(EuroEkonóm.sk,  0)

Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2006

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2000 do roku 2006. Uvedené údaje sú štatisticky uzavreté. Táto stránka bola aktualizovaná 2. februára 2015.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) mld. EUR 31,136 32,191 33,725 35,332 37,174 39,614 47,451
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) % 1,4 3,4 4,8 4,8 5,2 6,6 8,3
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) mld. EUR 22,000 23,500 26,000 29,500 34,000 38,500 44,600
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) mld. EUR 22,000 22,400 23,800 25,700 28,000 30,900 34,800
Hrubý domáci produkt (MFSR) mld. EUR 0,000 0,000 0,000 26,000 27,400 29,100 42,300
Ročná zmena HDP (MFSR) % 0,0 0,0 0,0 4,5 5,5 6,0 8,3
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 17,9 18,6 17,5 15,6 13,1 11,4 8,0
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 8,4 6,5 3,4 9,3 5,9 3,7 3,4
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 18,8 19,3 18,6 17,5 18,1 16,2 13,3
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) % 12,2 7,2 3,5 8,4 7,5 2,8 4,3
Priemerná mesačná nominálna mzda (MFSR) EUR 0 0 0 349 408 450 543
Ročná miera inflácie (MFSR) % 0,0 0,0 0,0 8,5 7,5 3,7 4,2

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2000 do roku 2006.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Vývoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 18,174 20,292 21,643 26,663 29,573 32,864 47,160
Dovoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 19,560 23,703 24,828 27,471 31,218 35,320 47,870
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) mld. EUR -1,387 -3,411 -3,185 -0,809 -1,645 -2,456 -0,710
Čisté priame investície (NBS) mld. EUR 0,000 0,000 0,000 0,600 1,200 1,800 1,800

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2000 do roku 2006.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Príjmy štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR 7,085 6,816 7,315 7,737 8,048 8,587 10,696
Výdavky štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR 8,003 8,289 9,029 9,595 10,381 9,712 11,477
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR -0,918 -1,473 -1,714 -1,858 -2,333 -1,125 -0,781
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP 12,3 6,5 8,2 2,7 2,3 2,8 3,5
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR) mld. EUR 0,000 0,000 0,000 -1,900 -2,300 -1,100 -1,100
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR) % z HDP 0,0 0,0 0,0 -4,7 -5,3 -2,4 -2,0
Hrubý verejný dlh (MFSR) mld. EUR 0,000 0,000 0,000 -17,200 -18,700 -16,800 -16,800
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 0,0 0,0 0,0 42,7 41,4 34,2 30,4
Hrubý zahraničný dlh (MFSR) mld. USD 0,000 0,000 0,000 -18,100 -23,800 -26,200 -32,200
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 0,0 0,0 0,0 50,0 50,9 57,9 51,7

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 2006 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2000 do roku 2006 v miliardách euro.
Vývoj zahraničného obchodu SR 2006 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2006 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2000 do roku 2006 v miliardách euro.
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2006 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2006 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2000 do roku 2006 v miliardách euro.
Hrubý domáci produkt SR 2006 (mld. EUR)

Nezamestnanosť SR 2006 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2000 do roku 2006 v percentách.
Nezamestnanosť SR 2006 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2006 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2000 do roku 2006 v percentách.
Inflácia SR 2006 (ŠÚSR) (%)

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2006 (MFSR) (EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2000 do roku 2006 v eurách.
Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2006 (MFSR) (EUR)

Hrubý verejný dlh SR 2006 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2000 do roku 2006 v miliardách euro.
Hrubý verejný dlh SR 2006 (MFSR) (mld. EUR)

Hrubý zahraničný dlh SR 2006 (MFSR) (mld. USD)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2000 do roku 2006 v miliardách amerických dolárov.
Hrubý zahraničný dlh SR 2006 (MFSR) (mld. USD)

Medziročná zmena HDP2006 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 2000 do roku 2006 v percentách.
Medziročná zmena HDP SR 2006 (ŠÚSR) (%)

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia, Európska centrálna banka, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.

Už ste čítali?


Pridaj komentár