(EuroEkonóm.sk,  0)

Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2019

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2013 do roku 2019. Táto stránka bola aktualizovaná 12. marca 2019.

Niektoré hodnoty v tejto analýze slovenskej ekonomiky ešte nie sú štatisticky uzavreté a sú predikované (odhadované). Pri analýze sme vychádzali z predikcií a prognóz týchto inštitúcií: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia a Európska centrálna banka.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hrubý domáci produkt HDP SR (ŠÚSR) mld. EUR 74,2 76,1 79,1 81,2 84,9 88,6 92,3
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) % 1,5 2,6 3,8 3,3 3,4 3,5 3,6
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) mld. EUR 74,2 76,1 79,1 81,2 84,9 88,6 92,3
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) mld. EUR 73,8 76,2 79,2 81,6 83,8 86 88,2
Hrubý domáci produkt (MFSR) mld. EUR 73,6 75,2 78,1 81,2 84,9 88,6 92,3
Ročná zmena HDP (MFSR) % 0 0 0 0 0 0 0
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 14,2 12,3 10,63 8,76 5,94 5,04 4,14
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 0 0 0 0 0,2 0,4 0,6
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 13,5 12,3 10,6 8,76 5,94 5,04 4,14
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) % 1,5 -0,1 -0,3 -0,5 1,4 2,5 3,6
Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) EUR 824 858 883 912 954 1013 1072
Ročná miera inflácie (MFSR) % 1,4 -0,1 -0,3 0 0,2 0,2 0,2

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2013 do roku 2019.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vývoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 64,17 64,72 67,68 70,03 74,76 79,49 84,22
Dovoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 59,94 60,02 64,36 66,39 71,71 77,03 82,35
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) mld. EUR 4,23 4,7 3,32 3,64 3,05 2,46 1,87
Priame zahraničné investície (NBS) mld. EUR 42,07 40,97 42,27 45,15 46,56 47,97 49,38

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2013 do roku 2019.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 25,44 26,05 28,47 30,68 33,45 34,43 37,22
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 27,62 28,05 30,41 32,24 34,53 35,18 37,22
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR -2,18 -2 -1,94 -1,56 -1,08 -0,75 0
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP -2,93 -2,62 -2,45 -1,92 -1,27 -0,84 0
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR) mld. EUR -2,18 -2 -1,94 -1,56 -1,08 -0,75 0
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR) % z HDP 2,93 2,62 2,45 1,92 1,27 0,84 0
Hrubý verejný dlh (MFSR) mld. EUR -40,2 -40,8 -41,3 -44,94 -45,839 -46,738 -47,63
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 54,47 53,54 52,14 55,07 54,70 54,34 54,00
Hrubá zahraničná zadĺženosť (BPM6) (NBS) mld. EUR -60,86 -68,48 -67,4 -74,92 -94,19 -105,9 -117,61
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 82,02 89,98 85,20 92,26 110,94 119,52 127,42

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 2019 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2013 do roku 2019 v miliardách euro.

Vývoj zahraničného obchodu SR 2019 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2019 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2013 do roku 2019 v miliardách euro.

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2019 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2019 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2013 do roku 2019 v miliardách euro.

Hrubý domáci produkt SR 2019 (mld. EUR)

Medziročná zmena HDP SR 2019 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 2013 do roku 2019 v percentách.

Medziročná zmena HDP SR 2019 (ŠÚSR) (%)

Nezamestnanosť SR 2019 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2013 do roku 2019 v percentách.

Nezamestnanosť SR 2019 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2019 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2013 do roku 2019 v percentách.

Inflácia SR 2019 (ŠÚSR) (%)

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2019 (MFSR) (EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2013 do roku 2019 v eurách.

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2019 (MFSR) (EUR)

Hrubý verejný dlh SR 2019 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2013 do roku 2019 v miliardách euro.

Hrubý verejný dlh SR 2019 (MFSR) (mld. EUR)

Hrubá zahraničná zadĺženosť SR 2019 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2013 do roku 2019 v miliardách euro.

Hrubý zahraničný dlh SR 2019 (MFSR) (mld. EUR)

VÝPOČTY

  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2019 v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov.
  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2019 v bežných cenách.
  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2019 v stálych cenách predchádzajúceho roka.
  • Pri výpočte ukazovateľa Nezamestnanosť (ŠÚSR) bola použitá Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl v roku 2019.
  • Pri výpočte ukazovateľa Inflácia (HICP) (ŠÚSR) boli použité Indexy spotrebiteľských cien v roku 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roku.
  • Pri výpočte ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) bola použitá Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2019.
  • Pri výpočte ukazovateľa Vývoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2019 v bežných cenách – Vývoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
  • Pri výpočte ukazovateľa Dovoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2019 v bežných cenách – Dovoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
  • Pri výpočte ukazovateľa Čisté priame investície (NBS) boli použité Toky – Odlev priamych investícií do zahraničia podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2019 a Prílev priamych zahraničných investícií do SR podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2019.

ZDROJE

Uvedené údaje boli získané z nasledujúcich zdrojov: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia a Európska centrálna banka.

INTERNETOVÉ ZDROJE

http://datacube.statistics.sk/, http://www.rozpocet.sk, https://slovak.statistics.sk, https://www.nbs.sk/

Už ste čítali?


Pridaj komentár