREEEEE

 3. sexycica69

  Vy ste najlepsi dakujem Vam, velmy ste mi pomohli… Super, robite mi radost

Pridaj komentár