Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2018

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2012 do roku 2018. Táto stránka bola aktualizovaná 2. februára 2015.

Niektoré hodnoty v tejto analýze slovenskej ekonomiky ešte nie sú štatisticky uzavreté a sú predikované (odhadované). Pri analýze sme vychádzali z predikcií a prognóz týchto inštitúcií: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia a Európska centrálna banka.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) mld. EUR 71,1 72,13 74,655 76,521 79,199 81,179 84,02
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) % 3,1 1,4 3,5 2,5 3,5 2,5 3,5
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) mld. EUR 71,1 72,13 74,655 76,521 79,199 81,179 84,02
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) mld. EUR 70,22 71,76 74,272 76,128 78,793 80,763 83,589
Hrubý domáci produkt (MFSR) mld. EUR 71,1 72,13 74,655 76,521 79,199 81,179 84,02
Ročná zmena HDP (MFSR) % 1,6 1,4 2,6 2,8 3,4 3,2 3,5
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 14 14,2 12,3 12 11,5 11 10,7
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 3,7 1,5 -0,1 1 0,7 0,5 0,9
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 14 14,2 12,3 12 11,5 11 10,7
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) % 3,7 1,5 -0,1 1 0,7 0,5 0,9
Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) EUR 805 824 837 853,7 870,8 888,2 906
Ročná miera inflácie (MFSR) % 3,7 1,5 -0,1 1 0,7 0,5 0,9

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2012 do roku 2018.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vývoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 62,8 64,4 67,62 71,001 74,551 78,279 82,193
Dovoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 59,2 60,1 63,105 66,26 69,573 73,052 76,705
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) mld. EUR 3,6 4,3 4,515 4,741 4,978 5,227 5,488
Čisté priame investície (NBS) mld. USD 2,2 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2012 do roku 2018.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 12,57 12,65 12,14 13,19 12,7 13,5 13,7
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 16,42 14,97 15,59 16,33 15,44 15,8 15,4
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR -3,85 -2,32 -3,45 -3,14 -2,74 -2,3 -1,7
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP 4,4 2,8 2,66 2,527 2,45 2,280 2,166
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR) mld. EUR -3,1 -2 -2,2 -2,3 -2,4 -2,5 -2,6
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR) % z HDP -4,4 -2,8 -2,66 -2,527 -2,4 -2,280 -2,166
Hrubý verejný dlh (MFSR) mld. EUR -37 -40 -41,3 -43,158 -44,94 -45,839 -46,756
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 52,1 55,4 54,9 56,691 57,035 56,757 55,934
Hrubý zahraničný dlh (MFSR) mld. USD -70,9 -82,3 -86,26 -89,279 -92,404 -95,638 -98,985
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 73,5 57,2 58,4 60,444 62,559 64,749 67,015

GRAFY
Vývoj zahraničného obchodu SR 2018 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2012 do roku 2018 v miliardách euro.

Vývoj zahraničného obchodu SR 2018 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2018 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2012 do roku 2018 v miliardách euro.

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2018 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2018 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2012 do roku 2018 v miliardách euro.

Hrubý domáci produkt SR 2018 (mld. EUR)

Medziročná zmena HDP SR 2018 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 2012 do roku 2018 v percentách.

Medziročná zmena HDP SR 2018 (ŠÚSR) (%)

Nezamestnanosť SR 2018 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2012 do roku 2018 v percentách.

Nezamestnanosť SR 2018 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2018 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2012 do roku 2018 v percentách.

Inflácia SR 2018 (ŠÚSR) (%)

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2018 (MFSR) (EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2012 do roku 2018 v eurách.

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2018 (MFSR) (EUR)

Hrubý verejný dlh SR 2018 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2012 do roku 2018 v miliardách euro.

Hrubý verejný dlh SR 2018 (MFSR) (mld. EUR)

Hrubý zahraničný dlh SR 2018 (MFSR) (mld. USD)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2012 do roku 2018 v miliardách amerických dolárov.

Hrubý zahraničný dlh SR 2018 (MFSR) (mld. USD)

VÝPOČTY

  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2018 v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov.
  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2018 v bežných cenách.
  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2018 v stálych cenách predchádzajúceho roka.
  • Pri výpočte ukazovateľa Nezamestnanosť (ŠÚSR) bola použitá Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl v roku 2018.
  • Pri výpočte ukazovateľa Inflácia (HICP) (ŠÚSR) boli použité Indexy spotrebiteľských cien v roku 2018 oproti rovnakému obdobiu minulého roku.
  • Pri výpočte ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) bola použitá Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2018.
  • Pri výpočte ukazovateľa Vývoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2018 v bežných cenách – Vývoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
  • Pri výpočte ukazovateľa Dovoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2018 v bežných cenách – Dovoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
  • Pri výpočte ukazovateľa Čisté priame investície (NBS) boli použité Toky – Odlev priamych investícií do zahraničia podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2018 a Prílev priamych zahraničných investícií do SR podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2018.

ZDROJE

Uvedené údaje boli získané z nasledujúcich zdrojov: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia a Európska centrálna banka.


Komentáre

Pridaj komentár