(EuroEkonóm.sk,  10)

Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2011

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2005 do roku 2011. Táto stránka bola aktualizovaná 12. marca 2019.

Uvedené údaje sú štatisticky uzavreté.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hrubý domáci produkt HDP SR (ŠÚSR) mld. EUR 39,614 47,451 54,8 64,8 64 67,6 70,6
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) % 6,6 8,3 10,7 5,4 -5,4 5 2,8
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) mld. EUR 38,5 44,6 54,8 64,8 64 67,6 70,6
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) mld. EUR 30,9 34,8 42,3 65,431 64,8 67,3 69,5
Hrubý domáci produkt (MFSR) mld. EUR 29,1 42,3 47,5 65,4 62,8 67,2 70,2
Ročná zmena HDP (MFSR) % 6 8,3 10,7 5,4 0 0,1 0
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 11,4 8 8 3,5 12,1 12,5 13,6
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 3,7 3,4 3,4 4,4 0 0,1 0,4
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 16,2 13,3 11 9,6 12,7 12,5 13,6
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) % 2,8 4,3 1,9 3,9 0,9 0,7 4,1
Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) EUR 450 543 600 723 744,5 769 786
Ročná miera inflácie (MFSR) % 3,7 4,2 3,4 4,6 0,5 1 4,4

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2005 do roku 2011.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Vývoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 32,864 47,16 47,16 49,566 39,72 48,27 56,78
Dovoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 35,32 47,87 47,87 50,222 38,78 47,49 55,77
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) mld. EUR -2,456 -0,71 -0,71 -0,657 0,94 0,78 1,01
Priame zahraničné investície (NBS) mld. EUR 1,8 1,8 1 1,1 36,47 37,67 40,17

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2005 do roku 2011.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 8,587 10,696 10,696 11,352 23,74 23,38 23,35
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 9,712 11,477 11,477 12,057 26,88 27,81 26,8
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR -1,125 -0,781 -0,781 -0,704 -3,14 -4,43 -3,45
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP 2,8 3,5 1,3 1 -4,90625 -6,55 -4,88
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR) mld. EUR -1,1 -1,1 -0,8 -0,7 -3,14 -4,43 -3,45
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR) % z HDP -2,4 -2 -1,3 -1 4,90625 6,55 4,88
Hrubý verejný dlh (MFSR) mld. EUR -16,8 -16,8 -18,1 -18,6 -22,3 -27,6 -30,5
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 34,2 30,4 29,4 27,7 34,41 41,01 43,88
Hrubá zahraničná zadĺženosť (BPM6) (NBS) mld. EUR -26,2 -32,2 -44,3 -52,53 -50,12 -52,24 -55,31
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 57,9 67,85 80,83 81,06 78,31 77,27 78,34

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 2011 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2005 do roku 2011 v miliardách euro.

Vývoj zahraničného obchodu SR 2011 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2011 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2005 do roku 2011 v miliardách euro.

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2011 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2011 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2005 do roku 2011 v miliardách euro.

Hrubý domáci produkt SR 2011 (mld. EUR)

Medziročná zmena HDP SR 2011 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 2005 do roku 2011 v percentách.

Medziročná zmena HDP SR 2011 (ŠÚSR) (%)

Nezamestnanosť SR 2011 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2005 do roku 2011 v percentách.

Nezamestnanosť SR 2011 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2011 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2005 do roku 2011 v percentách.

Inflácia SR 2011 (ŠÚSR) (%)

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2011 (MFSR) (EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2005 do roku 2011 v eurách.

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2011 (MFSR) (EUR)

Hrubý verejný dlh SR 2011 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2005 do roku 2011 v miliardách euro.

Hrubý verejný dlh SR 2011 (MFSR) (mld. EUR)

Hrubá zahraničná zadĺženosť SR 2011 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2005 do roku 2011 v miliardách euro.

Hrubý zahraničný dlh SR 2011 (MFSR) (mld. EUR)

VÝPOČTY

 • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2011 v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov.
 • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2011 v bežných cenách.
 • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2011 v stálych cenách predchádzajúceho roka.
 • Pri výpočte ukazovateľa Nezamestnanosť (ŠÚSR) bola použitá Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl v roku 2011.
 • Pri výpočte ukazovateľa Inflácia (HICP) (ŠÚSR) boli použité Indexy spotrebiteľských cien v roku 2011 oproti rovnakému obdobiu minulého roku.
 • Pri výpočte ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) bola použitá Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2011.
 • Pri výpočte ukazovateľa Vývoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2011 v bežných cenách – Vývoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
 • Pri výpočte ukazovateľa Dovoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2011 v bežných cenách – Dovoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
 • Pri výpočte ukazovateľa Čisté priame investície (NBS) boli použité Toky – Odlev priamych investícií do zahraničia podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2011 a Prílev priamych zahraničných investícií do SR podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2011.

ZDROJE

Uvedené údaje boli získané z nasledujúcich zdrojov: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia a Európska centrálna banka.

INTERNETOVÉ ZDROJE

http://datacube.statistics.sk/, http://www.rozpocet.sk, https://slovak.statistics.sk, https://www.nbs.sk/

Už ste čítali?


Komentáre

 1. Juraj

  Dalsi clanok, ktory nema datum. Snaha bola, vysledok zial nulovy.

 2. Miro S.

  Posledná aktualizácia je tuším 3. marca 2011

 3. Nezamestnanosť na Slovensku 2011

  Miera evidovanej nezamestnanosti v januári tohto roka oproti decembru minulého roka vzrástla na 12,98 %.

 4. Aktualizácia dat

  Ahoj všetkým, ďakujem vám za podporu, fakt to nie je prdel udržovať tieto dáta o makoekonomike Slovenska v dobrej kondícii (+ dáta 2 roky späť a 4 roky dopredu (prognózy)). Ak by ste našli nejakú nezhodu so skutočným stavom, neváhajte ju pridať do komentárov. Ďakujem všetkým. Robíme to pre vás, dúfam, že je táto služba aspoň trochu užitočná. Viera

 5. Matej J.

  Vierka ďakujem ti veľmi pekne, aktuálne je táto práca a všetky prognózy nesmierne dôležitá, aspoň pre mňa.

 6. lenla

  Miera nezamestnanosti podľa Eurostatu 13,9% Marec 2011,
  davám aj link: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-29042011-AP/DE/3-29042011-AP-DE.PDF

 7. lubos

  pekna dobra a prehladna stranka

 8. Jaro

  Aktualizujte grafy. V niektorych su chyby a chybaju aktualne udaje.

 9. jana

  Podľa štatistického úradu je miera inflácie za rok 2011, meraná indexom spotrebiteľských cien v priemere 3,9%.

 10. Bobo

  Jana, ďakujem, super, že to tu niekto aktualizuje!!!

Pridaj komentár