(, EuroEkonóm.sk ,  4)

Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2015

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2009 do roku 2015. Táto stránka bola aktualizovaná 12. marca 2019.

Uvedené údaje sú štatisticky uzavreté.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Hrubý domáci produkt HDP SR (ŠÚSR) mld. EUR 64 67,6 70,6 72,7 74,2 76,1 79,1
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) % -5,4 5 2,8 1,7 1,5 2,6 3,8
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) mld. EUR 64 67,6 70,6 72,7 74,2 76,1 79,1
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) mld. EUR 64,8 67,3 69,5 71,8 73,8 76,2 79,2
Hrubý domáci produkt (MFSR) mld. EUR 62,8 67,2 70,2 72,2 73,6 75,2 78,1
Ročná zmena HDP (MFSR) % 0 0,1 0 0 0 0 0
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 12,1 12,5 13,6 13,9 14,2 12,3 10,63
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 0 0,1 0,4 0,3 0 0 0
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 12,7 12,5 13,6 14,4 13,5 12,3 10,6
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) % 0,9 0,7 4,1 3,7 1,5 -0,1 -0,3
Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) EUR 744,5 769 786 805 824 858 883
Ročná miera inflácie (MFSR) % 0,5 1 4,4 3,6 1,4 -0,1 -0,3

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2009 do roku 2015.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vývoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 39,72 48,27 56,78 62,14 64,17 64,72 67,68
Dovoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 38,78 47,49 55,77 58,59 59,94 60,02 64,36
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) mld. EUR 0,94 0,78 1,01 3,55 4,23 4,7 3,32
Priame zahraničné investície (NBS) mld. EUR 36,47 37,67 40,17 41,78 42,07 40,97 42,27

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2009 do roku 2015.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 23,74 23,38 23,35 23,83 25,44 26,05 28,47
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 26,88 27,81 26,8 27,15 27,62 28,05 30,41
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR -3,14 -4,43 -3,45 -3,32 -2,18 -2 -1,94
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP -4,90625 -6,55 -4,88 -4,56 -2,93 -2,62 -2,45
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR) mld. EUR -3,14 -4,43 -3,45 -3,32 -2,18 -2 -1,94
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR) % z HDP 4,90625 6,55 4,88 4,56 2,93 2,62 2,45
Hrubý verejný dlh (MFSR) mld. EUR -22,3 -27,6 -30,5 -37,6 -40,2 -40,8 -41,3
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 34,41 41,01 43,88 52,36 54,47 53,54 52,14
Hrubá zahraničná zadĺženosť (BPM6) (NBS) mld. EUR -50,12 -52,24 -55,31 -54,89 -60,86 -68,48 -67,4
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 78,31 77,27 78,34 75,50 82,02 89,98 85,20

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 2015 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2009 do roku 2015 v miliardách euro.

Vývoj zahraničného obchodu SR 2015 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2015 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2009 do roku 2015 v miliardách euro.

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2015 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2015 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2009 do roku 2015 v miliardách euro.

Hrubý domáci produkt SR 2015 (mld. EUR)

Medziročná zmena HDP SR 2015 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 2009 do roku 2015 v percentách.

Medziročná zmena HDP SR 2015 (ŠÚSR) (%)

Nezamestnanosť SR 2015 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2009 do roku 2015 v percentách.

Nezamestnanosť SR 2015 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2015 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2009 do roku 2015 v percentách.

Inflácia SR 2015 (ŠÚSR) (%)

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2015 (MFSR) (EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2009 do roku 2015 v eurách.

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2015 (MFSR) (EUR)

Hrubý verejný dlh SR 2015 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2009 do roku 2015 v miliardách euro.

Hrubý verejný dlh SR 2015 (MFSR) (mld. EUR)

Hrubá zahraničná zadĺženosť SR 2015 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2009 do roku 2015 v miliardách euro.

Hrubý zahraničný dlh SR 2015 (MFSR) (mld. EUR)

VÝPOČTY

 • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2015 v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov.
 • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2015 v bežných cenách.
 • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2015 v stálych cenách predchádzajúceho roka.
 • Pri výpočte ukazovateľa Nezamestnanosť (ŠÚSR) bola použitá Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl v roku 2015.
 • Pri výpočte ukazovateľa Inflácia (HICP) (ŠÚSR) boli použité Indexy spotrebiteľských cien v roku 2015 oproti rovnakému obdobiu minulého roku.
 • Pri výpočte ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) bola použitá Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2015.
 • Pri výpočte ukazovateľa Vývoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2015 v bežných cenách – Vývoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
 • Pri výpočte ukazovateľa Dovoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2015 v bežných cenách – Dovoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
 • Pri výpočte ukazovateľa Čisté priame investície (NBS) boli použité Toky – Odlev priamych investícií do zahraničia podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2015 a Prílev priamych zahraničných investícií do SR podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2015.

ZDROJE

Uvedené údaje boli získané z nasledujúcich zdrojov: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia a Európska centrálna banka.

INTERNETOVÉ ZDROJE

http://datacube.statistics.sk/, http://www.rozpocet.sk, https://slovak.statistics.sk, https://www.nbs.sk/

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.12.2009 a aktualizovaný 12.3.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

 1. Patmat

  A čo takto niekde uviesť dátum tejto analýzy/článku.
  Alebo aspoň rok.
  Je to analýza z roku 2009, alebo 2013, alebo…Tipujem z roku 2010, kedže od 2010 tam niektoré ukazovatele nie sú…

  1. Moy

   Táto stránka bola aktualizovaná 2. februára 2015.

 2. lasa

  Kde je reálná pravda? Statistika Nie je realita

  1. lasak

   v 3,14či

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.