(EuroEkonóm.sk)

Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2002

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1996 do roku 2002. Uvedené údaje sú štatisticky uzavreté. Táto stránka bola aktualizovaná 2. februára 2015.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky1996199719981999200020012002
Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR)mld. EUR28,20529,39330,69830,70431,13632,19133,725
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR)%85,74,401,43,44,8
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR)mld. EUR0,0000,0000,0000,00022,00023,50026,000
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR)mld. EUR0,0000,0000,0000,00022,00022,40023,800
Miera nezamestnanosti v SR (NBS)%12,812,515,619,217,918,617,5
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS)%5,46,45,614,28,46,53,4
Nezamestnanosť (ŠÚSR)%11,311,912,616,418,819,318,6
Inflácia (HICP) (ŠÚSR)%0,00,00,00,012,27,23,5

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1996 do roku 2002.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky1996199719981999200020012002
Vývoz (fob) (ŠÚSR)mld. EUR8,98410,75512,54114,06318,17420,29221,643
Dovoz (fob) (ŠÚSR)mld. EUR11,31613,07815,29415,56419,56023,70324,828
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR)mld. EUR-2,332-2,322-2,753-1,502-1,387-3,411-3,185

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1996 do roku 2002.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky1996199719981999200020012002
Príjmy štátneho rozpočtu (ŠÚSR)mld. EUR5,5216,0025,9037,1947,0856,8167,315
Výdavky štátneho rozpočtu (ŠÚSR)mld. EUR6,3707,2306,5407,6848,0038,2899,029
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR)mld. EUR-0,848-1,228-0,637-0,490-0,918-1,473-1,714
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR)% z HDP9,96,35,37,412,36,58,2

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 2002 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1996 do roku 2002 v miliardách euro.
Vývoj zahraničného obchodu SR 2002 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2002 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1996 do roku 2002 v miliardách euro.
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2002 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2002 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 1996 do roku 2002 v miliardách euro.
Hrubý domáci produkt SR 2002 (mld. EUR)

Nezamestnanosť SR 2002 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 1996 do roku 2002 v percentách.
Nezamestnanosť SR 2002 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2002 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 1996 do roku 2002 v percentách.
Inflácia SR 2002 (ŠÚSR) (%)

Medziročná zmena HDP2002 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 1996 do roku 2002 v percentách.
Medziročná zmena HDP SR 2002 (ŠÚSR) (%)

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia, Európska centrálna banka, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.

Už ste čítali?


Pridaj komentár