(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2016

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2010 do roku 2016. Táto stránka bola aktualizovaná 12. marca 2019.

Uvedené údaje sú štatisticky uzavreté.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hrubý domáci produkt HDP SR (ŠÚSR) mld. EUR 67,6 70,6 72,7 74,2 76,1 79,1 81,2
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) % 5 2,8 1,7 1,5 2,6 3,8 3,3
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) mld. EUR 67,6 70,6 72,7 74,2 76,1 79,1 81,2
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) mld. EUR 67,3 69,5 71,8 73,8 76,2 79,2 81,6
Hrubý domáci produkt (MFSR) mld. EUR 67,2 70,2 72,2 73,6 75,2 78,1 81,2
Ročná zmena HDP (MFSR) % 0,1 0 0 0 0 0 0
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 12,5 13,6 13,9 14,2 12,3 10,63 8,76
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 0,1 0,4 0,3 0 0 0 0
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 12,5 13,6 14,4 13,5 12,3 10,6 8,76
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) % 0,7 4,1 3,7 1,5 -0,1 -0,3 -0,5
Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) EUR 769 786 805 824 858 883 912
Ročná miera inflácie (MFSR) % 1 4,4 3,6 1,4 -0,1 -0,3 0

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2010 do roku 2016.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vývoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 48,27 56,78 62,14 64,17 64,72 67,68 70,03
Dovoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 47,49 55,77 58,59 59,94 60,02 64,36 66,39
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) mld. EUR 0,78 1,01 3,55 4,23 4,7 3,32 3,64
Priame zahraničné investície (NBS) mld. EUR 37,67 40,17 41,78 42,07 40,97 42,27 45,15

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2010 do roku 2016.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 23,38 23,35 23,83 25,44 26,05 28,47 30,68
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 27,81 26,8 27,15 27,62 28,05 30,41 32,24
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR -4,43 -3,45 -3,32 -2,18 -2 -1,94 -1,56
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP -6,55 -4,88 -4,56 -2,93 -2,62 -2,45 -1,92
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR) mld. EUR -4,43 -3,45 -3,32 -2,18 -2 -1,94 -1,56
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR) % z HDP 6,55 4,88 4,56 2,93 2,62 2,45 1,92
Hrubý verejný dlh (MFSR) mld. EUR -27,6 -30,5 -37,6 -40,2 -40,8 -41,3 -44,94
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 41,01 43,88 52,36 54,47 53,54 52,14 55,07
Hrubá zahraničná zadĺženosť (BPM6) (NBS) mld. EUR -52,24 -55,31 -54,89 -60,86 -68,48 -67,4 -74,92
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 77,27 78,34 75,50 82,02 89,98 85,20 92,26

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 2016 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2010 do roku 2016 v miliardách euro.

Vývoj zahraničného obchodu SR 2016 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2016 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2010 do roku 2016 v miliardách euro.

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2016 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2016 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2010 do roku 2016 v miliardách euro.

Hrubý domáci produkt SR 2016 (mld. EUR)

Medziročná zmena HDP SR 2016 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 2010 do roku 2016 v percentách.

Medziročná zmena HDP SR 2016 (ŠÚSR) (%)

Nezamestnanosť SR 2016 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2010 do roku 2016 v percentách.

Nezamestnanosť SR 2016 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2016 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2010 do roku 2016 v percentách.

Inflácia SR 2016 (ŠÚSR) (%)

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2016 (MFSR) (EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2010 do roku 2016 v eurách.

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2016 (MFSR) (EUR)

Hrubý verejný dlh SR 2016 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2010 do roku 2016 v miliardách euro.

Hrubý verejný dlh SR 2016 (MFSR) (mld. EUR)

Hrubá zahraničná zadĺženosť SR 2016 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2010 do roku 2016 v miliardách euro.

Hrubý zahraničný dlh SR 2016 (MFSR) (mld. EUR)

VÝPOČTY

  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2016 v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov.
  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2016 v bežných cenách.
  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2016 v stálych cenách predchádzajúceho roka.
  • Pri výpočte ukazovateľa Nezamestnanosť (ŠÚSR) bola použitá Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl v roku 2016.
  • Pri výpočte ukazovateľa Inflácia (HICP) (ŠÚSR) boli použité Indexy spotrebiteľských cien v roku 2016 oproti rovnakému obdobiu minulého roku.
  • Pri výpočte ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) bola použitá Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2016.
  • Pri výpočte ukazovateľa Vývoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2016 v bežných cenách – Vývoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
  • Pri výpočte ukazovateľa Dovoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2016 v bežných cenách – Dovoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
  • Pri výpočte ukazovateľa Čisté priame investície (NBS) boli použité Toky – Odlev priamych investícií do zahraničia podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2016 a Prílev priamych zahraničných investícií do SR podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2016.

ZDROJE

Uvedené údaje boli získané z nasledujúcich zdrojov: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia a Európska centrálna banka.

INTERNETOVÉ ZDROJE

http://datacube.statistics.sk/, http://www.rozpocet.sk, https://slovak.statistics.sk, https://www.nbs.sk/

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.2.2015 a aktualizovaný 12.3.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár