Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2001

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1995 do roku 2001. Uvedené údaje sú štatisticky uzavreté. Táto stránka bola aktualizovaná 2. februára 2015.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky1995199619971998199920002001
Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR)mld. EUR26,11028,20529,39330,69830,70431,13632,191
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR)%5,885,74,401,43,4
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR)mld. EUR0,0000,0000,0000,0000,00022,00023,500
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR)mld. EUR0,0000,0000,0000,0000,00022,00022,400
Hrubý domáci produkt (MFSR)mld. EUR0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Miera nezamestnanosti v SR (NBS)%13,112,812,515,619,217,918,6
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS)%7,25,46,45,614,28,46,5
Nezamestnanosť (ŠÚSR)%13,111,311,912,616,418,819,3
Inflácia (HICP) (ŠÚSR)%0,00,00,00,00,012,27,2

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1995 do roku 2001.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky1995199619971998199920002001
Vývoz (fob) (ŠÚSR)mld. EUR8,4688,98410,75512,54114,06318,17420,292
Dovoz (fob) (ŠÚSR)mld. EUR8,65711,31613,07815,29415,56419,56023,703
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR)mld. EUR-0,189-2,332-2,322-2,753-1,502-1,387-3,411

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1995 do roku 2001.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj)Jednotky1995199619971998199920002001
Príjmy štátneho rozpočtu (ŠÚSR)mld. EUR5,4155,5216,0025,9037,1947,0856,816
Výdavky štátneho rozpočtu (ŠÚSR)mld. EUR5,6916,3707,2306,5407,6848,0038,289
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR)mld. EUR-0,275-0,848-1,228-0,637-0,490-0,918-1,473
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR)% z HDP09,96,35,37,412,36,5

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 2001 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1995 do roku 2001 v miliardách euro.
Vývoj zahraničného obchodu SR 2001 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2001 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1995 do roku 2001 v miliardách euro.
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2001 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2001 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 1995 do roku 2001 v miliardách euro.
Hrubý domáci produkt SR 2001 (mld. EUR)

Nezamestnanosť SR 2001 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 1995 do roku 2001 v percentách.
Nezamestnanosť SR 2001 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2001 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 1995 do roku 2001 v percentách.
Inflácia SR 2001 (ŠÚSR) (%)

Medziročná zmena HDP2001 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 1995 do roku 2001 v percentách.
Medziročná zmena HDP SR 2001 (ŠÚSR) (%)

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia, Európska centrálna banka, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.


Pridaj komentár