(EuroEkonóm.sk,  0)

Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2000

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1994 do roku 2000. Uvedené údaje sú štatisticky uzavreté. Táto stránka bola aktualizovaná 2. februára 2015.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) mld. EUR 18,081 26,110 28,205 29,393 30,698 30,704 31,136
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) % 6,2 5,8 8 5,7 4,4 0 1,4
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) mld. EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,000
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) mld. EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,000
Hrubý domáci produkt (MFSR) mld. EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 14,8 13,1 12,8 12,5 15,6 19,2 17,9
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 11,7 7,2 5,4 6,4 5,6 14,2 8,4
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 13,7 13,1 11,3 11,9 12,6 16,4 18,8
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1994 do roku 2000.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Vývoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 7,116 8,468 8,984 10,755 12,541 14,063 18,174
Dovoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 7,031 8,657 11,316 13,078 15,294 15,564 19,560
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) mld. EUR 0,085 -0,189 -2,332 -2,322 -2,753 -1,502 -1,387

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1994 do roku 2000.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Príjmy štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR 4,619 5,415 5,521 6,002 5,903 7,194 7,085
Výdavky štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR 5,377 5,691 6,370 7,230 6,540 7,684 8,003
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR -0,759 -0,275 -0,848 -1,228 -0,637 -0,490 -0,918
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP 0 0 9,9 6,3 5,3 7,4 12,3

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 2000 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1994 do roku 2000 v miliardách euro.
Vývoj zahraničného obchodu SR 2000 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2000 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1994 do roku 2000 v miliardách euro.
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2000 (mld. EUR)

Nezamestnanosť SR 2000 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 1994 do roku 2000 v percentách.
Nezamestnanosť SR 2000 (ŠÚSR) (%)

Medziročná zmena HDP2000 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 1994 do roku 2000 v percentách.
Medziročná zmena HDP SR 2000 (ŠÚSR) (%)

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia, Európska centrálna banka, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.

Už ste čítali?


Pridaj komentár