Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2015

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2009 do roku 2015. Táto stránka bola aktualizovaná 2. februára 2015.

Niektoré hodnoty v tejto analýze slovenskej ekonomiky ešte nie sú štatisticky uzavreté a sú predikované (odhadované). Pri analýze sme vychádzali z predikcií a prognóz týchto inštitúcií: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia a Európska centrálna banka.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) mld. EUR 63,3 65,91 68,97 71,1 72,13 74,655 76,521
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) % -2,3 4,1 4,6 3,1 1,4 3,5 2,5
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) mld. EUR 63,3 65,91 68,97 71,1 72,13 74,655 76,521
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) mld. EUR 64,08 65,59 67,86 70,22 71,76 74,272 76,128
Hrubý domáci produkt (MFSR) mld. EUR 63,3 65,91 68,97 71,1 72,13 74,655 76,521
Ročná zmena HDP (MFSR) % -5,3 4,8 2,7 1,6 1,4 2,6 2,8
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 12,1 14,4 13,6 14 14,2 12,3 12
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 0,9 0,7 4,1 3,7 1,5 -0,1 1
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 12,1 14,4 13,6 14 14,2 12,3 12
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) % 0,9 0,7 4,1 3,7 1,5 -0,1 1
Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) EUR 744,5 769 786 805 824 837 853,7
Ročná miera inflácie (MFSR) % 0,9 0,7 4,1 3,7 1,5 -0,1 1

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2009 do roku 2015.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vývoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 39,715 48,3 56,4 62,8 64,4 67,62 71,001
Dovoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 38,528 47,5 54 59,2 60,1 63,105 66,26
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) mld. EUR 1,187 0,8 2,4 3,6 4,3 4,515 4,741
Čisté priame investície (NBS) mld. USD -0,35 0 1,1 2,2 0,9 0,8 0,7

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2009 do roku 2015.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 10,34 10,65 13,77 12,57 12,65 12,14 13,19
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 13,64 15,58 18,1 16,42 14,97 15,59 16,33
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR -3,3 -4,93 -4,33 -3,85 -2,32 -3,45 -3,14
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP 8 7,7 5,1 4,4 2,8 2,66 2,527
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR) mld. EUR -5 -5 -3,5 -3,1 -2 -2,2 -2,3
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR) % z HDP -8 -7,7 -5,1 -4,4 -2,8 -2,66 -2,527
Hrubý verejný dlh (MFSR) mld. EUR -22,3 -27 -29,9 -37 -40 -41,3 -43,158
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 35,6 41 43,3 52,1 55,4 54,9 56,691
Hrubý zahraničný dlh (MFSR) mld. USD -65,3 -65,8 -68,8 -70,9 -82,3 -86,26 -89,279
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 72,2 75,6 75,2 73,5 57,2 58,4 60,444

GRAFY
Vývoj zahraničného obchodu SR 2015 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2009 do roku 2015 v miliardách euro.

Vývoj zahraničného obchodu SR 2015 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2015 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2009 do roku 2015 v miliardách euro.

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2015 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2015 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2009 do roku 2015 v miliardách euro.

Hrubý domáci produkt SR 2015 (mld. EUR)

Medziročná zmena HDP SR 2015 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 2009 do roku 2015 v percentách.

Medziročná zmena HDP SR 2015 (ŠÚSR) (%)

Nezamestnanosť SR 2015 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2009 do roku 2015 v percentách.

Nezamestnanosť SR 2015 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2015 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2009 do roku 2015 v percentách.

Inflácia SR 2015 (ŠÚSR) (%)

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2015 (MFSR) (EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2009 do roku 2015 v eurách.

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2015 (MFSR) (EUR)

Hrubý verejný dlh SR 2015 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2009 do roku 2015 v miliardách euro.

Hrubý verejný dlh SR 2015 (MFSR) (mld. EUR)

Hrubý zahraničný dlh SR 2015 (MFSR) (mld. USD)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2009 do roku 2015 v miliardách amerických dolárov.

Hrubý zahraničný dlh SR 2015 (MFSR) (mld. USD)

VÝPOČTY

 • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2015 v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov.
 • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2015 v bežných cenách.
 • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2015 v stálych cenách predchádzajúceho roka.
 • Pri výpočte ukazovateľa Nezamestnanosť (ŠÚSR) bola použitá Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl v roku 2015.
 • Pri výpočte ukazovateľa Inflácia (HICP) (ŠÚSR) boli použité Indexy spotrebiteľských cien v roku 2015 oproti rovnakému obdobiu minulého roku.
 • Pri výpočte ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) bola použitá Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2015.
 • Pri výpočte ukazovateľa Vývoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2015 v bežných cenách – Vývoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
 • Pri výpočte ukazovateľa Dovoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2015 v bežných cenách – Dovoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
 • Pri výpočte ukazovateľa Čisté priame investície (NBS) boli použité Toky – Odlev priamych investícií do zahraničia podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2015 a Prílev priamych zahraničných investícií do SR podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2015.

ZDROJE

Uvedené údaje boli získané z nasledujúcich zdrojov: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia a Európska centrálna banka.


Komentáre

 1. Patmat

  A čo takto niekde uviesť dátum tejto analýzy/článku.
  Alebo aspoň rok.
  Je to analýza z roku 2009, alebo 2013, alebo…Tipujem z roku 2010, kedže od 2010 tam niektoré ukazovatele nie sú…

Pridaj komentár