(EuroEkonóm.sk,  0)

Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2008

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2002 do roku 2008. Uvedené údaje sú štatisticky uzavreté. Táto stránka bola aktualizovaná 2. februára 2015.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) mld. EUR 33,725 35,332 37,174 39,614 47,451 54,800 64,800
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) % 4,8 4,8 5,2 6,6 8,3 10,7 5,4
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) mld. EUR 26,000 29,500 34,000 38,500 44,600 54,800 64,800
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) mld. EUR 23,800 25,700 28,000 30,900 34,800 42,300 65,431
Hrubý domáci produkt (MFSR) mld. EUR 0,000 26,000 27,400 29,100 42,300 47,500 65,400
Ročná zmena HDP (MFSR) % 0,0 4,5 5,5 6,0 8,3 10,7 5,4
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 17,5 15,6 13,1 11,4 8,0 8,0 3,5
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 3,4 9,3 5,9 3,7 3,4 3,4 4,4
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 18,6 17,5 18,1 16,2 13,3 11,0 9,6
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) % 3,5 8,4 7,5 2,8 4,3 1,9 3,9
Priemerná mesačná nominálna mzda (MFSR) EUR 0 349 408 450 543 600 723
Ročná miera inflácie (MFSR) % 0,0 8,5 7,5 3,7 4,2 3,4 4,6

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2002 do roku 2008.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Vývoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 21,643 26,663 29,573 32,864 47,160 47,160 49,566
Dovoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 24,828 27,471 31,218 35,320 47,870 47,870 50,222
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) mld. EUR -3,185 -0,809 -1,645 -2,456 -0,710 -0,710 -0,657
Čisté priame investície (NBS) mld. EUR 0,000 0,600 1,200 1,800 1,800 1,000 1,100

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2002 do roku 2008.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Príjmy štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR 7,315 7,737 8,048 8,587 10,696 10,696 11,352
Výdavky štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR 9,029 9,595 10,381 9,712 11,477 11,477 12,057
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR -1,714 -1,858 -2,333 -1,125 -0,781 -0,781 -0,704
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP 8,2 2,7 2,3 2,8 3,5 1,3 1
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR) mld. EUR 0,000 -1,900 -2,300 -1,100 -1,100 -0,800 -0,700
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR) % z HDP 0,0 -4,7 -5,3 -2,4 -2,0 -1,3 -1,0
Hrubý verejný dlh (MFSR) mld. EUR 0,000 -17,200 -18,700 -16,800 -16,800 -18,100 -18,600
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 0,0 42,7 41,4 34,2 30,4 29,4 27,7
Hrubý zahraničný dlh (MFSR) mld. USD 0,000 -18,100 -23,800 -26,200 -32,200 -44,300 -48,600
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 0,0 50,0 50,9 57,9 51,7 53,3 51,8

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 2008 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2002 do roku 2008 v miliardách euro.
Vývoj zahraničného obchodu SR 2008 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2008 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2002 do roku 2008 v miliardách euro.
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2008 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2008 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2002 do roku 2008 v miliardách euro.
Hrubý domáci produkt SR 2008 (mld. EUR)

Nezamestnanosť SR 2008 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2002 do roku 2008 v percentách.
Nezamestnanosť SR 2008 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2008 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2002 do roku 2008 v percentách.
Inflácia SR 2008 (ŠÚSR) (%)

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2008 (MFSR) (EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2002 do roku 2008 v eurách.
Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2008 (MFSR) (EUR)

Hrubý verejný dlh SR 2008 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2002 do roku 2008 v miliardách euro.
Hrubý verejný dlh SR 2008 (MFSR) (mld. EUR)

Hrubý zahraničný dlh SR 2008 (MFSR) (mld. USD)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2002 do roku 2008 v miliardách amerických dolárov.
Hrubý zahraničný dlh SR 2008 (MFSR) (mld. USD)

Medziročná zmena HDP2008 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 2002 do roku 2008 v percentách.
Medziročná zmena HDP SR 2008 (ŠÚSR) (%)

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia, Európska centrálna banka, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.

Už ste čítali?


Pridaj komentár