(EuroEkonóm.sk,  0)

Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2001

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1995 do roku 2001. Uvedené údaje sú štatisticky uzavreté. Táto stránka bola aktualizovaná 2. februára 2015.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) mld. EUR 26,110 28,205 29,393 30,698 30,704 31,136 32,191
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) % 5,8 8 5,7 4,4 0 1,4 3,4
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) mld. EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,000 23,500
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) mld. EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,000 22,400
Hrubý domáci produkt (MFSR) mld. EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 13,1 12,8 12,5 15,6 19,2 17,9 18,6
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 7,2 5,4 6,4 5,6 14,2 8,4 6,5
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 13,1 11,3 11,9 12,6 16,4 18,8 19,3
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 7,2

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1995 do roku 2001.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Vývoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 8,468 8,984 10,755 12,541 14,063 18,174 20,292
Dovoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 8,657 11,316 13,078 15,294 15,564 19,560 23,703
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) mld. EUR -0,189 -2,332 -2,322 -2,753 -1,502 -1,387 -3,411

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1995 do roku 2001.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Príjmy štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR 5,415 5,521 6,002 5,903 7,194 7,085 6,816
Výdavky štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR 5,691 6,370 7,230 6,540 7,684 8,003 8,289
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR -0,275 -0,848 -1,228 -0,637 -0,490 -0,918 -1,473
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP 0 9,9 6,3 5,3 7,4 12,3 6,5

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 2001 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1995 do roku 2001 v miliardách euro.
Vývoj zahraničného obchodu SR 2001 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2001 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1995 do roku 2001 v miliardách euro.
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2001 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2001 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 1995 do roku 2001 v miliardách euro.
Hrubý domáci produkt SR 2001 (mld. EUR)

Nezamestnanosť SR 2001 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 1995 do roku 2001 v percentách.
Nezamestnanosť SR 2001 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2001 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 1995 do roku 2001 v percentách.
Inflácia SR 2001 (ŠÚSR) (%)

Medziročná zmena HDP2001 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 1995 do roku 2001 v percentách.
Medziročná zmena HDP SR 2001 (ŠÚSR) (%)

Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia, Európska centrálna banka, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.

Už ste čítali?


Pridaj komentár